Persoană asigurată la o casă de asigurări de sănătate sectorială. Dreptul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de a emite, prin casa judeţeană competentă, acte de impunere, în cazul neplăţii de către asiguratul altei case, a contribuţiei datorate f.n.

Hotărâre 870/A din 18.03.2013


Faptul că o persoană a încheiat un contract de asigurare cu o casă de asigurări de sănătate sectorială, în considerarea fostei calităţi de poliţist a acesteia şi a statutului actual de pensionar din sistemul M.A.I., nu împiedică C.N.A.S. ca, prin casa judeţeană, să emită o decizie de impunere pentru încasarea contribuţiei datorate de cel în cauză, corespunzătoare veniturilor realizate de acesta din exercitarea unei profesii libere, respectiv aceea de expert tehnic, dat fiind rolul preponderent conferit de legiuitor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în gestionarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Temei de drept: Legea nr. 95/2006