Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1522 din 27.11.2008


C. P a formulat contestaţie la executare sentinţei penale nr.151/3 2007 pronunţată de Judecătoria Băileşti  , în contradictoriu cu intimatul C. M .

In motivarea contestaţiei a arătat că în mod greşit s-a pornit executarea numai  împotriva  sa întrucât sunt mai mulţi debitori , iar resursele financiare de care dispune  sunt foarte mici , iar  nevoile personale  foarte mari .

 Prin s.c. nr.  1522/27.11.2008  a fost respinsă contestaţia la executare .

 Pentru  a se pronunţa astfel instanţa a reţinut că  ceilalţi debitori  sunt insolvabili , singurul debitor solvabil  fiind contestatorul , iar  creditorul  este îndreptăţit să ceară  oricărui codebitor  plata  integrală  a sumei  la care au fost obligaţi .

 Potrivit  art. 1042 c. civil  " creditorul unei obligaţii  solidare se poate  adresa  la acela care va voi dintre debitori , fără  ca  debitorul  să poată opune beneficiul de diviziune" .