Fara titlu

Sentinţă civilă 2485 din 21.03.2007


DECLARAREA JUDECATOREASCA A MORTII. CONDITII.

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la 03.03.2006, petenta M.C.E. a solicitat instantei ca prin hot?rârea ce o va pronun?a , s? declare decedat pe numitul MG tat?l s?u.

Petenta a ar?tat c? prin sentinta civila nr. 10993 din 15.12.2005 pronuntata in dosarul nr. 11727/2005, sentinta ramasa definitiva si irevocabila a fost declarat disparut numitul MG iar din cercetarile efectuate  de politie de la data disparitiei si pana in prezent nu s-au gasit semnalmente ale numitului MG, toate  incercarile de a afla informatii despre acesta fiind ineficiente.

Dupa efectuarea cercetarii prealabile cauza a fost inregistrata pe rolul acestei instante la data de 05.02.2007.

La termenul din 21.03.2007 instan?a din oficiu a invocat excep?ia prematuritii cererii, aceasta urmand sa fie admisa pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art. 16 alin 2 din Decretul 31/1954 cel declarat disp?rut poate fi declarat mort, de asemenea prin hot?râre judec?toreasc?, dac? de la data ultimelor ?tiri din care rezult? ca era în via?a au trecut patru ani. Declararea mor?ii nu poate fi îns?, hot?rât? mai înainte de împlinirea unui termen de ?ase luni de la data afisarilor ?i public?rii extrasului de pe hot?rârea prin care s-a declarat dispari?ia.

In cauza de fata instanta a constatat din analiza actelor dosarului ca data ultimelor stiri din care rezulta ca numitul MG era in viata este data de 05.07.2004, aspect retinut si de catre instanta prin sentinta de declarare a disparitiei nr. 10993 din 15.12.2005 pronuntata in dosarul nr. 11727/2005 ramasa definitiva si irevocabila.

Prin urmare, avand in vedere ca termenul de patru ani calculat de la data ultimelor ?tiri din care rezult? ca numitului MG era în via?a ( respectiv  05.07.2004), prevazut de art. 16 alin 2 din Decretul 31/1954 nu este implinit, instanta a admis exceptia prematuritii cererii invocata din oficiu  si a respins cererea formulata ca  fiind prematura.

Sentinta civila nr. 2485/21.03.2007