Contestaţie executare

Hotărâre 117 din 31.01.2007


CONTESTAŢIE LA EXECUTARE

 

Tip  : Hotărâre

Nr.  117 ( 31.01.2007)

Autor : Judecătoria Băileşti , Judeţul Dolj

Domeniu : Procedură civilă

La data de 18.12.2006 , contestatorii E.G. şi E.D au solicitat în contradictoriu cu intimata I.E. anularea procesului verbal încheiat de executorul judecătoresc  .

Prin sentinţa  civilă nr. 117 din 31.01.2007 a Judecătoriei Băileşti a respinsă contestaţia  şi cererea de sechestru asigurător  şi s-a reţinut că  între E.M. ulterior decedată  , soţia şi respectiv mama contestatorilor , pe de o parte  şi intimată , pe de altă parte , a existat un litigiu finalizat prin decizia civilă nr. 104/A/2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti prin care defuncta a fost obligată să achite intimatei suma de  40.594, 4 lei , iar în baza acestei hotărâri , intimata a solicitat executarea silită , încheindu-se procesul verbal din 15.12.2006.

Instanţa de fond a reţinut că  cei doi contestatori nu au fost  vătămaţi prin executarea silită  , actele de executare nefiind  întocmite pe numele contestatorilor şi că în mod  corect executorul judecătoresc a oprit executarea începută motivat de aspectul că  debitoarea din titlu executoriu a decedat şi nu s-a procedat la deschiderea succesiunii a acesteia, menţionând în procesul verbal  încheiat la 05.12.2006 că executarea se va relua după dezbaterea succesiunii debitoarei.

Prin decizia civilă nr. 707 din 18.04.2007 pronunţată de Tribunalul Dolj –Secţia Civilă , au fost respinse recursurile declarate de  recurenţii -  reclamanţi E.D. şi E.G. şi  recurenta –pârâtă I.E. .