Criterii de aplicare a pedepselor prevăzute pentru persoane juridice

Sentinţă penală 116 din 26.06.2013


Pedepsele aplicabile persoanelor juridice prevăzute de art. 53 ind. 1 C.pen.: „Pedepsele sunt principale şi complementare.

Pedeapsa principală este amenda de la 2.500 lei la 2.000.000 lei.

Pedepsele complementare sunt:

a) dizolvarea persoanei juridice;

b) suspendarea activităţii persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la un an sau suspendarea uneia dintre activităţile persoanei juridice în legătură cu care s-a săvârşit infracţiunea pe o durată de la 3 luni la 3 ani;

c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;

d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani;

e) afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare.”

În analiza criteriilor de aplicare a acestor pedepse (dizolvarea/suspendarea activităţii persoanei juridice) trebuie evaluate:

- data constituirii; actele materiale ilicite ce au constituit infracţiunile pentru care sa dispus condamnarea; scopul înfiinţării care trebuie să rezulte clar (dacă a fost constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni; dacă membrii asociaţi au format un grup criminal organizat ori dacă activitatea persoanei juridice a devenit ilicită prin deturnarea obiectului de activitate), cât şi scopul aplicării pedepsei.

În cazul aplicării pedepsei dizolvării activităţii persoana juridică încetează, iar la aplicarea pedepsei suspendării activităţii pe o anumită perioadă activitatea persoanei juridice (legal constituite, cu un obiect licit de activitate) va fi reluată în scopul în care a fost înfiinţată.