Contestaţie la executare. Deducerea arestului din străinătate.

Sentinţă penală 16/F/2012 din 16.07.2012


Contestaţie la executare. Deducerea arestului din străinătate.

În vederea executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 149/2009 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, în cadrul derulării procedurii de extrădare, petentul a fost arestat de autorităţile germane în perioada 11 august 2011 – 25 octombrie 2011.

Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. pen., sent. nr. 16/F/15 februarie 2012

Prin contestaţia la executare înregistrată petentul-condamnat GBA a solicitat să i se deducă din pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 149/2009 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, în executarea căreia se află încarcerat în Penitenciarul Bistriţa, perioada 11.08.2011 – 25.11.2011.

Petentul-condamnat a susţinut că în perioada menţionată mai sus a fost reţinut şi arestat în străinătate în vederea extrădării în scopul executării pedepsei de 3 ani închisoare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi cele din dosarele acvirate, instanţa reţine următoarele:

Petentul-contestator a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 149/22 decembrie 2009 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud pronunţată în dosarul nr. 2208/112/2007 definitivă prin decizia nr. 4097/17 noiembrie 2010 a I.C.C.J. la pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, urmare a contopirii pedepselor de: 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a-b Cod penal pentru instigare la infracţiunea de trafic de minori prev. de art. 25 Cod penal raportat la art. 13 alin.1 din Legea nr. 678/2001, art. 74 lit. a, 76 lit. b şi 2 ani închisoare aplicată pentru comiterea infracţiunii de trafic de persoane prev. de art. 12 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. c şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit. a-b Cod penal.

În vederea executării pedepsei a fost emis de Tribunalul Bistriţa-Năsăud mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.167/2009 din 18 noiembrie 2010.

Întrucât petentul s-a sustras executării pedepsei, prin Adresa nr. 1829911/VMG/03.01.2011 emisă de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Biroul Naţional Interpol s-a comunicat că susnumitul a fost pus în urmărire internaţională, în vederea arestării.

Astfel, a fost emis Mandatul european de arestare nr. 167/E/2009 din 6 decembrie 2010, întrucât din datele comunicate la dosar a rezultat că petentul se află în Germania.

În urma emiterii mandatului european de arestare autorităţile judiciare din Germania – Procuratura Generală Nürnberg, a comunicat Tribunalului Bistriţa-Năsăud că, printr-o decizie adoptată la 11.10.2011, a fost aprobată extrădarea petentului, arătându-se totodată că acesta este arestat din data de 11.08.2011 în scopul exclusiv al procedurii de extrădare în România, pentru executarea pedepsei privative de libertate de 3 ani aplicată pentru săvârşirea  faptelor descrise în Ordinul european de arestare nr. 2208/112/2007 emis de Tribunalul Bistriţa-Năsăud.

Printr-o adresă ulterioară Inspectoratul general al Poliţiei Române – Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – Biroul Sirene, a comunicat că la data de 25.10.2011 o escortă a Poliţiei Române l-a preluat din Germania pe condamnatul GBA şi l-a predat autorităţilor române, acesta fiind încarcerat în aceeaşi zi în Arestul  D.G.P.M.B., aspect confirmat printr-o altă adresă aflată la dosar.

În fine, prin adresa nr. 104530 din 01.11.2011 emisă de Penitenciarul Bucureşti – Prahova se comunică Tribunalului Bistriţa-Năsăud că petentul a început executarea pedepsei la data de 26.10.2011 şi că acesta urmează să expire la data de 25.10.2014.

Raportat la datele existente la dosar, instanţa apreciază întemeiată contestaţia la executare formulată, întrucât în vederea executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 149/2009 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, în cadrul derulării procedurii de extrădare, petentul a fost arestat de autorităţile germane în perioada 11 august 2011 – 25 octombrie 2011.

În consecinţă, şi această perioadă se impune a fi dedusă din pedeapsa pe care petentul o execută în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 167/2009 emis la 18 noiembrie 2010 de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, în dosar nr. 2208/112/2007, în baza sentinţei penale nr. 149/22 decembrie 2009, definitivă prin Decizia penală nr. 4097/17.11.2010 a I.C.C.J.  Altfel spus, din pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată petentului prin sentinţa de mai sus se va deduce perioada executată începând cu 11 august 2011 până în data de 25 octombrie 2011 şi în continuare din data de 26.10.2011 până la momentul liberării condiţionate sau eventual al datei la care urmează să expire pedeapsa.

Pentru considerentele de mai sus, în temeiul art. 461 alin. 1 lit. d Cod procedură penală se va admite contestaţia la executare formulată de condamnat, ca fiind întemeiată şi în consecinţă se va deduce din pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată acestuia prin S.p. nr.149 din 22 decembrie 2009 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dos.nr.2208/112/2007, definitivă prin Decizia penală nr.4097/17.11.2010 a I.C.C.J. (în baza căruia s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.167/2009 din 18 decembrie 2010) şi a perioadei 11 august 2011 – 25 octombrie 2011 (reprezentând perioada în care susnumitul a fost arestat în vederea extrădării cu scopul executării pedepsei aplicate prin sentinţa menţionată mai sus, în baza Mandatului European de Arestare nr. 167/E/2009 din 06 decembrie 2010, emis de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dos. nr. 2208/112/2007).