Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată

Sentinţă penală 229 din 20.12.2011


Tribunalul Gorj - Secţia Penală

Sentinţa nr. 229 pronunţată în şedinţa publică de la 20 Decembrie 2011

 

Pe rol fiind judecarea plângerii formulată de petiţionarii M.M., M.A.I., S.M.L., G. M.M. şi G.GH.C., împotriva ordonanţei de neîncepere a urmăririi penale pronunţată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj în dosarul nr.  , în contradictoriu cu intimatul M.D..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns  intimatul M.D. asistat de avocat ales P.C., lipsă fiind petiţionarii M.M., M.A.I., G. M.M., G.GH.C. şi S.M.L. precum şi avocat ales al acestora D.C..

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind alte cereri s-a acordat cuvântul asupra dezbaterii plângerii formulate.

Avocat P.C. pentru intimatul M.D. a solicitat respingerea plângerii formulate de petiţionarii, menţinerea ca fiind temeinică şi legală a ordonanţei nr. a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj arătând că intimatul nu a acţionat cu intenţia de a suprima viaţa victimei, că din cercetările efectuate rezultă cu certitudine împrejurările producerii unui accident de circulaţie nedorit alţi factori în speţă neadaptarea vitezei la condiţiile de deplasare şi lipsa semnalelor luminoase la căruţă producând accidentul.

Reprezentantul Ministerului Public a solicitat respingerea plângerii considerând că ordonanţa adoptată de procuror este temeinică şi legală probele administrate demonstrând existenţa unui accident de circulaţie, nicidecum neputând fi reţinută vinovăţia intimatului sub forma intenţiei directe sau indirecte privind infracţiunea prev. de art. 174-175 lit. i C.pen.

Intimatul şi-a însuşit concluziile apărătorului solicitând respingerea plângerii formulate.

TRIBUNALUL

Asupra plângerii de faţă:

Prin plângerea înregistrată la Tribunalul Gorj sub nr. petiţionarii M.M., M.A.I., S.M.L., G. M.M. şi G.GH.C., au contestat ordonanţa nr. a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj sub aspectul temeiniciei şi legalităţii arătând că nu au fost administrate toate probele solicitate, că martorii audiaţi nu au fost întrebaţi asupra aspectelor ce interesa cauza, în acest sens fiind reţinută o stare de fapt contrară realităţii.

Mai mult au menţionat petiţionarii că intimatul M.D. a săvârşit infracţiunea de omor întrucât era în relaţii de duşmănie cu victima M.C. anterior îl ameninţase, iar în dimineaţa zile de 07.12.2010 în momentul în care s-au întâlnit pe drumul comunal, acesta cu intenţie l-a lovit cu autoturismul Aro tocmai pentru a-i suprima viaţa.

Tribunalul analizând plângerea formulată de petiţionari şi având în vedere actele şi lucrările dosarului nr. al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj reţine următoarea situaţie de fapt:

În ziua de 07.12.2010 organele de cercetare penală au fost sesizate că pe raza drumului comunal 22 A în localitatea P. a avut loc un accident de circulaţie M.D. la volanul autoutilitarei marca Aro 320 înmatriculată sub nr. GJ 01 EXS neadaptând viteza la condiţiile de deplasare a pătruns pe contrasens intrând în coliziune cu un atelaj cu tracţiune animală nesemnalizat corespunzător condus de M.C., accident în urma căruia acesta a decedat.

Cauza a fost înregistrată sub nr. la Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci, iar în urma declaraţiilor date de soţia victimei M.M. şi copii acestuia M.A.I. şi G. M.M. în sensul că M.D. cu intenţie l-a omorât pe M.C. prin ordonanţa din 10.03.2011 a fost declinată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj pentru cercetări în baza art. 174-175 lit. i C.pen.

După efectuarea cercetărilor, prin ordonanţa din 25.03.2011 adoptată în dosarul nr. procurorul în baza art. 228 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen. a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de M.D. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 174-175 lit. i C.pen. şi disjungerea cauzei respectiv declinarea competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci pentru efectuarea de cercetări sub aspectul infracţiunii prev. de art. 178 alin. 1 şi 2 C.pen.

În motivarea ordonanţei de neîncepere a urmăririi penale procurorul a reţinut că acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare faţă de M.D. privind săvârşirea infracţiunii prev. de art. 174-175 lit. i C.pen. lipsind latura subiectivă a acestei infracţiuni şi anume vinovăţia sub forma intenţiei directe sau indirecte, că nu există nici un fel de indiciu că făptuitorul a produs accidentul de circulaţie cu intenţia de a suprima viaţa victimei.

În baza art. 275-278 C.pr.pen. petiţionarii au formulat plângere la primul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, criticând ordonanţa sub aspectul netemeiniciei şi nelegalităţii cu motivarea că nu au fost administrate toate probele în sensul că intimatul a săvârşit cu intenţie infracţiunea de omor anterior ameninţând victima că va muri de mâna lui, iar în dimineaţa zilei de 07.12.2010 în momentul în care l-a întâlnit singur pe drumul comunal de pe raza comunei P. cu ajutorul autoutilitarei pe care o conducea a intrat în plin în atelajul tractat de cai condus de victimă suprimându-i viaţa.

Prin ordonanţa nr. din emisă de prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj în baza art. 270 şi 275-278 C,pr.pen. a fost admisă plângerea formulată de petiţionari, infirmată ordonanţa nr.  , dispunându-se reluarea şi completarea urmăririi penale.

După completarea cercetărilor pe baza celor dispuse prin ordonanţa de infirmare la 19.09.2011 procurorul a emis ordonanţa nr. prin care în baza art. 228 alin. 6 C.pr. pen. raportat la art. 10 lit. d C.pr.pen. a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de M.D. privind infracţiunea prev. de art. 174-175 lit. i C.pen., iar în baza art. 38-42-45 C.pr. pen. a fost disjunsă cauza şi declinată competenţa în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci pentru continuarea cercetărilor pentru infracţiunea prev. de art. 178 alin. 1 şi 2 C.pen.

A apreciat procurorul că nu se poate reţine vinovăţia sub forma intenţiei directe şi indirecte în sensul existenţei infracţiunii de omor calificat în speţă fiind întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de ucidere din culpă faptă prev. şi ped. de 178 alin. 1 şi 2 C.pen., că intimatul nu a adaptat viteza de deplasare la condiţiile de trafic şi la împrejurarea că era întuneric intrând pe contrasens unde a lovit căruţa în care se afla victima, căruţă care nu era prevăzută cu lumini de semnalizare.

În baza art. 275-278 C.pr.pen. petiţionarii au formulat din nou plângere la primul- procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj plângere care a fost respinsă prin ordonanţa din  .

S-a motivat în ordonanţa de respingere a plângerii că nu s-a făcut dovada că intimatul M.D. a produs accidentul de circulaţie cu intenţia de a suprima viaţa victimei.

În baza art. 2781 C.pr.pen. petiţionarii au formulat plângere la Tribunalul Gorj criticând ordonanţa procurorului pentru netemeinicie şi nelegalitate.

Tribunalul analizând plângerea formulată de petiţionari în baza art. 2781 pct. 8 lit. a C.pr.pen., urmează să o respingă ca nefondată pentru următoarele considerente:

De apreciat este faptul că petiţionarii au formulat plângere la instanţă împotriva ordonanţei primului procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj nr. din prin care li s-a respins plângerea formulată împotriva ordonanţei nr.  , iar cu privire la aceste aspecte literatura şi practica juridică a statuat că obiectul plângerii întemeiate pe disp. art. 2781 C.pr.pen. îl constituie rezoluţia sau ordonanţa procurorului de netrimitere în judecată, iar nu actul prin care conducătorul parchetului ori procurorul ierarhic superior a soluţionat plângerea împotriva disp. art. 275-278 C.pr.pen.

În acest sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia Penală prin Decizia nr. 272/03.03.2008.

Cu referire la plângerea formulată împotriva ordonanţei nr. constată tribunalul că soluţia adoptată de procuror este temeinică şi legală făcându-se o apreciere corectă în sensul că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de omor calificat sub aspectul laturii subiective, în speţă fiind incidente disp. art. 178 alin. 1 şi 2 C.pen., respectiv ucidere din culpă.

Este adevărat că între părţi au existat anterior numeroase neînţelegeri şi discuţii contradictorii cu privire la repartizarea păşunilor de pe terenurile concesionate în munţi, că intimatul M.D. l-a ameninţat pe M.C. în sensul că o să-l aranjeze el, dar în ceea ce priveşte fapta săvârşită în dimineaţa zilei de 07.12.2010 nu se poate reţine vinovăţia acestuia sub forma intenţiei directe şi indirecte, în sensul de a-i suprima viaţa.

Astfel omorul se săvârşeşte cu intenţie directă sau indirectă, de cele mai multe ori cu intenţie directă, dar în situaţia de faţă nu poate fi reţinut nici unul din aceste elemente în condiţiile în care poziţia psihică a făptuitorului a fost analizată în raport de împrejurările concrete în care s-a săvârşit fapta, în raport de relaţiile dintre făptuitor şi victimă, de atitudinea acestuia după săvârşirea faptei.

Pentru încadrarea juridică a unei fapte în omor de cea mai mare însemnătate este determinarea poziţiei psihice cu care acesta a acţionat, ori în situaţia de faţă se reţine fără tăgadă că deplasându-se cu autoutilitara proprietate personală pe raza localităţii P., făptuitorul a pătruns pe contrasens intrând în coliziune cu un atelaj cu tracţiune animală condus de victima M.C. întrucât nu a adaptat viteza condiţiilor de deplasare, întuneric, existenţa unor eventuale mijloace de transport nesemnalizate pe drumul public sau a unor persoane.

Ori tocmai aceste elemente au fost cauza ce au determinat producerea accidentului, intimatul după ce l-a ocolit pe martorul N.C. aflat pe sensul său de mers, depăşind în acest sens axul drumului, nu a mai putut evita impactul cu căruţa tractată de doi cai în care se afla victima, deşi a acţionat sistemul de frânare.

Martorii direcţi audiaţi de organele de urmărire penală au prezentat pe larg aspectele în care s-a produs accidentul de circulaţie în acelaşi timp, fiind audiate şi persoane care cunoşteau existenţa unor relaţii tensionate între părţi.

Astfel P.V., F.Ş., D.Ş. au menţionat că între cei doi, făptuitor şi victimă erau relaţii de duşmănie determinate de neînţelegeri privind repartizarea păşunilor în golul alpin, că făptuitorul chiar a ameninţat victima în sensul „că îl aranjează el”, dar niciodată nu l-a ameninţat cu moartea.

De altfel, în sensul celor reţinute de organele de cercetare penală privind existenţa unui accident de circulaţie, în urma căruia victima M.C. a decedat pledează şi cele menţionate în raportul de constatare medico-legală nr. emis de S.M.L. Gorj de unde se reţine că leziunile traumatice prezentate s-au putut produce în condiţiile unui accident rutier.

Văzând şi disp. art. 192 pct. 2 C.pr.pen.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Respinge plângerea formulată de petiţionarii M.M., fiica lui N. şi Gh., domiciliată în com. P.,  M.A.I. domiciliat în com. P., S.M.L., domiciliată în com. P., G. M.M. domiciliată în com. P. şi G.GH.C. domiciliat în com. P. ca nefondată.

Menţine ordonanţa nr. a Pachetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Obligă petiţionarii la câte 40 lei cheltuieli judiciare statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică, la Tribunalul Gorj, azi 20.12.2011.

Domenii speta