Partaj succesoral-Excepţia neeceptării succesiunii în termenul prev.de art.700 din Cod Civil

Hotărâre 833 din 01.04.2010


Reclamanta P.F. a chemat în judecată pe pîrîţii P.I în prezent decedat , fiind introduşi în cauză moştenitorii acestuia P.M. şi V.D. , V.E.F.şi  P.M.C, solicitînd ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună partajarea bunurilor rămase la decesul lui F.M.decedată la 25.06.2008 , cu ultimul domiciliu în comuna Perişor, jud.Dolj.

In motivarea acţiunii a arătat că la decesul acesteia a rămas o casă cu 3 camere, sală şi pivniţă, un pătul şi o magazie, construite din lemn , 2 camere din lemn şi pămînt acoperite cu ţiglă, o fîntînă, 1000 m.p. plantaţi cu vie , 10 pomi fructiferi, 2000 m.p. teren aferent curţii şi suprafaţa de 2 ha şi 4000 m.p. , conform titlului de proprietate nr. 554-9567 emis la 7.06.1995.

A mai arătat că defuncta în baza testamentului autentificat sub nr. 1450 din 18.09.2001 a dispus ca după încetarea sa din viaţă numitul P.N., în prezent decedat  să stăpînească întreaga sa avere mobilă şi imobilă ce se va găsi în patrimoniul său şi că cheltuielile de înmormîntare ale defunctei ,precum şi pomenirile ulterioare au fost suportate de P.F., fiind în sumă de 5.000 lei .

In drept , a invocat dispoz.art.728 c.civ.

A depus la dosar certificatul de deces al lui F.M., certificatul de deces al lui B.D., certificatul de căsătorie a lui B.A, certificatul de deces al lui F.I. , certificatul de deces al lui V.P., adeverinţa nr.17 din 8.04.1961 emisă de Parohia Perişorul Nou,com.Perişor, titlul de proprietate nr. 554- 9567 din 7.06.1995, sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale , certificatul de moştenitor nr.885 din 23.08.1993,certificatul de deces al lui V.I , chitanţă privind taxa de timbru şi timbru judiciar .

La data de 29.10.2009 reclamanta a solicitat introducerea în cauză a moştenitorilor defunctului V.I. şi anume V.D.şi P.M..

In cauză, s-a luat interogatoriu pîrîtei V.F. la cererea reclamantei şi au fost

audiaţi martorii C.N. şi T.A

In şedinţa de azi , reclamanta prin apărător a invocat excepţia neacceptării succesiunii de către pîrîte în termenul prevăzute de art.700 cod civil.

Martorii audiaţi în cauză au declarat că cheltuielile de înmormîntare ale defunctei F.M.au fost suportate de P.F.şi că pîrîtele nu au luat nici un bun din succesiunea lui F.M. şi nici nu au participat la înmormîntarea acesteia.

 Potrivit art.700 cod civil dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni , socotit de la deschiderea succesiunii.

Cum în speţă, s-a dovedit că pîrîtele nu au acceptat succesiunea defunctei F.M. în termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii , instanţa avînd în vedere dispoz.art.700 cod civil a admis excepţia neacceptării succesiunii în termenul prevăzut de art.700 alin.1 C.p.civ. invocată de reclamantă  şi  a respins acţiunea civilă de partaj succesoral formulată de reclamanta P.F. împotriva pârâtilor  P.M. şi V.D. , V.E.F.şi  P.M.C.