Infracţiuni. plângere împotruva măsurilor luate de procuror.

Sentinţă penală 267/2008 din 28.08.2008


TITLU – INFRACTIUNI. PLÂNGERE ÎMPOTRUVA MASURILOR LUATE DE PROCUROR.

Ori de câte ori beneficiarul are cunostinta, în momentul emiterii, ca nu exista disponibilul necesar acoperirii cecului la tras, lipseste elementul constitutiv al inducerii în eroare, cerut de art. 215 alin. 1 din Codul penal, fapta constituind infractiunea prevazuta de art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934, si nu infractiunea de înselaciune.

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Moreni, sub nr. 212/262/22.01.2008, petenta - persoana vatamata, S.C. G LTD, a contestat masura scoaterii de sub urmarire penala, a învinuitului O.M.,  pentru infractiunea de înselaciune, prev. de art. 215 alin. 1 si 4 Cod penal, pronuntata la data de 29.10.2007, în dosarul nr. .. al Parchetului de pe lânga Judecatoria Moreni, confirmata prin rezolutia nr. …, a prim-procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Moreni.

În motivarea plângerii, a aratat ca, prin rezolutia dispusa în dosarul de urmarire penala anterior mentionat, la data de 29.10.2007, în mod nelegal si netemeinic,  s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului, întrucât:

a)Motivarea procurorului în sensul ca întelegerile contractuale dintre parti nu erau respectate nu are fundament în speta. Între parti exista un contract în vigoare, în momentul în care au fost emise filele C.E.C., iar învinuitul nu a invocat vreo exceptie de neexecutare, nu a reziliat contractul, ci, dimpotriva, a creat aparenta ca si-ar onora obligatia de plata fata de partea vatamata, emitând acele file C.E.C. ce nu aveau acoperire în banca;

b)Fapta savârsita de catre învinuit întruneste elementele constitutive ale infractiunii de înselaciune, indiferent de pozitia beneficiarului filelor C.E.C., infractiunea consumându-se în momentul emiterii instrumentului de plata, simpla emitere a unei file C.E.C. fara a avea provizionul necesar pentru valorificare ei, întrunind elementele constitutive ale infractiunii de înselaciune. Intentia directa a învinuitului de a induce în eroare partea vatamata este evidenta, acesta prezentând ca adevarata o fapta mincinoasa – anume ca în contul învinuitului s-ar afla provizionul necesar pentru acoperirea sumelor indicate în filele C.E.C.;

c)Nu s-au respectat dispozitiile imperative ale instantei de recurs, aceasta trimitând cauza la Parchet în vederea începerii urmaririi penale. Astfel, prin pronuntarea unei rezolutii de scoatere de sub urmarire penala, procurorul a eludat dispozitiile unei instante de judecata, care sunt obligatorii pentru acesta.

S-a retinut de catre instanta ca,  dispozitiile art. 215 alin. 1 si 4 din Codul penal, potrivit carora, inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase, sau ca mincinoasa, a unei fapte adevarate, în scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust, daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseste cu închisoarea. Emiterea unui cec asupra unei institutii de credit sau a unei persoane, stiind ca pentru valorificarea lui nu exista provizia sau acoperirea necesara, precum si fapta de a retrage, dupa emitere, provizia, în total sau în parte, ori de a interzice trasului sa plateasca înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul aratat în alin. 1), daca s-a pricinuit o paguba posesorului cecului, se pedepseste, de asemenea, cu închisoarea.

Dat fiind ca în Legea nr. 59/1934, art. 84 alin. 1 pct. 2 incrimineaza fapta persoanei care  emite un cec fara a avea la tras disponibil suficient, ori dupa ce a tras cecul si mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare, dispune altfel, în total sau în parte de disponibilul avut, Înalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat decizia nr. IX/24.10.2005 (obligatorie pentru instantele judecatoresti, conform prevederilor art. 414² Cod procedura penala), prin care a statuat urmatoarele: prejudicierea beneficiarului cecului emis, prin savârsirea oricareia din faptele de inducere în eroare aratate anterior, în scopul obtinerii, pentru sine sau pentru altul, a unui folos material injust, constituie infractiunea de înselaciune, prev. de 215 alin. 1 si 4 Cod penal. În cazul în care beneficiarul are cunostinta, în momentul emiterii cecului, ca nu exista disponibilul necesar acoperirii cecului la tras, fapta nu mai poate constitui infractiunea de înselaciune prev. de art. 215 alin. 4 Cod penal, deoarece îi lipseste un element constitutiv esential, respectiv inducerea în eroare – conditie ceruta fara echivoc prin. alin. 1 al aceluiasi articol. În acest caz, fapta e susceptibila a fi încadrata în prevederile art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934, prevederi ce nu au fost abrogate prin Legea nr. 140/1996 de modificare a Codului penal si nici prin alte dispozitii legale, fiind în vigoare în acest moment.

De aceea, astfel cum a concluzionat si Înalta Curte de Casatie si Justitie, ori de câte ori beneficiarul are cunostinta, în momentul emiterii, ca nu exista disponibilul necesar acoperirii cecului la tras, lipseste elementul constitutiv al inducerii în eroare, cerut de art. 215 alin. 1 din Codul penal, fapta constituind infractiunea prevazuta de art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934, si nu infractiunea de înselaciune.

În consecinta, s-a respins plângerea formulata de catre petenta împotriva rezolutiei de scoatere de sub urmarire penala a învinuitului pentru infractiunea înselaciune, prev. de art. 215 alin. 1 si 4 Cod penal, pronuntata la data de 29.10.2007, în dosarul nr. … al Parchetului de pe lânga Judecatoria Moreni, confirmata prin rezolutia nr. …, a prim-procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Moreni,  ca nefondata.

Sentinta penala nr. 267/2008

definitiva prin respingerea recursului.

 Judecator Anghel Roxana