Art.111 Cod procedură civilă, constatare stare de fapt

Sentinţă civilă 5253 din 01.07.2004


Prin promovarea prezentei acţiuni, întemeiată pe dispoziţiile art.111 Cod procedură civilă, reclamantul solicită constatarea unei stări de fapt, şi anume identitatea de persoană între I.O.,  aşa cum figurează în actele de identitate eliberate de autorităţile române şi  O.O.H.,  nume sub care figurează în actele de identitate eliberate de autorităţile din Turcia, astfel că cererea sa este inadmisibilă.(sentinţa civilă nr.5253/01.07.2004)

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti în data de 13 mai 2004, reclamantul I.O. a chemat în judecată pe pârâta PRIMĂRIA SECTORULUI 2 BUCUREŞTI,  solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa  să constate că este una şi aceeaşi persoană cu O.O.H., născut la data de 13.07.1947 în comuna S-B, fiul lui M. şi al lui E.

În motivarea cererii, întemeiată pe dispoziţiile art.111 C.proc.civ. şi art.12 alin.1 şi 2 din Decretul nr.31/1954, reclamantul arată că are dublă cetăţenie, română şi turcă, şi că în anul 1972 a plecat din România în Turcia, renunţând la cetăţenia română.

Întrucât în Turcia cuvintele care alcătuiesc numele român al reclamantului sunt numai prenume, a luat numele de familie O., purtând în Turcia numele de O.O.H.

În anul 1995 a redobândit cetăţenia română, cu numele anterior, astfel că în prezent în România este I.O., iar în Turcia este O.O.H., având acte de identitate eliberate atât de autorităţile române cât şi de autorităţile turce.

S-au depus la dosar, în copie: certificat de naştere, buletin de identitate, paşapoartele eliberate de autorităţile române şi turce.

Potrivit art.111 C.proc.civ. „partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept”,  dreptul la nume al persoanei fizice  fiind prevăzut în art. 12 alin.1 şi 2 din Decretul nr.31/1954.

Incontestabil, reclamantul are dreptul la nume, drept ce îi este respectat şi în exercitarea căruia  poartă nu unul, ci două nume în sensul alin.2 al art.12 din decret.

Prin promovarea prezentei acţiuni, întemeiată pe dispoziţiile art.111 C.proc.civ., reclamantul solicită constatarea unei stări de fapt, şi anume identitatea de persoană între I.O.,  aşa cum figurează în actele de identitate eliberate de autorităţile române şi  O.O.H.,  nume sub care figurează în actele de identitate eliberate de autorităţile din Turcia, astfel că cererea sa este inadmisibilă.