Înfiinţarea sechestrului asigurător

Decizie 124 din 30.01.2013


Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 591 alin. 1 C.proc.civ. este necesară existenţa unui înscris, iar prin aplicarea dispoziţiilor art. 591 alin. 2 C.proc.civ. (creanţa nefiind contestată printr-un înscris) se putea înfiinţa sechestrul asigurător numai dacă reclamantul ar fi depus odată cu cererea de sechestru o cauţiune reprezentând jumătate din valoarea sechestrată.

În litigiu, decizia Curţii de Conturi depusă de reclamant nu constituie un înscris cerut de dispoziţiile art. 591 alin. 1 C.proc.civ. şi ca atare nu se putea înfiinţa un sechestru asigurător în condiţiile art. 591 alin. 1 C.proc.civ.

A reţinut Curtea de apel că nu se putea dispune înfiinţarea unui sechestru asigurător nici în condiţiile art. 591 alin. 2, cât timp reclamantul nu a depus cauţiunea solicitată de textul de lege.