Sechestru asigurător.

Sentinţă civilă 87 din 26.01.2009


Prin cererea înregistrată la această Judecătorie la data de ________, creditorul J.Zs. a chemat în judecată debitorul A.G., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună:

- înfiinţarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile ale debitorului.

În motivarea acţiunii sale debitorul arată că la data de 2 martie 2008 a încheiat un contract de închiriere  cu debitorul, obiectul contractului fiind darea în folosinţă de către debitor a unui teren în suprafaţă de 223 Ha pentru păşunatul animalelor.

În cadrul acestui contract părţile s-au înţeles că debitorul va plăti pentru creditor suma de 20.000 lei cu titlu de chirie pentru folosinţa terenului. De asemenea s-a stabilit că avansul acestui contract este de 10.000 lei, reprezentând garanţii pentru obligaţiile contractuale, stabilindu-se ca această sumă – 10.000 lei – să reprezinte  100 capete de oi pe care creditorul le-a lăsat cu titlu de custodie pe seama chiriaşului A.G..

Tot prin acest contract s-a stabilit ca debitorul să-i predea eşalonat după cele 100 capete de oi 50 kg caş în măsura şi în cantităţile solicitate de creditor.

În drept, cererea este motivată pe disp. art. 591-595 Cod procedură civilă.

În susţinerea cererii s-a depus în copie contractul de locaţiune (f.3-5) şi s-a depus cauţiunea în valoare de 10% a contractului.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Între părţi s-a încheiat la data de 2 martie 2008 a încheiat un contract de închiriere , obiectul contractului fiind darea în folosinţă de către debitor a unui teren în suprafaţă de 223 Ha pentru păşunatul animalelor.

În cadrul acestui contract părţile s-au înţeles că debitorul va plăti pentru creditor suma de 20.000 lei cu titlu de chirie pentru folosinţa terenului, stabilindu-se un avan de 10.000 lei, reprezentând garanţii pentru obligaţiile contractuale, stabilindu-se ca această sumă – 10.000 lei – să reprezinte  100 capete de oi pe care creditorul le-a lăsat cu titlu de custodie pe seama chiriaşului A.G.. Tot prin acest contract s-a stabilit ca debitorul să-i predea eşalonat după cele 100 capete de oi 50 kg caş în măsura şi în cantităţile solicitate de creditor.

Debitorul nu şi-a onorat obligaţiile contractuale asumate: nu a achitat suma prevăzută în contract, nu i-a predat creditorului caş după cele 100 capete de oi şi a plecat fără să-i fi predat creditorului cele 100 capete de oi.

Dat fiind faptul că debitorul a plecat, părăsind cu toate bunurile sale suprafaţa de 223 Ha luate în chirie, fără să-i achite datoriile acumulate faţă de creditor, instanţa consideră că în speţă sunt întrunite prev. art. 591 al.1 Cod procedură civilă, în consecinţă va admite cererea formulată de creditorul J.Zs. împotriva debitorului A.G. şi va dispune înfiinţarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile ale debitorului, respectiv un tractor ARO U650 aflat la domiciliul lui B.S., localitatea P., judeţul Harghita.

Va delega pe executorul judecătoresc B.M. O.S. să aplice sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile ale debitorului până la concurenţa creanţei de 20.000 lei.