Civil. Cerere de revendicare şi grăniţuire. Stabilirea cheltuielilor de judecată în situaţia respingerii cererii în revendicare. Art. 584 Cod civil

Decizie 413/R din 28.04.2010


Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 3509/269/2009 reclamanta A a chemat  în judecata pe pârâtii M, I, A  pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se stabileasca linia de hotar care desparte proprietatea sa de a pârâtilor si urmare a stabilirii  liniei de hotar pârâtii sa fie obligati  sa-i respecte dreptul de proprietate si posesie asupra terenului pe care l-au ocupat. Solicita si cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii reclamanta arata ca  este proprietara suprafetei de 787,50 m.p. imobil situat în str. V nr. 29 A conform sentintei civile nr. 3063/8.12.1981. Intre terenul sau si al vecinilor exista delimitari exterioare (gard) dar exista totusi  îndoieli ca semnele de hotar ar fi amplasate pe traseul hotarului dintre cele doua proprietati  limitrofe, motiv pentru care exista neîntelegeri.  De altfel,  din schita efectuata la fata locului,  rezulta ca din proprietatea sa lipsesc 34,5 m.p. suprafete care au fost acaparate de vecinii pârâti odata cu refacerea gardului.

Fata de aceasta situatie, solicita  sa se stabileasca linia de hotar reala, care desparte proprietatile lor urmând ca împreuna cu pârâtii sa suporte cheltuielile de  judecata.

In drept a invocat dispoz. art. 584 c. civil.

La dosar a depus xerocopia sentintei civile nr. 3063/8.12.1981 a Judecatoriei Oltenita ramasa definitiva , certificatul de atestare fiscala eliberat de Primaria  mun. Oltenita – Serv . Impozite si Taxe locale la data de 29.09.2009 din care  rezulta ca figureaza în evidentele fiscale cu suprafata totala de 787,50 m.p. teren intravilan si casa de locuit aflata pe  acest teren precum si cu teren situat în extravilanul  mun. Oltenita si certificatul  de nomenclator de strada si anexa din care rezulta ca imobilul reclamantei  figureaza în nomenclatorul de strada si adresa din mun. Oltenita la poz. 19 dupa cum urmeaza:  str. V nr. 29 A (fosta str. V nr. 29 bis).

In baza art. 115 – 118 c.pr.civila, pârâtul M a formulat întâmpinare prin care invoca exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive solicitând respingerea actiunii reclamantului ca fiind îndreptata împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

In motivarea cererii arata ca  este proprietarul în indiviziune al casei de locuit situate pe terenul în litigiu, proprietarul terenul fiind sotia sa MG conform contractului de schimb autentificat sub nr.  4917/24.09.1996 de catre  BNP Oltenita.

 Fata de aceste motive, solicita respingerea actiunii ca fiind îndreptata împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

In drept a invocat dispoz. art. 115 – 118 c.pr.civila.

La dosar a depus  xerocopia contractului de schimb aut. sub. nr. 4917/24.09.1996 de Bir. Notariatului  Public Oltenita.

In baza art. 115 – 118 c.pr.civila si pârâtul I a formulat întâmpinare,  invocând exceptia  lipsei calitatii sale  procesuale pasive si respingerea actiunii ca fiind introdusa împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

In motivarea cererii arata ca  potrivit titlului de proprietate nr. 1884/21.11.1995 proprietara suprafetei de 528,00 m.p.  teren având ca vecinatati .. este mama sa  IE.

Fata de aceste motive, solicita respingerea actiunii ca fiind îndreptata împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

A depus la dosar xerocopia titlului de proprietate nr. 1884 eliberat la data de 21.11.1995 de Comisia judeteana Calarasi pe numele mamei sale I E.

La rândul sau si pârâta A a formulat întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii  reclamantei aratând ca  întotdeauna gardul care desparte proprietatea sa de a reclamantei a avut acelasi amplasament.  In urma cu 5 ani de zile a refacut  gardul dar per acelasi amplasament. Reclamanta nu a contribuit la refacerea gardului dar a chemat-o sa vada ca respecta vechiul amplasament.

Pârâta mai arata ca în toamna anului 2009 reclamanta a fost cea care a distrus gardul ce desparte cele doua proprietati în sensul ca a scos parii si a  culcat plasa de sârma intentionând sa construiasca un alt gard  în interiorul curtii sale ( a pârâtei).

La termenul din data de 11.12.2009 reclamanta si-a precizat actiunea solicitând introducerea în cauza în calitate de pârâte a numitelor I E si M G si obligarea pârâtei A sa-i lase  în deplina proprietate si posesie suprafata  de 4,81 m.p. pârâtilor I si IE a suprafetei de 7,52 m.p. si a pârâtilor M si M G a suprafetei de 22,11 m.p.

Au fost introduse  în cauza în calitate de pârâte I E si MG.

In dovedirea actiunii, reclamanta a solicitat probele cu înscrisuri, interogatoriu, martori si expertiza topometrica, fiind administrata numai  proba cu expertiza.

Pârâtii nu au formulat probe în aparare.

Solutionând cauza, Judecatoria Oltenita, prin sentinta civila nr. 253/2010 a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului M M invocata de acesta prin întâmpinare, a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului I invocata de acesta prin întâmpinare, a admis în parte actiunea reclamantei si a respins capatul de cerere privind revendicarea ca neîntemeiat.

A omologat raportul de expertiza efectuat în cauza si schita anexa.

A stabilit linia de hotar dintre proprietatea reclamantei si a pârâtilor I, I E si A pe vechiul amplasament, respectiv pe aliniamentul marcat cu linie de culoare rosie în schita anexa la raportul de expertiza pct.102-109-323-612.

A stabilit linia de hotar dintre proprietatea reclamantei si a pârâtilor M si M G pe vechiul amplasament, respectiv pe aliniamentul marcat cu linie de culoare rosie în schita anexa la raportul de expertiza pct.301-121-120-119-118-116.

A obligat pe pârâtii I si I E la 438 lei catre reclamanta reprezentând cheltuieli de judecata, pe pârâtii M si M G la 438 lei catre reclamanta cu acelasi titlu si pe pârâta A la plata sumei de 438 lei catre reclamanta reprezentând cheltuieli de judecata.

Pentru a solutiona astfel, instanta de fond a avut în vedere probele administrate în cauza si dispozitiile art. art. 584 C. civil.

În cauza au declarat recurs pârâtii I, A, M, I E si M G care au  solicitat  casarea hotarârii instantei de fond iar rejudecând sa se admita exceptiile asa cum au fost invocate, iar pe fond sa se respinga actiunea ca nefondata.

În motivarea recursului arata ca instanta în mod gresit a respins exceptia calitatii procesuale pasive a pârâtilor I si M pentru capatul de cerere privind granituirea atâta timp cât din probe rezulta ca nu sunt proprietarii terenului învecinat  cu reclamanta.

Se mai arata ca în mod gresit au fost obligati pârâtii  I si M alaturi de I E si M G la cote de 438 lei catre reclamanta sub titlul de cheltuieli de judecata.

Totodata apreciaza ca în mod gresit i-a obligat pe recurenti la plata cheltuielilor de judecata reprezentând cota de ½ din cheltuielile efectuate de reclamanta cu acest proces având în vedere ca actiunea reclamantei a fost admisa în parte (capatul de cerere privind revendicarea fiind respins).

Instanta de fond în mod gresit i-a obligat la plata cheltuielilor de judecata fata de situatia ca nu au fost în culpa procesuala, reclamanta a  introdus aceasta actiune pentru revendicarea terenului  iar instanta a mentinut linia de hotar pe vechiul amplasament.

Recursul a fost legal timbrat.

Intimata T a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului formulat.

În motivarea întâmpinarii reclamanta intimata arata ca instanta în mod corect a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a  pârâtilor I si M pentru ca actiunea de revendicare poate fi introdusa de proprietar atât împotriva altui proprietar cât si asupra posesorului.

Referitor la obligarea la plata cheltuielilor de judecata precizeaza ca nu era necesar ca o parte sa fie în culpa procesuala pentru a suporta cheltuielile granituirii deoarece conform art.584 Cod civil cheltuielile granituirii se vor face pe jumatate. Pentru ca reclamanta intimata sa fi suportat în întregime cheltuielile granituirii ar fi trebuit sa fi savârsit o fapta culpabila proprie, ceea ce nu s-a demonstrat.

Tribunalul analizând recursul prin prisma motivelor invocate, a actelor si lucrarilor dosarului si a textelor de lege incidente în cauza, constata ca recursul este fondat si  urmeaza a fi admis în parte.

Critica referitoare la gresita respingere a exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtilor I si M nu poate fi retinuta deoarece acestia sunt posesorii neproprietari ai terenurilor învecinate si au calitate procesuala pentru ca hotarârea judecatoreasca sa le fie opozabila.

Sunt fondate motivele 2 si 3 de recurs în sensul ca în mod gresit au fost obligati neproprietarii I si M la plata cheltuielilor de judecata alaturi de cele doua proprietare  I E si M G.

Instanta de fond trebuie sa oblige numai proprietarele I, M si A la plata cheltuielilor de judecata dar nu în cota de ½ din totalul cheltuielilor deoarece conform art.584 Cod civil  cheltuielile granituirii se împart pe jumatate  însa reclamantei i-a fost respins capatul de cerere privind revendicarea, astfel ca aceste cheltuieli la care vor fi obligate intimatele vor fi diminuate proportional.

Ultimul motiv de recurs nu poate fi primit deoarece instanta nu a retinut o culpa procesuala ci a facut aplicarea art.584 Cod civil astfel ca partile trebuie sa împarta cheltuielile.

Fata de cele expuse în baza art.312 va fi admis recursul.