Infractiuni la legea contabilitatii (Legea nr.82/1991). Actiunea civila. Parte civila. Parte responsabila civilmente. Schimbare incadrare juridica din infractiunile prev. de art.9 pct.1 lit.b din Legea 241/2005; art.272 pct.2 din Legea 31/1990 mod. s...

Sentinţă penală 647 din 16.12.2008


Dosar nr. 28/189/2008

JUDECATORIA BARLAD

SENTINTA PENALA NR.647

de la 16 Decembrie 2008

 

Infractiuni la legea contabilitatii (Legea nr.82/1991). Actiunea civila. Parte civila. Parte responsabila civilmente. Schimbare incadrare juridica din infractiunile prev. de art.9 pct.1 lit.b din Legea 241/2005; art.272 pct.2 din Legea 31/1990 mod. si  rep.; art.43 din Legea 87/1991 cu ref. la art.289 si art.290 cod penal in infractiunile prev. de art.9 pct.1 lit.b din Legea 241/2005 si art.272 pct.2 din Legea 31/1990 mod. si  rep. Sechestru asigurator si comunicare  copie de pe hotarare catre Registru Comertului.

La data de 02.11.2007 , prin rechizitoriul nr. 3038/P/2006, Parchetul de pe langa Judecatoria Barlad a dispus trimiterea in judecata a inculpatului PV , pentru savarsirea  infractiunilor :  prev. de  art. 9 pct.1 lit. b  din Legea nr.241/2005 , cu aplicarea  art . 41 alin . 2 Cod penal ; prev. de  art.272  pct. 2  din Legea nr.31/1990, republicata ,  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal ; prev. de  art. 40  din Legea nr.82/1991  cu  ref. la art.289 Cod penal,  cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

In actul de sesizare al instantei se retine faptul ca inculpatul PV,  in cursul  lunilor  ianuarie - februarie 2006 , a  emis  un  nr.  de  48  facturi  fiscale de  livrare  marfa , in  calitate  de  administrator  al  S.C. RI  S.R.L.  Barlad , facturi  ce  n-au  fost  inregistrate  in  contabilitatea  societatii  comeriale.

In cursul urmaririi penale inculpatul a  avut o atitudine sincera , recunoscand  savarsirea faptelor pentru care a fost trimis in judecata , in cursul procesului penal nedorind  a  da  declaratie , propunandu-si in aparare proba  cu  un  martor , admisa  de  instanta.

Instanta  a  dispus  schimbarea  incadrarii  juridice  a  faptelor  retinute  in sarcina  inculpatului X , din  infractiunile : prev. de  art. 9 pct.1 lit. b  din Legea nr.241/2005 , cu aplicarea  art . 41 alin . 2 Cod penal ;  prev. de  art. 272  pct. 2  din Legea nr.31/1990, republicata ,  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal ; prev. de  art. 40  din Legea nr.82/1991  cu  ref. la art.289 Cod penal,  cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal , in  doua  infractiuni  : prev. de  art. 9 pct.1 lit. b  din  Legea nr.241/2005 , cu aplicarea  art . 41 alin . 2 Cod penal ; prev. de  art. 272  pct. 2  din Legea nr.31/1990, republicata ,  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal .

Din analiza actelor si probelor existente la dosar , instanta retine urmatoarele :

S.C. RI SRL , avand ca obiect de activitate comertul cu amanuntul , a fost infiintata la data de 28.12.2005, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui sub nr. J37/864/23.12.2005, avand  desemnat  in  calitate  de  administrator  pe  PV.

In vederea incheierii de tranzactii comerciale, inculpatul PV, cat si fiul sau – PLI s-au deplasat la sediul S.C.IL S.A.Bucuresti – Punct de Lucru Barlad, de unde au ridicat documente fiscale cu regim special, respectiv cumpararea de materiale de constructii, piese auto si motoare electrice .

Desi nu avea intrari legale de marfuri in societate si care in mod evident sa se regaseasca inregistrate in contabilitatea societatii, PV a emis , in  lunile  ianuarie – februarie  2006 , un numar de 48 facturi fiscale de iesire (livrare) catre S.C.E SRL Sascut, in valoare totala de 231094,77 lei.

Aceste facturi fiscale, prezinta pe ele ca data a intocmirii lor, o data anterioara celei cand au fost ridicate de la societatea de eliberare a documentelor fiscale, iar la societatea beneficiara, respectiv S.C.E SRL Sascut figureaza ca inregistrate in luna august 2006, cand sunt facute si plati prin banca si prin cele 37 chitante fiscale eliberate, de asemenea, de catre societatea administrata de inculpat.

Deoarece in cursul cercetarilor inculpatul a negat ca ar fi incheiat aceste tranzactii comerciale cu reprezentantii S.C.E SRL Barlad si totodata ar fi intocmit si semnat documentele fiscale susmentionate, in cauza s-a dispus efectuarea unei expertize grafice care sa stabileasca cine este autorul scrisului olograf de pe aceste acte si cine le-a semnat.

Din raportul de expertiza nr.32669/12.07.2007 a I.P.J.Vaslui – Serviciul Criminalistic – rezulta ca scrisul olograf si semnaturile depuse pe chitante apartin numitului X.

In schimb, scrisul olograf si semnaturile depuse pe chitantele seria VSVPW nr.9721302-9721309, seria VSWLB nr.05280051-05280057 si pe cele 48 facturi fiscale avand seria VSVEJ nr.784339-7484349, seria VSVFO nr.09712235, 09712237-09712239, 09712241-09712246 nu apartin numitului X.

Prezentandu-i-se ulterior concluziile raportului de expertiza grafica, inculpatul a recunoscut ca o parte au fost scrise si semnate de el, insa cealalta parte nu au fost scrise de dansul si nici nu cunoaste cine ar putea fi autorul intocmirilor.

Tot din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca inculpatul nu a inregistrat in contabilitate nici banii incasati, atat pe baza chitantelor fiscale, cat si cei proveniti din operatiunile bancare ce s-au derulat prin contul deschis la RAIFFEISEN BANK SA – Agentia Barlad. Astfel, s-a stabilit ca o parte insemnata din banii virati prin aceasta banca de catre S.C.E SRL Sascut, au fost ridicati in baza unei imputerniciri semnate de catre X, de catre numita BM  , care a declarat ca desi nu a fost angajata societatii administrata de catre inculpat, a ridicat in mai multe randuri diverse sume de bani, totalizand aproximativ 150000 lei (1.500.000.000 lei vechi), pe care i-a predat in totalitate inculpatului, iar de fiecare data, pentru serviciul prestat i s-a achitat suma de 50 lei (500.000 lei vechi).

Prin neanregistrarea in evidenta contabila a celor 48 facturi fiscale emise in lunile ianuarie si februarie 2006, Y nu a evidentiat TVA colectat in valoare de 36.897,48 lei si venituri in valoare de 194.197,29 lei.

Neanregistrarea TVA colectat in valoare de 36.897,48 lei si a veniturilor in valoare de 194.197,29 lei are drept consecinta sustragerea de la plata TVA in valoare de 36.897,48 lei si a impozitului pe profit in valoare de 31.071.56 lei (194.197,29x16%).

Prejudiciul cauzat partii civile  Statul  Roman , este  in valoare de 83770 lei , cu titlu de despagubiri  materiale, reprezentand contravaloarea taxelor si impotitelor datorate statului, cu majorari si penalitati , si nu a fost recuperat, partea vatamata constituindu-se parte civila.

Situatia de fapt prezentata mai sus a fost retinuta de instanta , asa cum ea rezulta din declaratiile documentele  fiscale  , expertiza  grafica  , rapoartele  de  inspectie  fiscala, declaratiile  martorilor  coroborate  cu declaratiile inculpatului  .

Potrivit art.9  pct. 1 , lit. b din L.241/2005 -  Omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate , constituie infractiunea de evaziune fiscala si se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale.

Potrivit art.272  pct. 2 din L.31/1990  - Se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii, care  foloseste, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect;

Faptele  inculpatului PV de  a  omite a inregistra  in contabilitate cele 48  facturi  fiscale  ,  urmarind prin aceasta denaturarea veniturilor si  cheltuielilor  , precum  si  folosirea  banilor  rezultati din  activitatea  comerciala ,  in  interes  personal  , intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor  prev. de  art. 9 pct.1 lit. b  din Legea nr.241/2005 , cu aplicarea art . 41 alin . 2 Cod penal ; prev. de  art.272  pct. 2  din Legea nr.31/1990, republicata , cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal si va aplica  inculpatului cate o pedeapsa cu inchisoarea , sub  minimul special , la individualizare , instanta urmand a avea in vedere : gradul de pericol social al faptelor savarsite ,  atitudinea sincera si cooperanta , lipsa antecedentelor penale , persoana si conduita faptuitorului

Potrivit art.33 lit.a Cod penal – exista concurs de infractiuni cand doua sau mai multe infractiuni au fost savarsite de aceiasi persoana , inainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna dintre ele.

Potrivit art.34 lit.b Cod penal – in caz de concurs de infractiuni, cand s-au stabilit numai pedepse cu inchisoare , se aplica pedeapsa cea mai grea , care poate fi sporita pana la maximul ei special , iar cand acest maxim nu este indestulator se poate adauga  un spor de pana la 5 ani.

  Constatand ca infractiunile savarsite de inculpatul PV, se afla in concurs real – art.33 lit.a - instanta , in temeiul art.34 lit.b Cod penal, va contopi pedepsele aplicate  inculpatului in pedeapsa cea mai grea .

 In temeiul  art.71 alin. 2  Cod penal,  va interzice inculpatului  PV , drepturile prevazute de art.64 lit. a – teza.II ,  b, c  Cod penal pe durata executarii pedepsei.

Potrivit art. 81 alin. 1 Cod penal – instanta poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei , daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

- pedeapsa aplicata este inchisoare de cel mult 3 ani sau amenda .

- infractorul nu a mai fost  condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni, afara de cazul cand condamnarea intra in vreunul dintre cazurile prev. in art. 38 Cod penal.

- se apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins fara executarea acesteia .

Constatand ca inculpatul PV nu a mai fost condamnat anterior la o pedeapsa cu inchisoarea mai mare de 6 luni si apreciind ca scopul pedepsei aplicate inculpatului poate fi atins fara executarea acesteia, instanta va suspenda conditionat executarea pedepsei aplicate inculpatului si-i va pune in vedere disp. art. 83 Cod penal, stabilindu-i un termen de incercare.

In temeiul art.71 alin. 5 Cod penal, va suspenda pedeapsa accesorie, a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit. a – teza.II ,  b,  c Cod penal ,  pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii aplicate inculpatului.

Constatand ca intre prejudiciul cauzat partii vatamate Statul Roman si faptele  retinute in sarcina inculpatului exista legatura de cauzalitate, fiind indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale prevazute de art.998 - 1000 Cod civil , instanta va admite actiunea civila a acesteia si va obliga pe inculpat , in solidar cu partea responsabila civilmente S.C. RI S.R.L. , la plata despagubirilor civile, reprezentand contravaloarea taxelor si impozitelor datorate statului, cu majorari si penalitati si  va dispune mentinerea sechestrului , instituit de organele judiciare ,  asupra bunurilor imobile ale inculpatului  PV  ,  pana la concurenta sumelor datorate partii civile - Statul Roman.

 In temeiul art.7 alin. 2 rap. la art. 21 lit.g din Legea 26/1990 modificata, republicata si completata ,  va dispune  inregistrarea in Registrul Comertului a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. c Cod penal fata de inculpatul PV.

In temeiul art.191 Cod procedura penala, va obliga pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in prezenta cauza, iar contravaloarea asistentei juridice din oficiu va fi suportata din fondurile Ministerului Justitiei.

4