Vătămarea corporală din culpă (art.184 C.pen.)

Sentinţă penală 8 din 16.02.2011


Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Agnita din data de 02.07.2009 emis în dosarul nr. 42/P/2009 şi înregistrat pe rolul Judecătoriei Agnita la data de  21.08.2009 sub dosar nr. unic … s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a învinuitului ….., fiul lui …şi … pentru infracţiunile de vătămare corporală din culpă, prev. de art.184 alin.1 şi 3 C.pen. (două fapte).

În fapt, s-a reţinut în esenţă prin actul de trimitere în judecată că, la data de 16.01.2009, în jurul orelor 17,30 învinuitul circula la volanul autoturismului marca ….. din direcţia…. spre oraşul ... Drumul era acoperit cu gheaţă (polei). Atunci când a ajuns la km 38+200, între localităţile … şi ….învinuitul a văzut pe partea dreaptă a drumului, în direcţia sa de mers două maşini care staţionau pe carosabil. El s-a angajat în depăşirea acestora, deşi a văzut că din faţă, pe celălalt sens de mers, la o distanţă de 80-90 m venea un alt autoturism.

După ce a depăşit cele două autovehicule care staţionau, învinuitul a intrat în coliziune cu autoturismul marca … cu nr. de înmatriculare …, care se deplasa din direcţia .. şi era condus de numita ... În dreapta ei, în maşină se afla … (soţul ei), iar pe bancheta din spate se afla minorul …, în vârstă de 11 ani la acea dată.

.. a suferit leziuni ce au necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale, … a suferit leziuni ce au necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale, iar … a suferit leziuni ce au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.

Cele două maşini care erau oprite pe sensul de mers al inculpatului şi pe care acesta le-a depăşit aveau luminile aprinse, persoanele care se deplasau cu ele ajutându-l în momentele premergătoare accidentului pe numitul … să îşi scoată autoturismul pe drum, deoarece anterior, ca urmare a condiţiilor nefavorabile acesta derapase în afara părţii carosabile.

Accidentul de circulaţie s-a produs ca urmare a conduite culpabile a inculpatului, cât şi a numitei ..

În ceea ce îl priveşte pe inculpat, acesta a încălcat prevederile art.35 alin.1, art.45 alin.3, art.54 alin.1 din OUG 195/2002 republicată, cât şi art.120 lit. j din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002, republicată.

Şi numita …. a încălcat o serie de prevederile legale: art.35 alin.1, art.47 şi art.48 din OUG 195/2002 republicată, art.123 lit.f din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 republicată. Potrivit raportului de expertiză tehnică, … (conducătorul autoturismului Opel) a iniţiat manevra de frânare pe un carosabil acoperit cu gheaţă, a derapat şi a pătruns cel puţin cu partea stânga-faţă pe sensul opus de mers. Manevra efectuată nu a fost cea potrivită. Aceasta trebuia să vireze uşor dreapta faţă de direcţia de deplasare şi să utilizeze frâna de motor, prin schimbarea vitezei într-o treaptă inferioară.

Pe parcursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: procesul-verbal de cercetarea la faţa locului (f.5-19), certificatele medico-legale şi declaraţiile părţilor vătămate (f.21-34), adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Sibiu şi Spitalului Clinic de Pediatrie (f.35-37), raportul de expertiză tehnică (f.48-70) şi suplimentul acestuia (f.74-77), declaraţiile martorilor (f.78-107), declaraţiile învinuitului (f.108-113).

În faza de cercetare judecătorească au fost audiaţi martorii … (f.155), . … (f.156), … (f.157), … (f.158), … (f.159), … (f.160), … (f.197), … (f.198),  … (f.199), Banea Ioan (f.200), .. (f.201).

Prin sentinţa penală nr…. pronunţată de Judecătoria Agnita, în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p. s-a hotărât achitarea inculpatului .. pentru infracţiunile cu privire la care acesta fusese trimis în judecată şi au fost respinse acţiunile civile exercitate de părţile civile.

Prin decizia penală nr. … pronunţată de Tribunalul Sibiu au fost admise recursurile formulate împotriva sentinţei penale nr… şi s-a dispus casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de control judiciar a avut în vedere concluziile unui certificat medico-legal depus în recurs prin care numărul total al zilelor de îngrijiri medicale necesare pentru vindecarea părţii vătămate … a fost majorat la 80-90.

Prin considerentele deciziei s-a stabilit obligaţia instanţei de rejudecare de a avea în vedere şi de a se pronunţa cu privire la concludenţa şi pertinenţa efectuării unei noi expertize tehnice auto, precum şi cu privire la schimbarea încadrării juridice ca urmare a numărului de zile de îngrijiri medicale pe care le-a avut partea vătămată, urmând a se analiza întregul probatoriu de care părţile în proces înţeleg să se folosească

În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 263/174/2010.

Instanţa de rejudecare a încuviinţat, la solicitarea inculpatului, efectuarea unei noi expertize tehnice auto.

De asemenea, s-a pus în discuţie eventualitatea schimbării încadrării juridice din 2 infracţiuni de vătămare corporală prev. de art.184 alin.1 şi 3 C.p., într-o infracţiune prev. de art.184 alin.1 şi 3 C.p. şi o infracţiune prev. de art.184 alin.2 şi 4 C.p..

Coroborând probele administrate pe parcursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti în ambele cicluri procesuale, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 16.01.2009, în jurul orelor 1730 inculpatul circula la volanul autoturismului marca …. pe DJ 106 din direcţia… spre oraşul …. Circulaţia se desfăşura în condiţii de lapoviţă şi ninsoare iar carosabilul era acoperit cu gheaţă, polei.

Atunci când a ajuns la km 38+200, între localităţile … şi .. după o curbă, rulând pe o porţiune dreaptă de drum, inculpatul a observat pe partea dreaptă a carosabilului, în direcţia sa de mers, două maşini care staţionau. La locul staţionării celor două autoturisme era vizibil un marcaj cu linie continuă pe ambele direcţii de mers.

Inculpatul a iniţiat manevra de depăşire a celor 2 autoturisme staţionate.

Din sens opus, direcţia … circula autoturismul marca Opel Corsa cu nr. de înmatriculare …, condus de … În autoturism se mai aflau pe scaunul din dreapta partea vătămată-parte civilă ….. (soţul ei), iar pe bancheta din spate se afla partea vătămată-parte civilă …. - minor. Autoturismul Opel trece de un vârf de uşoară rampă, conducătorul său observă autoturismul condus de inculpat circulând pe contrasens, ridică piciorul de pe pedala de acceleraţie şi acţionează frâna de serviciu. Ca urmare, în condiţiile carosabilului acoperit cu gheaţă şi polei, autoturismul Opel dobândeşte o mişcare de oscilaţie uşoară stânga-dreapta.

Inculpatul a decis continuarea depăşirii în care se angajase fără a încetini. Deşi inculpatul a virat brusc dreapta în încercarea de a reveni pe sensul său se mers, manevra de depăşire nu s-a finalizat, producându-se coliziunea cu autoturismul Opel.

Impactul s-a produs la aproximativ 15 m după ce autoturismul WV a trecut de cele 2 autoturisme staţionate, distanţă insuficientă, raportat la condiţiile de carosabil şi viteza de deplasare, pentru a permite finalizarea depăşirii prin reintrarea autoturismului WV pe sensul său de mers.

Impactul iniţial a avut loc pe sensul de mers al autoturismului Opel, între partea stângă faţă a autoturismului WV şi partea dreaptă faţă a autoturismului Opel, după care autoturismul WV a avariat întreaga parte din faţă a autoturismului Opel în condiţiile manevrei inculpatului de revenire pe sensul său de mers.

Având în vedere ora şi anotimpul producerii accidentului precum şi faptul că autoturismele implicate în accident circulau cu luminile de întâlnire în funcţiune, rezultă că inculpatul a văzut că din sens opus se apropia un alt autoturism încă de la o distanţă suficientă pentru a putea adopta o altă conduită raportat la autoturismele staţionate pe sensul său de mers.

În momentul producerii accidentului inculpatul circula cu aproximativ 70 km/h iar autoturismul Opel avea viteza aproximativă de 50-55 km/h.

Dinamica producerii accidentului şi condiţiile de trafic au făcut imposibilă evitarea producerii accidentului de către conducătorul autoturismului Opel, acesta având timp insuficient pentru oprire de la apariţia stării de pericol.

În urma producerii accidentului partea vătămată-parte civilă …… a suferit leziuni ce au necesitat 80-90 zile de îngrijiri medicale, partea vătămată-parte civilă … a suferit leziuni ce au necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale, iar … a suferit leziuni ce au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă este dovedită prin următoarele mijloace de probă: proces-verbal de cercetarea la faţa locului (f.5-19 dos. fond), certificatele medico-legale şi declaraţiile părţilor vătămate (f.21-34 dos. fond), raportul de expertiză tehnică (f.99-133, 155 dos. rejudecare), declaraţiile martorilor (f.78-84, 88-107, 155, 157-160, 197-201), declaraţiile învinuitului (f.108-113 dos. u.p.).

Instanţa a luat în considerare doar concluziile celui de-al doilea raport de expertiză efectuat în cauză. Aceasta întrucât, pe de o parte, motivarea acestuia, faţă de cel dintâi, se sprijină în mai mare măsură pe aspecte tehnice şi reţine împrejurările care rezultă din declaraţiile părţilor implicate şi martorilor oculari doar în măsura în care acestea se coroborează cu calculele şi evaluările ştiinţifice. Pe de altă parte, s-a considerat că al doilea raport de expertiză, în întregul său, răspunde în mod complet cerinţelor de contribuire la formarea convingerii instanţei.

Au fost înlăturate declaraţiile martorului …. (f. 85, 87, 156 dos. fond) prin care acesta a susţinut că impactul s-a produs pe sensul de mers al autoturismului WV, întrucât acestea nu se coroborează cu ansamblul probelor administrate, în special cu concluziile raportului de expertiză reţinut de instanţă conform cărora distanţa de 15 m indicată chiar de martor ca existând între locul impactului şi ultima maşină staţionată depăşită era insuficientă pentru a permite finalizarea manevrei de depăşire în condiţiile vitezei cu care circula inculpatul şi faţă de carosabilul acoperit cu gheaţă şi polei.

A fost de asemenea înlăturată declaraţia martorului … din faţa instanţei (f. 197 dos. fond) prin care acesta a susţinut că impactul s-a produs la o distanţa de 35-40 m de maşinile staţionate, întrucât chiar acelaşi martor a arătat în cursul urmăririi penale că aceeaşi distanţă era de 15 m (f. 80 dos. fond), această din urmă distanţă concordând cu concluziile raportului de expertiză reţinut de instanţă.

Au mai fost înlăturate declaraţiile martorului … (f. 88-90, 199 dos. fond) prin care acesta a susţinut că impactul s-a produs pe sensul de mers al autoturismului WV şi declaraţiile martorului … (f. 102, 201 dos. fond) prin care acesta a susţinut că impactul s-a produs la o distanţa de 30 m de maşinile staţionate, întrucât acestea nu se coroborează cu ansamblul probelor administrate, în special cu concluziile raportului de expertiză reţinut de instanţă conform cărora distanţa între locul impactului şi ultima maşină staţionată depăşită era de 15 m, insuficientă pentru a permite finalizarea manevrei de depăşire în condiţiile vitezei cu care circula inculpatul şi faţă de carosabilul acoperit cu gheaţă şi polei.

Inculpatul nu a respectat prevederile:

•art. 45 al. 1 din OUG 195/2002 conform cărora atunci când prin manevra de depăşire se trece peste axa care separa sensurile de circulaţie, conducătorii de vehicule trebuie să se asigure că din sens opus nu se apropie un vehicul şi că dispun de spaţiu suficient pentru a reintra pe banda iniţială, unde au obligaţia să revină după efectuarea manevrei de depăşire;

•art. 48 din OUG 195/2002 conform cărora conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză si să o adapteze în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevra în condiţii de siguranţă;

•art. 120 alin.1 lit.I din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 conform cărora depăşirea este interzisă când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu care desparte sensurile de mers iar autoturismul circulă, chiar şi parţial, pe sensul opus.

•art. 121 alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 conform cărora conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă.

•art. 123 alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 conform cărora conducătorii de vehicule sunt obligaţi să circule cu o viteză care să nu depăşească 50 km/h în afara localităţilor când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită.

În drept, fapta inculpatului … constând în aceea că, în data de 16.01.2009, în jurul orelor 1730, conducând autoturismul marca VW Golf cu nr. de înmatriculare … pe DJ 106, în afara localităţii, cu o viteză de aproximativ 70 km/h pe un carosabil acoperit cu gheaţă şi polei, s-a angajat fără să se asigure în depăşirea a 2 autoturisme staţionate pe partea dreaptă a drumului, manevră prin care a încălcat marcajul continuu care desparte sensurile de mers, intrând astfel în coliziune cu autoturismul marca Opel Corsa cu nr. de înmatriculare …., care se deplasa din direcţia Agnita şi era condus de …. care circula din sens opus, coliziune în urma căreia partea vătămată-parte civilă …… a suferit leziuni ce au necesitat 80-90 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 184 al. 2 şi 4 C.p..

Fapta aceluiaşi inculpat, săvârşită în aceleaşi condiţii, care a dus la aceeaşi coliziune în urma căreia partea vătămată-parte civilă ………………… a suferit leziuni ce au necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 184 al. 1 şi 3 C.p..

În consecinţă, în temeiul art. 334 C.p.p., instanţa urmează să schimbe încadrarea juridică a faptei săvârşite împotriva părţii vătămate ….. din infracţiunea prevăzută de art. 184 al. 1 şi 3 C.p. în infracţiunea prevăzută de art. 184 al. 2 şi 4 C.p..

Sub aspectul laturii subiective, după cum rezultă din modul săvârşirii faptei şi din  (f.78-101, 103-107, 155, 157-160, 197-198, 200-201), declaraţiile învinuitului (f.108-113 dos. u.p.), inculpatul şi-a dat seama că manevra sa punea în pericol siguranţa circulaţiei şi a altor participanţi la trafic dar bazându-se pe percepţia sa asupra condiţiilor de drum şi trafic a considerat la acel moment că a adoptat o conduită corespunzătoare. Deci inculpatul a prevăzut rezultatul faptelor sale dar nu l-a acceptat, socotind fără temei că nu se va produce, săvârşind infracţiunea cu vinovăţie sub forma culpei, potrivit prevederilor art. 19 al. 1 pct. 2 lit. a) C.p..

În speţă instanţa reţine şi existenţa raportul de cauzalitate existent între faptele inculpatului şi urmările produse.

Ca urmare, instanţa va dispune condamnarea inculpatului pentru săvârşirea a  2 infracţiuni de vătămare corporală din culpă urmând a aplica pedepse cu închisoarea care să răspundă scopului definit de art. 52 C.pen., prin observarea criteriilor generale de individualizare prevăzute de art. 72 C.pen..

Sub acest aspect, instanţa reţine pericolul social concret al infracţiunii.

Astfel, se va lua în considerare modul de săvârşire a faptei în condiţiile în care inculpatul a fost pus în situaţia de a evita autoturisme staţionate într-ul loc cu marcaj continuu, valoarea socială vătămată, urmările care s-au produs constând în avariile celor 2 autoturisme implicate în accident şi leziunile suferite de persoanele implicate în accident, precum şi urmările care s-ar fi putut produce.

De asemenea, instanţa ia în considerare datele privind persoana inculpatului.

Se reţine faptul că acesta nu este înregistrat cu antecedente penale potrivit evidenţelor de cazier judiciar (f. 114 dos. fond), s-a prezentat în faţa organelor judiciare, a recunoscut parţial faptele săvârşite şi a manifestat regret pentru acestea (f. 108-113).

Având în vedere aceste considerente, instanţa apreciază că o pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art. 184 al. 2 şi 4 C.p. şi o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art. 184 al. 1 şi 3 C.p. sunt de natură să răspundă cerinţelor art. 52 C.p..

În privinţa pedepselor accesorii, instanţa reţine că natura faptelor săvârşite şi ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art. 64 lit. a) teza II şi lit. b) din C. pen. Pentru acest motiv, exerciţiul dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi al dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, va fi interzis inculpatului pe perioada executării pedepsei.

Conform art. 33 lit. b) şi art. 34 lit. b) C.p., se va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 4 luni închisoare, cu aplicarea art. 71 rap. la art. 64 lit. a) teza II şi lit. b) C.p..

Punând în balanţă ansamblul considerentelor de mai sus, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate.

Ca urmare instanţa, în baza art.81 C.p. va suspenda condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 3 ani şi 4 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 C.p..

În temeiul art. 71 al. 5 C.p., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului.

În baza art. 359 C.p.p. se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 C.p. în privinţa revocării suspendării condiţionate.

Sub aspectul laturii civile, instanţa reţine următoarele:

Partea vătămată-parte civilă …. s-a constituit parte civilă în cauză în nume propriu cu sumele de 7.067 lei şi 2.111 euro reprezentând daune materiale şi 50.000 lei reprezentând daune morale (f. 153 dos. fond, f.17, 51 dos. rejudecare).

Partea vătămată-parte civilă … s-a constituit parte civilă în cauză în numele şi pentru fiul său minor … cu sumele de 738 lei reprezentând daune materiale şi 10.000 lei reprezentând daune morale (f. 153 dos. fond, f.17, 51 dos. rejudecare).

În termen legal, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu s-a constituit parte civilă cu suma de 51 lei plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până la stingerea sumei datorate, reprezentând cheltuieli ocazionate cu tratarea părţii vătămate-parte civilă …. … (f. 35 dos. fond).

De asemenea, în termen legal, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu s-a constituit parte civilă cu suma de 1.390,26 lei plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până la stingerea sumei datorate, reprezentând cheltuieli ocazionate cu tratarea părţii vătămate-parte civilă …. (f. 36 dos. fond).

Pentru dovedirea despăgubirilor privind daunele materiale au fost administrate următoarele mijloace de probă: respectiv decontul de cheltuieli pacient, bon şi factură fiscală, adeverinţă taxă de poluare, cheltuieli asigurare, decizie de impunere pe anul 2009, bilet avion, contract de vânzare cumpărare, adeverinţă eliberată de U.M. 01495/25.05.2009, chitanţă c/v ochelari, reţetă medicală şi bonuri fiscale, scrisori medicale, poliţă de asigurare de răspundere civilă autor RCA (f.178-196 dos. fond), declaraţii martori (f. 202, 203 dos. fond), bon de benzină, certificat medical, bilet de ieşire din spital şi scrisoare medicală, decont de cheltuieli, foia de observaţie clinică generală, extras din fişa postului a părţii vătămate-parte civilă …… (f. 69-83 dos. rejudecare).

Pentru justificarea despăgubirilor solicitate cu titlul de daune morale, partea vătămată-parte civilă …. în nume propriu şi pentru fiul său minor …. a invocat suferinţa fizică şi morală produsă precum şi tratamentele medicale urmate, intervenţiile chirurgicale, limitarea libertăţii de mişcare în viaţa personală şi în cea profesională.

În baza art. 346 comb. cu art. 14-15 C.p.p. şi art. 998-999 C.civ., instanţa va admite în parte acţiunea civilă exercitată în nume propriu de …., şi va obliga inculpatul la plata către acesta a sumei de 47.067 lei şi 1.731 euro din care 7.067 lei şi 1.731 euro constituie daune materiale, iar 40.000 lei reprezintă daune morale.

În stabilirea cuantumului despăgubirilor datorate pentru repararea prejudiciului material suferit, instanţa a avut  în vedere cheltuielile dovedite prin mijloacele de probă administrate. A fost scăzută din cuantumul daunelor materiale valoare epavei autoturismului marca Opel Corsa cu nr. de înmatriculare …. Valoarea epavei a fost apreciată de instanţă la 20% din preţul de achiziţie al autoturismului, având în vedere practica în domeniul acordării despăgubirilor de către asigurători şi avariile suferite de autoturism în urma accidentului. Au fost incluse în valoarea daunelor materiale cheltuielile decurgând din vătămarea suferită de minorul ….

În stabilirea cuantumului despăgubirilor datorate pentru repararea prejudiciului moral suferit, instanţa a avut  în vedere consecinţele negative suferite de partea vătămată-parte civilă în plan fizic şi psihic, importanţa valorilor lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori. S-au luat în considerare localizarea leziunilor la nivelul piciorului stâng şi dificultăţile inerente de trai, implicaţiile leziunilor asupra vieţii personale şi profesionale, tratamentele urmate de partea civilă şi intervenţiile chirurgicale.

În baza art. 346 comb. cu art. 14-16 C.p.p. şi art. 998-999 C.civ., instanţa va admite în parte acţiunea civilă exercitată de …. în numele şi pentru minorul …., domiciliat în ………., jud. Sibiu şi va obliga inculpatul la plata sumei de 8.000 lei cu titlu de daune morale.

Nu se vor acorda despăgubirilor prejudiciului material suferit de minor întrucât, pe de o parte, partea civilă este minor şi avea vârsta de 11 ani la data săvârşirii infracţiunilor. În condiţiile în care nu s-a dovedit faptul că minorul un avea posibilităţi materiale proprii şi că a făcut cheltuieli din resurse proprii, instanţa consideră că în strict patrimoniul său nu a existat o pagubă decurgând din efectuarea vreunor cheltuieli ca urmare a vătămărilor suferite. Pe de altă parte, cheltuielile dovedite decurgând din vătămarea suferită de minorul …. au fost incluse în cuantumul total al despăgubirilor materiale acordate tatălui său, partea vătămată-parte civilă …….

În baza art. 313 din Legea nr. 95/2006, instanţa va obliga inculpatul la plata către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a sumei de 2.169,76 lei plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data stingerii sumei datorate şi către partea civilă Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu a sumei de 1.390,26 lei plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data stingerii sumei datorate.

Se va constata calitatea de asigurător a S.C. Omniasig S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Aviatorilor, nr. 28, corp B, sector 1, în baza poliţei de asigurare seria RO/10/U4/CA nr.000314169 pentru autovehiculul condus de inculpat marca Volkswagen Golf, cu nr. de ……..

În baza art. 191 C.p.p. inculpatul va fi obligat la plata sumei de 2.700 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, reprezentând 50 lei cheltuieli în faza de urmărire penală, 600 lei cheltuieli pentru procedura în instanţă şi 2.000 lei cost expertiză tehnică (f. 49).

În baza art. 193 C.p.p., va fi obligat inculpatul la plata către partea vătămată-parte civilă …. a sumei de 4.300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare contând în onorarii avocat (f. 204 dos. fond, f. 178 dos. rejudecare), onorariu expert asistent (f. 174-176 dos. rejudecare).