Stabilire legaturi personale minori.

Sentinţă civilă 2556 din 21.10.2008


Sentinta civila nr.2556

Sedinta publica de la 21.10. 2008

Stabilire legaturi personale  minori.

În ceea ce priveste obligarea de catre instanta a unuia dintre parinti sa permita legatura celuilalt cu minorul, instanta constata ca în cauza devin incidente dispozitiile art. 43 alin.3, art. 97 din Codul familie, art. 14 din Legea 272/2004, art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

În conformitate cu dispozitiile art. 43 alin. 3 din Codul familie „parintele divortat, caruia nu i s-a încredintat copilul, pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, învatatura si pregatirea lui profesionala”.

Art. 97 alin. 1 din Codul familiei dispune ca „ambii parinti au aceleasi drepturi si îndatoriri fata de copiii lor minor”.

Pe de alta parte, în conformitate cu dispozitiile art. 14 alin. 1 din Legea 272/2004 „copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii

Instanta va avea în vedere si jurisprudenta Curtii Europene  a Drepturilor Omului în aceasta materie, în special hotarârea pronuntata în cauza Monory c României care a stabilit ca posibilitatea parintelui si a copilului de a se bucura reciproc de compania celuilalt, reprezinta un element fundamental al vietii de familie – drept ce este protejat de dispozitiile art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Fata de aceste dispozitii legale si având în vedere jurisprudenta Curtii Europene  a Drepturilor Omului în aceasta materie, instanta  urmeaza sa admita în parte cererea reclamantei si  sa stabileasca  dreptul reclamantei de a avea legaturi  personale  cu minora .

Prin cererea înregistrata la nr. 2215/263/2008 pe rolul Judecatoriei Motru, reclamanta B D a chemat în judecata pe pârâtul G M S, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligat pârâtul sa-i permita legatura cu minora G C A în urmatoarea modalitate: în prima si a treia saptamâna din luna în intervalul de timp de la ora 14:00 pâna duminica la ora 18 :00, o luna în vacanta de vara în perioada concediului de odihna, în vacanta de iarna o perioada de 10 zile si în vacanta de primavara o perioada de 7 zile.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca din relatia de concubinaj pe care a avut-o cu pârâtul a rezultat minora G. C. A., nascuta la data de 02.12.1998. Reclamanta a sustinut ca prin  sentinta civila nr.774/18.05.2008 pronuntata de Judecatoria Motru, minora a fost încredintata spre crestere si educare pârâtului. A mai învederat ca desi locuieste în Grecia contribuie la cresterea si educarea minorei iar aceasta  este atasata de mama .

Reclamanta a mentionat ca lucreaza în Grecia si pârâtul îi interzice  sa aiba legaturi personale cu minora.

Cererea nu a fost motivata în drept.

In sustinerea cererii reclamanta a cerut administrarea probei cu înscrisuri, cu martori,  efectuarea  anchetei sociale si interogatoriul pârâtului iar pârâtul a solicitat proba cu martori si efectuarea anchetei sociale.

În dovedirea cererii, în conformitate cu art. 112 Cod procedura civila, reclamanta a depus la dosar, în copie: certificatului de nastere al minorei taxa de timbru, timbru judiciar, copia sentinte civile nr. nr.774/18.05.2008 pronuntata de Judecatoria Motru 1031.

Cererea a fost legal timbrata, conform dispozitiilor art. 7 lit.c Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru cu  taxa judiciara de timbru în cuantum de 8 lei si timbru judiciar.

Pârâtul desi legal citat nu a formulat întâmpinare si nici nu s-a prezentat la judecarea cauzei.

În  sedinta din 12.09.2009 instanta  a dispus introducerea în cauza a Autoritatii Tutelare a Comunelor Vagiulesti si Spineni în vederea efectuarii anchetelor sociale privind-o pe minora G. C. A., care a fost depusa la dosarul cauzei la data de 06.10.2008 si 10.10.2008 (filele nr. 13-15 si 23). La acelasi termen instanta a încuviintat pentru reclamanta proba cu doi martori.

În sedinta publica din data de 21.10.2008 au fost martorii N. M. si P. V., propusi de reclamanta, ale caror declaratii au fost consemnate si atasate la dosarul cauzei (filele nr. 21-22).

 Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata:

Din casatoria  a partilor a rezultat minora G. C. A., nascuta la data de 02.12.1998.

Prin sentinta civila nr. 774 din 10.05.2005 pronuntata de Judecatoria Motru în dosarul nr. 4200/2004, definitiva si irevocabila prin neapelare, a fost desfacuta casatoria dintre parti si s-a dispus încredintarea minorei spre crestere si educare pârâtului G M S.

Pârâtul s-a ocupat de cresterea minorei locuind cu aceasta si bunicii paterni într-un imobil compus din cinci camere situat în satul Valea Motrului, comuna Vagiulesti, asa cum rezulta din ancheta sociala efectuata la domiciliul pârâtului.

De asemenea, din ancheta sociala efectuata la domiciliul pârâtului reiese  faptul ca minora este bine îngrijita, este înscrisa la scoala si are rezultate bune la învatatura, tatal si bunicii paterni dând dovada de grija si afectivitate si oferindu-i conditii bune de întretinere atât moral cât si material.

Din declaratia martorului  N M si din continutul anchetei sociale efectuate la domiciliul sotului reclamantei rezulta ca aceasta are conditii adecvate îngrijirii unui minor, locuinta fiind racordata la alimentarea cu apa si curent electric, conditiile de igiena fiind foarte bune. Rezulta de asemenea ca reclamanta si sotul acesteia obtin venituri, lucrând în Grecia cu contract de munca.

Din depozitia martorei  P V reiese faptul ca în prezent pârâtul îi interzice reclamantei sa aiba legaturi personale cu minora, pentru a putea sa o vada, reclamanta fiind nevoita sa mearga la scoala.

În conditiile spetei, instanta constata ca devin incidente dispozitiile art. 43 alin.3, art. 97 din Codul familie, art. 14 din Legea 272/2004, art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

În conformitate cu dispozitiile art. 43 alin. 3 din Codul familie „parintele divortat, caruia nu i s-a încredintat copilul, pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, învatatura si pregatirea lui profesionala”.

Art. 97 alin. 1 din Codul familiei dispune ca „ambii parinti au aceleasi drepturi si îndatoriri fata de copiii lor minor”.

Pe de alta parte, în conformitate cu dispozitiile art. 14 alin. 1 din Legea 272/2004 „copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii

Instanta va avea în vedere si jurisprudenta Curtii Europene  a Drepturilor Omului în aceasta materie, în special hotarârea pronuntata în cauza Monory c României care a stabilit ca posibilitatea parintelui si a copilului de a se bucura reciproc de compania celuilalt, reprezinta un element fundamental al vietii de familie – drept ce este protejat de dispozitiile art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Analizând situatia de fapt expusa prin prisma dispozitiilor legale incidente în speta, instanta apreciaza întemeiata în parte cererea reclamantei, pentru urmatoarele considerente:

Instanta apreciaza ca mentinerea afectivitatii specifice  relatiei dintre mama si minora au un rol determinant în procesul de crestere si dezvoltare al minorei, raportat si la vârsta minorei, care în prezent are  9 ani - vârsta la care lipsa de comunicare directa cu celalalt  parinte, respectiv cu mama sa, ar fi împotriva interesului superior  al minorei pe plan afectiv emotional.

Instanta are în vedere si faptul ca reclamanta, în calitate de parinte are dreptul de a mentine legaturi personale cu minora, având în vedere ca are aceeasi responsabilitate în ceea ce priveste cresterea si educarea acesteia, dar si faptul ca minora are dreptul de a mentine legaturi personale cu ambii parinti, pentru a-si dezvolta armonios personalitatea ca viitor adult si pentru a avea un psihic echilibrat.

În ceea ce priveste modalitatea de exercitare a dreptului de a avea legaturi personale cu minora, instanta apreciaza  ca se impune  stabilirea unui program  de vizitare atât în varianta prin care mama sa aiba  legaturi  cu minora la domiciliul pârâtului cât si în varianta solicitata în cerere prin care reclamanta si minora sa aiba legaturi personale, fara ca reclamanta sa fie stânjenita de prezenta pârâtului, respectiv la domiciliul  reclamantei, pentru ca în alt mod s-ar ajunge la îngradirea acestui drept.

Instanta apreciaza în interesul minorei stabilirea unui program de vizitare în varianta în care reclamanta sa aiba legaturi personale cu minora în primele trei saptamâni ale lunii august în vacanta mare, si  în prima saptamâna în vacanta de iarna, la domiciliul sau, deoarece reclamanta are conditii de locuit care sa permita o buna dezvoltare a minorei si datorita faptului ca acesta lucreaza în strainatate.

Instanta nu apreciaza ca se impune acordarea stabilirea unui program de vizitare la domiciliul bunicilor materni asa cum a solicitat reclamanta în cererea de chemare în judecata, deoarece nu acestia au solicitat dreptul la legaturi personale cu minora.

De asemenea, instanta având în vedere distanta mare dintre domiciliile celor doi parinti, apreciaza ca se impune stabilirea unui program de vizitare la domiciliul pârâtului o data pe luna în prima saptamâna din luna, sâmbata între orele 11 – 18.

În raport de aceste considerente, instanta  urmeaza sa admita în parte cererea reclamantei si  sa stabileasca  dreptul reclamantei de a avea legaturi  personale  cu minora G C A, nascuta la data de 02.12.1998, conform urmatorului program de vizitare: în primele trei saptamâni ale lunii august în vacanta mare, si  în prima saptamâna în vacanta de iarna, la domiciliul reclamantei si o data pe luna în prima saptamâna din luna, sâmbata între orele 11 – 18 la domiciliul pârâtului.