Fara titlu

Hotărâre din 06.03.2007


ACTIUNE IN CONSTATARE - PRONUNTAREA UNEI HOATARARI CARE SA TINA LOC DE TITLU DE PROPRIETATE

Prin cererea inregistrata la data de 13.06.2006,reclamantii R. C. şi R. S.  au chemat in judecata pe  pârâtii N. C., N. M. şi U. F., pentru a se constata valabilitatea antecontractului  incheiat cu pârâţii la data de 15.08.2004 si sa se  pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumpărare pentru următoarele suprefeţe de teren: 570 m.p. situate in pct. Vatra satului, tarla 342, parcela 5,,; -1116 m.p. situate in pct. Ogrăzi, tarla 10, parcela 589/23,; -800 m.p. situate in pct. “Ogrăzi”, tarla 10, parcela 589/22,.

Au motivat reclamantii  ca  paratii, prin antecontractul incheiat la data de 15 august 2004 i-au instrainat suprafeţele de teren anterior mentionate si inscrise in titlul de proprietate nr-. 1282/23.03.2006,  in schimbul sumei de 500 lei,(RON) suma achitata la data incheierii inscrisului. Conventia partilor a fost ca vanzatorul sa se ocupe de obtinea actelor necesare intormirii actului de vanzare-cumparare in forma autentica.

Cu toate demersurile facute, inclusiv notificarea trimisa paratilor, sa se prezinte la BNP pentru perfectarea actului de vanzare-cumparare, paratii nu raspuns acestor initiative.

Au mai aratat reclamantii ca, de la data incheierii antecontractului au stapânit aceste terenuri exercitand o posesie reala si utila asupra acestuia.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 111 C.pr.civ., art.1973 şi urm, art. 1077 C.civ. 

Au fost administrate proba cu  martori ,acte, şi proba cu expertiza .

Examinand materialul probator administrat in cauza instanta retine in fapt ca, la data de 15 august 2004,  intre parti a intervenit un antecontract de vanzare-cumparare prin  care paratii au instrainat reclamantilor următoarele suprefeţe de teren: 570 m.p. situate in pct. Vatra satului, tarla 342, parcela 5,, -1116 m.p. situate in pct. Ogrăzi, tarla 10, parcela 589/23, -800 m.p. situate in pct. “Ogrăzi”, tarla 10, parcela 589/22.

Pretul terenurilor a  fost de 500 lei RON pe care reclamantii l-au achitat la data incheierii conventiei.

Martorul a declarat faptul că  reclamantii au cumparat de la pârâti suprafaţa de circa 25 ari, in pct. Sascioara, iar din momentul vânzării, reclamantii au intrat in stapanirea terenului.

De asemenea, instanta a citat pe pârâti cu mentiunea “ personal la interogatoriu”, însă acestia nu au dat curs solicitării instanţei.

Potrivit disp.art.5 alin.2 din Lg.247/2005, “In situatia in care dupa incheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fara constructii, una din parti refuza ulterior sa incheie contractul, partea care si-a indeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract”.

Antecontractul prin care partile s-au obligat sa constituie in viitor un drept real asupra unui imobil naste in sarcina acestora obligatia de a incheia contractul asumat, iar instanta judecatoreasca, in temeiul textului de lege invocat, are posibilitatea sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare când vanzatorii fără temei legal  refuza sa se prezinte la notar.

Reclamantii si-au indeplinit principala obligatie a plati pretul achitand suma de 500 lei RON, pret cu care paratii au fost de acord la data incheierii conventiei. Mai mult, acestia i-a notificat pe parati sa se prezinte la notariat pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, insa acestia au ignorat notificarea.

Terenurile vandute au fost identificate fiind  intocmiti în acest sens schita cadastru inregistrata la  OCPI Valcea. Din măsurători a rezultat ca terenurile vândute sunt in suprafata totala de:  570 m.p., situată in pct. Vatra satului”  şi 1916 m.p.situata in pct. Ogrăzi.

Extrasul de carte funciara depus la dosar mentionează că proprietarii imobilelor construite  sunt  pârâţii.

In consecinta, instanta, fata de situatia de fapt si de drept retinuta, apreciaza intemeiata actiunea formulata de reclamanti urmand sa o admita, sa constate valabilitatea antecontractului de vanzare-cumparare si sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de instrainare pentru  terenurile ce au facut obiectul antecontractului.

1