Delapidare, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată

Decizie 91 din 04.04.2008


Inculpatul M. M., în calitate de administrator la SC V SA, şi-a însuşit în interes personal în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii, suma de 52.094 lei ron în perioada campaniei de recoltare a strugurilor din anul 2000 şi a indus în eroare reprezentanţii SC D SA cu ocazia derulării contractului în participaţiune. Inculpata B. G. a înscris în fals în repetate rânduri, pe borderoul de achiziţii din anul 2000 fapte neadevărate.

Decizia a rămas definitivă prin decizia penală nr. 511/R/29 sep 2008, după mai multe casări cu trimiterea spre rejudecare pe motiv de nelegalitate.

A.G.- V.V