Infracţiunea de tentativă la omor calificat comisă în stare de provocare, prevăzut de art. 20 cp raportat la art. 174 al 1 – art. 175 al 1 c. penal cu aplicare art. 3201 al 7 c. pr. pen., a art 73 lit b c pen şi a art 76 al 2 şi 3 c pen

Sentinţă penală 575 din 26.08.2011


Titlul: Infracţiunea de tentativă la omor calificat comisă în stare de provocare,  prevăzut

de art. 20 cp raportat la art. 174 al 1 – art. 175 al 1 c. penal cu aplicare art. 3201 al 7

Dosar nr. 6675/121/2011

Prin Sentinţa penală nr. 575/26.08.2011 a Tribunalului Galaţi, definitiva la 27.01.2012 s-au dispus

următoarele:

Condamnă pe inculpatul C D-,  domiciliat in Tecuci, fără antecedente penale, cetăţenie

română,  studii-şcoala profesională, pensionar, stagiul militar satisfăcut, in prezent deţinut in

Penitenciarul Galaţi - la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii

de „tentativă la omor calificat”, prevăzută de art. 20 Cod penal, raportat la art. 174 alin. 1 –

175 alin. 1 lit. i Cod penal, cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod de procedură penală, a art. 73 lit.

b Cod penal şi a art. 76 alin. 2 şi 3 Cod penal (faptă săvârşită la data de 03.05.2011).

În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului C D pedeapsa accesorie a

interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal.

În temeiul art. 350 Cod de procedură penală, menţine starea de arest a inculpatului C

D, iar în temeiul art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată reţinerea de o zi din data de

09.06.2011, precum şi arestul preventiv de la 10.06.2011, până la zi.

Respinge, ca neîntemeiată, cererea de acordare de despăgubiri, formulată de partea

vătămată/civilă B J.

În temeiul art. 14 şi 346 Cod de procedură penală, în referire la art. 998 şi urm. Cod

civil, obligă pe inculpatul C D la plata sumei de 1.240,82 lei cu titlu de despăgubiri materiale,

către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi.

În temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea de probe biologice

de la inculpatul C D, în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date

Genetice Judiciare.

În temeiul art. 357 alin. 2 lit. e Cod de procedură penală, în referire la art. 169 alin. 1

Cod de procedură penală, dispune restituirea, către inculpatul C D, a unghierei ridicate de la

acesta, depusă în plicul ataşat la dosarul de urmărire penală nr. 627/P/2011 al Parchetului de pe

lângă Tribunalul Galaţi.

În temeiul art. 189 Cod de procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din

oficiu, în sumă de 200 lei (av. I I), va fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei, către Baroul

Galaţi.

În temeiul art. 191 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă pe inculpatul C D la plata

sumei de 650 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare  pentru inculpatul  C D- 

deţinut in Penitenciarul Galaţi si  pentru partea civilă Spitalul Judeţean „Sf. Apostol Andrei”

Galaţi si de la pronunţare  pentru partea vătămată B J.

Pentru a pronunţa această soluţie s-a susţinut următoarea situaţie de fapt de drept:

Prin rechizitoriul nr. 627/P/2011 din data de 30.06.2011 al Parchetului de pe

lângă Tribunalul Galaţi, s-a dispus, în baza dispoziţiilor art. 262 pct. 1 lit. b C.proc.pen.,

trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului C D, pentru săvârşirea

infracţiunii de tentativă la omor calificat, cu reţinerea stării de provocare, prevăzută de art. 174

alin. 1 – 175 alin. 1 lit. i C.pen., cu aplicarea art. 73 lit. b C.pen.

În sarcina inculpatului C D s-a reţinut că, la data de 03.05.2011, în loc public şi în urma

unui conflict, precum şi a stării de provocare, ar fi aplicat părţii vătămate B J, o lovitură cu un

obiect tăietor - înţepător (cuţit), producându-i acesteia o plagă înţepat - tăiată transfixiantă braţ

drept, precum şi o plagă înţepat - tăiată penetrantă toracică stânga, cu emfizem subcutanat şi

hemopneumotorax stâng, această ultimă leziune punând în primejdie viaţa părţii vătămate.

Actele de cercetare efectuate în cauză s-au concretizat în următoarele mijloace

materiale de probă:

- proces-verbal de fixare a locului faptei, însoţit de planşă fotografică (filele 2-8 dosar

urm. pen.);

- proces-verbal de conducere în teren, însoţit de planşă fotografică (filele 11-16 dosar

urm. pen.);

- raport de constatare medico-legală nr. 283/A 1-D/12.05.2011 (filele 21-22 dosar urm.

pen.);

- declaraţiile părţii vătămate B J (filele 25-30 dosar urm. pen.);

- declaraţiile martorilor B V (filele 31-39 dosar urm. pen.) şi M D-M (filele 40-47 dosar

urm. pen.);

- declaraţiile inculpatului C D (filele 59-74 dosar urm. pen.).

De asemenea, la dosarul de urmărire penală a fost ataşată fişţa de antecedente penale a

inculpatului (filele 86-87 dosar).

Inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală la data de 29.06.2011, în

prezenţa apărătorului desemnat din oficiu, astfel cum rezultă din procesul-verbal aflat la fila 89

din dosarul de urmărire penală.

Prin actul de inculpare s-au reţinut următoarele:

Partea vătămată B J (în vârstă de 39 de ani) a avut o relaţie de concubinaj cu martora

M D-M, relaţie care s-a întrerupt din diverse motive, posibil din cauza condamnărilor penale

ale părţii vătămate. În luna august 2010, martora M D-M a început o altă relaţie de concubinaj,

de această dată cu inculpatul C D (în vârstă de 61 de ani), martora mutându-se efectiv în

locuinţa inculpatului.

Datorită acestui fapt, partea vătămată a încercat în repetate rânduri să o determine pe

martora M D-M să reia relaţia anterioară, propunere refuzată constant de către martoră şi care a

generat certuri între aceştia.

La data de 03.05.2011, posibil în jurul orelor 1100-1200, martora M D-M se afla la locul

său de muncă (martora fiind angajată la o asociaţie de proprietari), moment în care a venit

partea vătămată B J, care a început să-i reproşeze martorei că din cauza ei este chemat la

poliţie. Partea vătămată nu s-a rezumat numai la reproşuri, ci a început să o fugărească pe

martoră, iar după ce a reuşit să o prindă a lovit-o pe aceasta cu pumnii, trăgând-o totodată de

păr. Aceste lovituri aplicate martorei au fost recunoscute parţial de către partea vătămată în

declaraţia sa.

În cele din urmă, martora M D-M a reuşit să scape şi s-a îndreptat către locuinţa

inculpatului, căruia i-a relatat despre cele întâmplate, reacţia inculpatului fiind aceea că

„trebuie să-l dăm în judecată”.

Deşi inculpatul a declarat că a plecat din apartamentul său după circa o oră şi jumătate

de la cele întâmplate, procurorul care a instrumentat cauza a apreciat că acesta a plecat din

apartament la scurt timp după ce a aflat de la martoră ce i se întâmplase. Astfel, martora M D-

M a declarat că inculpatul „a plecat de acasă să se împrumute de bani”, fără să stabilească un

reper orar, şi că „în jur de ora 1300, la noi acasă au venit lucrătorii de poliţie, ocazie cu care am

aflat de la aceştia că D s-a bătut cu J”. S-a apreciat de către procuror că intervalul de timp de

la ora 1200 (ora la care martora a sosit în locuinţă) până la ora 1300 (ora sosirii lucrătorilor de

poliţie) este mai mic decât intervalul de timp de o oră şi jumătate declarat de inculpat, după

care ar fi părăsit locuinţa.

Cert este că, la momentul părăsirii locuinţei sale, indiferent de motivaţia gestului său,

inculpatul C D a luat asupra sa un cuţit din bucătăria apartamentului, „gândindu-mă că este

posibil să mă întâlnesc cu B J”.

În continuare, inculpatul a mers la un magazin alimentar din cartierul său, cu intenţia

declarată de a cumpăra o cartelă telefonică, pentru a o folosi la o eventuală sesizare a organelor

de poliţie. La magazinul respectiv, aparţinând S.C. L S.R.L. Tecuci, era de serviciu martora B

V, care îl cunoştea pe inculpat „din cartier”. Martora a confirmat că inculpatul a cumpărat o

cartelă telefonică, spunându-i acesteia că doreşte să sune la poliţie, şi, totodată, inculpatul i-a

mai spus martorei „că vrea să sune la poliţie deoarece îl pândeşte o persoană pe nume Jenică

şi că vrea să îl bată”. Potrivit declaraţiilor sale, martora B V o cunoştea dinainte şi pe partea

vătămată B J.

După ce a cumpărat cartela telefonică, inculpatul, dându-şi seama că este pândit de

către partea vătămată, a încercat să întârzie cât mai mult în magazin, pentru a evita o eventuală

întâlnire cu aceasta, partea vătămată fiind mult mai tânără decât inculpatul. În acest scop

inculpatul a început să se uite pur şi simplu prin magazin, aspect ce a determinat-o pe martora

B V să îl roage să părăsească magazinul.

Deşi partea vătămată a negat că l-ar fi urmărit sau l-ar fi pândit vreun moment pe

inculpat, martora B V a confirmat cele relatate de către inculpat, în sensul că martora şi-a dat

seama că partea vătămată părea că pândeşte pe cineva. Mai mult, aceeaşi martoră a declarat că,

la un moment dat, „Jenică a băgat capul pe uşă şi părea că se uită după cineva, posibil după C

D”.

În cele din urmă inculpatul a părăsit magazinul respectiv, fiind însoţit de două persoane

rămase neidentificate, respectiv M şi VC’, tocmai pentru a evita întâlnirea cu partea vătămată.

Totuşi, cele două persoane nu l-au însoţit pe inculpat, deoarece inculpatul a declarat că la

momentul conflictului cu partea vătămată de faţă nu a mai fost prezentă nicio altă persoană.

În continuare, la stabilirea situaţiei de fapt, procurorul a avut în vedere versiunea

prezentată de inculpat, coroborată cu alte mijloace de probă, apreciind că partea vătămată a

fost parţial sinceră în declaraţiile sale.

Astfel, după ce inculpatul a parcurs o distanţă de circa 10 metri, a văzut-o pe partea

vătămată B J, ascunsă după un chioşc. Partea vătămată a aruncat cu o piatră în direcţia

inculpatului, lovindu-l pe acesta în zona frunţii. Apoi, partea vătămată l-a apucat pe inculpat

de mâneca stângă, aplicându-i totodată lovituri cu pumnii în faţă şi în piept. Pentru a o

determina pe partea vătămată să-i dea drumul, inculpatul a aplicat acesteia o primă lovitură de

cuţit, în mâna dreaptă. Întrucât partea vătămată îl ţinea în continuare pe inculpat, acesta i-a mai

aplicat o lovitură cu cuţitul în partea stângă a corpului, în zona toracică.

În condiţiile în care la derularea conflictului nu au mai fost prezente şi alte persoane, nu

s-a putut stabili cu exactitate dacă, în urma loviturilor, partea vătămată a căzut sau nu la

pământ, inculpatul declarând că „în urma loviturilor cu cuţitul B J nu a rămas căzut la

pământ”, în vreme ce partea vătămată, dimpotrivă, a declarat că a rămas la pământ şi chiar a

leşinat, trezindu-se doar la spital.

În continuare, profitând de faptul că partea vătămată i-a dat drumul, inculpatul a

părăsit zona, îndreptându-se către locuinţa sa, iar cuţitul l-a aruncat în zona verde a unui bloc,

fără să-şi mai amintească cu exactitate locul respectiv. Ulterior, în baza declaraţiilor de

recunoaştere ale inculpatului, s-a dispus delegarea lucrătorilor de poliţie de la Poliţia

municipiului Tecuci pentru a căuta obiectul tăietor-înţepător (cuţit) aruncat de către inculpat,

însă nu s-a reuşit găsirea acestuia (proces-verbal, fila 50 dosar urm. pen.).

Într-o primă fază, inculpatul nu i-a povestit martorei M D-M decât că a avut un conflict

cu partea vătămată B J, fără să-i spună acesteia că, de fapt, a lovit-o cu cuţitul pe partea

vătămată. Inculpatul a mai declarat că, în cele din urmă, i-a spus totuşi martorei că, de fapt, l-a

înjunghiat pe B J, dar martora nu a confirmat acest aspect, aceasta declarând că a aflat de

acest lucru de la organele de poliţie, care au venit ulterior la domiciliul inculpatului.

După circa 20 de minute de la agresiune, la locul faptei a sosit o ambulanţă care a

transportat-o pe partea vătămată B J la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol

Andrei” Galaţi, unde a şi fost internată. La aprecierea intervalului de timp după care a sosit

ambulanţa, a fost avută în vedere declaraţia martorei B V, care a declarat că „la circa 20 de

minute după ce a ieşit afară din magazin (inculpatul) am auzit sirena unei salvări…”.

Din concluziile raportului de constatare medico-legală întoccmit în cauză, a rezultat că:

- partea vătămată B J a prezentat plagă înţepat-tăiată penetrantă toracică stânga, cu

emfizem subcutanat şi hemopneumotorax stâng-drenat, şi plagă înţepat-tăiată transfixiantă

braţ drept cu orificiul de intrare pe faţa anterioară spre internă şi orificiul de ieşire pe faţa

posterioară spre internă, leziuni traumatice care au putut fi produse prin lovire repetată cu

obiect tăietor-înţepător, posibil cuţit;

- leziunile pot data din 3 mai 2011;

- a necesitat 25-30 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, de la data vătămării,

dacă nu survin complicaţii;

- la data vătămării, plagă înţepat-tăiată penetrantă toracică stânga cu hemopneumotorax

a pus în primejdie viaţa victimei.

În privinţa atitudinii procesuale a inculpatului, s-a apreciat prin rechizitoriu că

inculpatul C D a avut în cele din urmă o atitudine de recunoaştere în ceea ce priveşte aplicarea

loviturilor cu cuţitul, cu precizările făcute în declaraţiile sale. Astfel, în declaraţia olografă dată

în faţa organelor de poliţie, inculpatul a declarat că a lovit-o pe partea vătămată cu un cuţitaş al

unei unghiere pe care acesta o avea asupra lui la momentul agresiunii, aceeaşi poziţie de

sinceritate parţială fiind menţinută şi cu ocazia audierii olografe de către procuror. Cu ocazia

audierii în calitate de învinuit şi apoi de inculpat, C D a recunoscut că loviturile asupra părţii

vătămate au fost aplicate de fapt cu un cuţit de bucătărie, pe care acesta l-a luat din locuinţa sa

în  momentul în care a plecat să cumpere o cartelă telefonică.

Inculpatul a mai declarat că, la rândul său, a fost lovit cu o piatră în zona frunţii de

către partea vătămată. Acest aspect rămâne singular, devreme ce nu a fost confirmat nici măcar

de către concubina sa, martora M D-M. Inculpatul C D nu a fost examinat medico-legal,

deoarece nu s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală întrucât „nu a avut bani”, iar la data

audierii de către procuror acesta nu mai prezenta nici o leziune.

Faţă de toate aceste aspecte de fapt şi de drept, prin actul de inculpare s-a conchis că

fapta inculpatului C D, astfel cum a fost descrisă mai sus, întruneşte elementele constitutive

ale infracţiunii de tentativă la omor calificat, cu reţinerea stării de provocare, prevăzută şi

pedepsită de art. 20 C.pen. raportat la art. 174 alin. 1 - 175 alin. 1 lit. i C.pen., cu aplicarea art.

73 lit. b C.pen. Avându-se în vedere declaraţiile date de persoanele audiate în cauză, dar şi

relaţiile furnizate de către Poliţia municipiului Tecuci - Biroul de Investigaţii Criminale (adresa

nr. 52305 din data de 27.06.2011 – fila 54 dosar urm. pen.), potrivit cărora pe rolul acestei

unităţi de poliţie sunt în lucru 6 dosare în care B J este cercetat pentru diferite infracţiuni

(distrugere, violare de domiciliu, lovire sau alte violenţe, ameninţare), persoane vătămate fiind

C D şi M D-M, s-a apreciat de către procuror că se impune reţinerea, în favoarea inculpatului, a

circumstanţei atenuante legale prevăzute de art. 73 lit. b C.pen. (săvârşirea infracţiunii sub

stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea

persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau

prin altă acţiune ilicită gravă).

*

După sesizarea instanţei, la termenul de judecată din data de 26.08.2011, înainte de

începerea cercetării judecătoreşti, în prezenţa apărătorului desemnat din oficiu, inculpatul C D

a solicitat instanţei ca în cauză să se facă aplicarea dispoziţiilor art. 3201 C.proc.pen., având

denumirea marginală Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei.

Astfel, inculpatul a arătat că recunoaşte în totalitate faptele, în modalitatea reţinută în

actul de sesizare, şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de

urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte. Instanţa a procedat la audierea inculpatului

în acest sens (fila 55 dosar fond) şi, având în vedere poziţia procesuală a acestuia, a apreciat că

sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea prevederilor art. 3201 C.proc.pen. (respectiv, din

probele administrate în cursul urmăririi penale, rezultă că faptele inculpatului sunt stabilite

dincolo de orice dubiu rezonabil şi sunt suficiente date cu privire la persoana inculpatului

pentru a permite stabilirea unei pedepse), motiv pentru care a admis cererea formulată de

inculpat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că declaraţia de recunoaştere a

inculpatului se coroborează – dincolo de orice îndoială – cu celelalte mijloace de probă

administrate în cauză.

*

În drept, fapta inculpatului C D care, la data de 03.05.2011, în loc public (pe o alee

amenajată în apropierea blocului .. situat in municipiul Tecuci), în urma unui conflict, precum şi

a stării de provocare, a aplicat părţii vătămate B J, o lovitură cu un obiect tăietor - înţepător

(cuţit), producându-i acesteia o plagă înţepat - tăiată transfixiantă braţ drept, precum şi o plagă

înţepat - tăiată penetrantă toracică stânga, cu emfizem subcutanat şi hemopneumotorax stâng,

această ultimă leziune punând în primejdie viaţa părţii vătămate, întruneşte elementele

constitutive ale infracţiunii de tentativă la omor calificat, prevăzută de art. 20 C.pen., raportat

la art. 174 alin. 1 – 175 alin. 1 lit. i C.pen., cu aplicarea art. 73 lit. b C.pen.

Instanţa apreciază că vinovăţia inculpatului C D cu privire la infracţiunea reţinută în

sarcina sa apare ca fiind pe deplin dovedită prin prisma materialului probator administrat în

cauză, acesta acţionând cu forma de vinovăţie a intenţiei indirecte, prevăzând consecinţele

faptei sale, neurmărind producerea acestora, dar acceptând posibilitatea producerii lor.

Justificată apare în cauză şi reţinerea circumstanţei atenuante legale prevăzute de art.

73 lit. b C.pen., declaraţiile inculpatului cu privire la acest aspect coroborându-se cu

declaraţiile martorelor M D-M şi B V şi fiind confirmate de relaţiile furnizate de Poliţia

municipiului Tecuci - Biroul de Investigaţii Criminale prin adresa nr. 52305 din data de

27.06.2011, potrivit cărora pe rolul acestei unităţi de poliţie sunt în lucru 6 dosare în care B J

este cercetat pentru diferite infracţiuni (distrugere, violare de domiciliu, lovire sau alte

violenţe, ameninţare), persoane vătămate fiind C D şi M D-M. Apare astfel ca fiind dovedită

preexistenţa unei stări conflictuale între inculpatul C D şi partea vătămată B J, aceasta din

urmă agresându-l anterior în mod repetat pe inculpat ori pe concubina acestuia, martora M D-

M, astfel cum s-a întâmplat şi în momentele premergătoare săvârşirii faptei de către inculpatul

C D, când partea vătămată o agresase şi pe martora M D-M.

Faţă de situaţia de fapt şi de drept mai sus arătată, instanţa va dispune condamnarea

inculpatului C D la pedeapsa închisorii, în limitele prevăzute de lege. La individualizarea

pedepsei, în conformitate cu dispoziţiile art. 72 C.pen., instanţa va avea în vedere gradul de

pericol social concret al faptei comise de către inculpat, limitele de pedeapsă prevăzute de lege

pentru infracţiunea săvârşită (reduse la jumătate, în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. 2

C.pen., iar apoi cu o treime ca urmare a aplicării în cauză a dispoziţiilor art. 3201 alin. 7

C.proc.pen.), datele ce caracterizează persoana inculpatului, dar şi împrejurările care atenuează

sau agravează răspunderea penală.

La dozarea pedepsei ce va fi aplicată, instanţa va ţine seama, în primul rând, de

împrejurarea că, în proporție covârșitoare, săvârşirea faptei de către inculpat a fost determinată

chiar de comportamentul părții vătămate.

Deşi a avut în cele din urmă o atitudine procesuală sinceră, instanţa înţelege să nu

reţină în favoarea inculpatului circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 alin. 1 lit. c C.pen.,

dată fiind gravitatea activităţii infracţionale a inculpatului. De asemenea, instanţa nu va reţine

în favoarea inculpatului nici circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 alin. 1 lit. a C.pen.,

având în vedere că, fără a fi recidivist, acesta a mai fost anterior condamnat în anul 2004 la o

pedeapsă de 10 luni închisoare, pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt de energie electrică,

iar prin ordonanţa nr. 3174/P/2008 din 27.01.2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria

Tecuci i s-a aplicat o amendă administrativă în cuantum de 500 lei, pentru săvârşirea unor

fapte de lovire şi port de armă albă.

Totuşi, ţinând seama de împrejurările concrete în care s-a comis infracțiunea reținută în

sarcina inculpatului, astfel cum acestea au fost mai sus arătate, instanţa va orienta pedeapsa ce

va fi aplicată înspre minimul special prevăzut de lege, minim determinat ca urmare a reţinerii

cauzelor de reducere a pedepsei. De asemenea, se va ţine seama la dozarea pedepsei şi de

starea precară de sănătate a inculpatului, astfel cum aceasta rezultă din decizia medicală asupra

capacităţii de muncă, depusă la dosarul cauzei (fila 54 dosar fond), în care se arată că

inculpatul prezintă invaliditate de gradul II.

Situaţia de fapt şi de drept mai sus expusă determină instanţa să aprecieze că

reeducarea inculpatului poate avea loc numai prin executarea efectivă a pedepsei ce îi va fi

aplicată. În consecinţă, instanţa va dispune aplicarea – în temeiul art. 71 alin. 2 C.pen. – a

pedepsei accesorii constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b

C.pen., pe perioada executării pedepsei principale. La stabilirea pedepsei accesorii, instanţa va

ţine seama – în principal – de gravitatea faptelor reţinute în sarcina inculpatului, dar şi

împrejurările care caracterizează persoana acestuia. Datorită reţinerii, în favoarea inculpatului, a

circumstanţei atenuante prevăzute de art. 73 lit. b C.pen., instanţa – în temeiul art. 76 alin. 3

C.pen. – nu va aplica acestuia pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.

Referitor la starea de arest a inculpatului C D, instanţa constată că acesta a fost reţinut

la data de 09.06.2011 pentru 24 de ore, iar prin ordonanţa nr. 627/P/2011 din data de

09.06.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii

penale faţă de acesta. Prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de 10.06.2011 în dosarul

nr. 5696/121/2011 al Tribunalului Galaţi, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o

perioada de 29 de zile, începând cu data de 10.06.2011, fiind emis mandatul de arestare

preventivă nr. 78/U/10.06.2011. La baza luării măsurii arestării preventive a inculpatului au

fost avute în vedere temeiurile prevăzute de art. 148 lit. f C.proc.pen. Pe parcursul procesului

penal, instanţa a verificat periodic legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive, în

condiţiile prevăzute de lege.

Faţă de considerentele mai sus arătate cu privire la individualizarea executării pedepsei,

în temeiul art. 350 C.proc.pen., instanţa va menţine starea de arest a inculpatului şi, în temeiul

art. 88 C.pen., va deduce din pedeapsa pe care o va aplica durata reţinerii şi a arestului

preventiv, de la data de 09.06.2011 la zi.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa observă că partea vătămată B J s-a

constituit parte civilă în cauză pentru suma de 3.000 de lei, cu titlu de despăgubiri morale. În

motivarea cererii astfel formulate, partea vătămată/civilă a susținut că suferințele de natură

fizică și psihică îndurate ca urmare a agresării sale de către inculpat justifică în mod suficient

obligarea acestuia la plata de daune morale.

Având în vedere situația de fapt mai sus expusă, instanța, reținând că partea

vătămată/civilă, prin atitudinea agresivă repetată, anterioară săvârșirii faptei de către inculpat,

a fost cea care a contribuit în mod substanțial la acutizarea conflictului, apreciază ca fiind

neîntemeiată acțiunea civilă formulată de partea vătămată/civilă B J.

Singura sancțiune de ordin pecuniar pe care instanța înțelege să o aplice în prezenta

cauză inculpatului C D constă în obligarea acestuia la plata a jumătate din cheltuielile efectuate

de către partea civilă Spitalul Județean Clinic de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Galați cu

ocazia spitalizării părții vătămate.

În temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, instanţa va dispune prelevarea de probe

biologice de la inculpat, în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Naţional de

Date Genetice Judiciare.

Totodată, în temeiul art. 357 alin. 2 lit. e C.proc.pen., în referire la art. 169 alin. 1

C.proc.pen., instanța va dispune restituirea, către inculpatul C D, a unghierei ridicate de la

acesta, depusă în plicul ataşat la dosarul de urmărire penală nr. 627/P/2011 al Parchetului de pe

lângă Tribunalul Galaţi, întrucât acest obiect nu a fost folosit de inculpat la săvârșirea faptei

deduse judecății în prezenta cauză.