Contestatie la executare

Sentinţă civilă 1261 din 25.04.2012


INSTANTA

Cu nr.Xdin 12.04.2012 ,in dosarul X2012 avand ca obiect  contestatie la executare formulata de contestatorul debitor,O in contradictoriu cu intimata creditoare ,J s-a solicitat de catre intimata creditoare K completarea S.C.719 din 14.03.2012 pronuntata de Judecatoria B in sensul obligarii contestatorului si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de proces in suma de 400 lei.A sustinut ca instanta a omis sa se pronunte cu privire la acest capat de cerere cu toate ca s-a solicitat acest aspect si a fost facuta dovada intinderii acestor cheltuieli cu chitanta 199/24.02.2012.Cererea s-a intemeiat pe dispozitiile art.281 indice 2 din codul de procedura civila.

Analizand cererea inimatei creditoare instanta retine ca prin  S.C.X din 14.03.2012 pronuntata de Judecatoria B instanta a omis sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata ocazionate de proces intimatei creditoare J a dovedit cu chitanta 199/24.02.2012 ca a efectuat cheltuieli de judecata in contestatia la executare de 400 lei reprezentand onorariu de avocat.Prin S.C. 719 din 14.03.2012 pronuntata de Judecatoria B s-a respins contestatia la executare formulata de contestatorul O si cererea de intoarcere a executarii.Potrivit art.274 din codul de procedura cel cazut in pretentii va fi obligat la plata cheltuielilor de judecata.In cazul dat contestatorul trebuie sa plateasca cheltuielile de judecata ocazionate de proces intimatei creditoare.

La capitolul IV,sectiunea VI din codul de procedura civila referitor la

indreptarea, lamurirea si completarea hotararii,in art.281indice 2 legiuitorul a prevazut  ca in situatia in care  prin hotararea data instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale sa  se poata  cere completarea hotararii in acelasi termen in care se poate declara, dupa caz, apel sau recurs impotriva acelei hotarari.In art.281 indice 2 a a stabilit ca indreptarea, lamurirea, inlaturarea dispozitiilor potrivnice sau completarea hotararii nu poate fi ceruta pe calea apelului sau recursului, ci numai in conditile art.281 - 281^2.

Intimata a respectat termenul prevazut de lege pentru a introduce cererea de completare a S.C. 719 din 14.03.2012 pronuntata de Judecatoria Barlad, cererea este  intemeiata si urmeaza sa se admita.

.4