Actiune in evacuare

Sentinţă civilă din 05.07.2010


Pe rol fiind  pronunţarea  asupra acţiunii civile de evacuare formulată de reclamantul  As  M.I  , domiciliat în comuna  , sat  , judetul în contradictoriu cu parata  G  A  domiciliată în comuna  , sat  , judetul  .

Dezbaterile cauzei au avut loc la data de când s-au pus concluzii pe fond ce s-au consemnat în încheierea din acea zi şi care face parte integrantă din prezenta.

In vederea reexaminării actelor şi lucrărilor dosarului şi pentru ca apărătorii părţilor să depună concluzii scrise , instanţa a amânat pronunţarea la data de ,  când în urma deliberării se pronunţă următoarea sentinţă civilă.

J U D E C A T A

Asupra  actiunii civile de fata.

Reclamantul  A  M.I  , domiciliat în comuna , sat  , judetul a chemat in judecata pe  parata  G  A  domiciliată în comuna  , sat  , judetul .  solicitind ca prin sentinta ce se va da , sa se dispuna evacuarea acesteia din imobilul  proprietatea sa  cu cheltuieli de judecata.

In motivarea de fapt a actiunii , reclamantul  arata ca  este proprietarul unui imobil  casa de locuit  situata in comuna sat jud.  , iar parata  a venit in imobil in in calitate de concubina a fiului sau,

Arata ca anterior in anul 2003  in imobil  s-a mutat  fiul sau A  M  care pana in anul 2007 ,a avut mai multe concubine.

Incepind cu primavara anului 2008 parata  a inceput sa-l ameninte cu moartea sa-l insulte si chiar sa-l loveasca cu bolovani alteori cu furca  de fier  fiind nevoie  de interventia organuluui de politie .

Astfel  la Judecatoria este inregistrat un  dosar penal  avind ca obiect infractiunea de lovire.

Mai arata reclamantul ca parata nu-i permite  sa mai iasa din locuinta  si nici  sa ia apa de la fintina.

Actiunea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile Legii 114/l996.

Reclamantul a depus la dosar  copie de pe adeverinta eliberata de primaria comunei jud. planul de amplasament si schita imobilului filele 4-6 dosar.

La  fila 11 dosar, reclamantul a  depus cerere de completare a actiunii solicitind evacuarea  si a paratilor  A  M  fiul sau si D A si D  N fii  ai paratei  dintr-o alta relatie.

Prin incheierea din data de l0.06.2009 ,instanta a dispus introducerea in proces in calitate de parati a numitilor A M  , D  A  si D  N  .

Prin intimpinare si cerere reconventionala fila l8 dosar  parata G A  a solicitat  ca instanta sa  respinga actiunea reclamantului ridicind  doua  exceptii  si anume  lipsa calitatii procesuale active a reclamantul care nu a facut dovada dreptului de proprietate a imobilului si exceptia  inadmisibilatii  actiuni deoarece evacuarea sa din imobil in calitate de sotie a fiului reclamantului  ar atrage  dupa sine  desfacerea casatoriei  ori domiciliu comun al sotilor  tine de esenta casatoriei.

A aratat ca pentru rezolvarea  litigiului  reclamantul are la indemina calea actunii in revendicare  intemeiata pe dispozitiile art. 480 cod  civil.

Pe cale de cerere reconventionala a aratat ca  la imobil impreuna cu sotul Asanache Mariana  a realizat investii si a solicitat ca in cazul in care  actiunea se va admite relamantul sa fie obligat sa-i plateasca  contravaloarea iumbunatatirilor in suma de l9.900 lei respectiv :consolidare si tencuit casa , acoperit cu tabla ondulata , usi si geamuri noi , construit grajd  , construit  cotet de porci ,  cotet de pasari , montat tavan intr-o camera ,  refacut tavan intr-o camera , dusmea intr-o camera , fundatie la casa  spalieri de beton la vie si construit o  bucatarie de vara

In sprijinul cererii reconventionale  s-a depus copie de pe certificatul de casatorie

La fila 33 dosar , a depus intimpinare si cerere recocnventinala si paratul Asanache Marian care a ridicat aceleasi exceptii si a solicitat obligarea  reclamantului la contravaloarea imbunatatirilor aratind ca  suma totala a acestora este de 25.400 lei incluzind in despagubiri si contravaloarea operatiunii  de  placat casa  pe interior si exterior cu scindura de stejar.

La dosar  paratii au solicitat acordarea  de ajutor public judiciar conform OUG  5l/2008 .

Prin incheierea de la fila 46 dosar dupa verificarea situatiilor  invocate de paratii si efectuarea referatuluiu de ancheta sociala la domiciliu acestora s-a admis cererea paratii fiind scutiti de  plata taxelor judiciare de timbru.

La termenul din data de l5.0l.20l0 paratii prin aparator au precizat ca numai insista  in admiterea exceptiilor invocate.

Pentru solutionarea actiunii instanta a administrat probe cu inscrisuri , interogatoriu  martori si expertiza  privind imbunatatirile.

In cauza au fost audiati martorii D G  si D  M  , B  C  si D  S .

Expertiza  tehnica a fost executata de  expert Rotaru Mioara si depusa la fila 89 dosar.

La data solutionarii actiunii  reclamantul a precizat  ca are obiectiuni la expertiza in sensul ca valorile stabilite nu sunt cele reale ,expertul a supraevaluat  lucrarile efectuate si a stabilit o suma prea mare  si de asemenea a inclus  in imbunatatiri si alte lucrari care nu au fost mentionate  in cererile  reconventionale .

Obiectiunile au fost respinse dupa verificarea fiecarei lucrari mentionate in lucrarea de expertiza si mentiunile din cererile reconventionale si dupa verificarea temeiului de  drept al calculelor  efectuate.

Tot la data  solutionarii in fond a cauzei paratii prin aparator au revenit  cu privire la exceptiile  invocate anterior solicitind ca  instanta sa respinga actiunea  pentru lipsa calitatii procesuale active a reclamantului  ia in cadrul solutionarii in fiind a cauzei sa se tina cont de exceptia inadmisibilitatii actiunii si sa o respinga ca atare.

A aratat ca referitor la temeiul de drept invocat in actiune  nu exista nici o prevedere referitoare la  evacuare in speta  fiind vorba de rude apropiate.

Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine  urmatoarele .

Reclamantul este proprietarul imobilului casa de locuit si teren aferent  situat in comuna Podgoria sat Plesesti jud. Buzau dovada fiind facuta cu inscrisurile  depuse la filele 4-6 dosar.

In imobil reclamantul locuieste  cu concubina sa  B I fosta sotie.

In anul 2003 dupa ce paratul A  M  a fost  disponibilizat de la locul de munca din municipiul B s-a mutat in imobilul proprietatea tatalui sau reclamantul locuind efectiv din anul 2007 ,intr-un corp separat  tot proprietatea reclamantului impreuna cu concubina sa  ulterior sotie  G  Au  (As  A  )si cei doi copii ai acesteia  dintr-o alta relatie  D  A si D  N .

Intre parti au intervenit neintelegeri mai ales intre parata si reclamant  cu concubina acestuia ,neintelegeri care in timp s-au amplificat  ajungindu-se pana la scandalul ,amenintari ,  si chiar loviri  cu obiecte  contondente , imprejurari relatate de martori audiati (declaratiile  de la filele 59-60 dosar in care martori D  G  si D  M au  fost de fata cind parata  l-a lovit  cu  bolvani pe reclamant).

Referitor la  exceptia  lipsei calitatii procesuale active a reclamantului ,instanta  retine ca este neintemeiata deoarece  cu inscrisurile deouse la filele 4-6 dosar  acesta a facut dovada  ca este proprietarul imobilului din care solicita  evacuarea paratilor .

Cu privire la exceptia inadmisibilitatii actiunii  asa cum s-a  dispus  la data  concluziilor in fond  instanta se pronunta  impreuna cu fondul.

Cu privire la actiunea principala  in evacuare  , in legatura cu care paratii  sustin ca litigiul  se poate  solutiona  numai pe calea unei actiunii in revendicare  se retine :

Pornind de la dispozitiile art. 480 cod civil ,  dreptul de proprietate este definit ca fiind acel drept real  ce confera  titularului  atributele posesiei  , folosintei  si dispozitiei  asupra unui bun ,  atribute  pe care numai acesta  le poate exercita  in plenitudinea lor  si in interesul sau propriu  cu respectarea normelor juridice  in vigoare.

Apararea  intregului drept de proprietate se realizează pe calea acţiunii in revendicare  prin care proprietarul obţine  recunoaşterea dreptului sau si înapoierea bunului  dar si  abţinerea  celui ce a încălcat  acest drept  in viitor , de la orice fapta  ce a ar aduce atingere  exerciţiului normal si deplin  al dreptului de proprietate.

Insa ori de cate ori ,  sunt incalcate  numai unele din atributele dreptului de proprietate , titularul dreptului are posibilitatea  de a alege  si  de a recurge la mijloace  juridice indirecte  de apărare  a dreptului de proprietate care tind spre aceeasi finalitate ,  aşa numitele acţiunii personale care se întemeiază  pe drepturi de creanţa  născute insa  in strânsa legătura cu  dreptul de proprietate.

Fie ca izvorăsc din contract , delicte civile  , fapte juridice licite ,  aceste drepturi de creanta apar in patrimoniul proprietarului care urmare a incalcarii  dreptului de proprietate  astfel proprietarul poate sa recurgă la actiunile personale  prin care  sa solicite realizarea dreptului de creanta si pe cale indirecta însăşi  restabilirea dreptului de proprietate.

Asa fiind atributul  folosintei din continutul dreptului de proprietate asupra locuintei  poate fi valorificat  de titularul dreptului de proprietate pe calea actiunii in evacuare a persoanei care  ocupa fara titlu  bunul sau .

Cauza actiunii in evacuare  o constituie  ocuparea locuintei  fara titlu de catre parati  si vointei  reclamantului de a face aceasta ocupare sa inceteze, stabilindu-se o stare corespunzatoare  dreptului pretins respectiv predarea locuintei  in materialitatea ei , iar cauza cererii de chemare  in judecata o  reprezinta creanta reclamantului  creditor  impotriva  paratilor debitori  fiind vorba de o  obligatie de a face  respectiv  eliberarea locuintei.

Reclamantul in speta  nu valorifica dreptul de proprietate exclusiv si absolut ca in cazul  unei actiuni  in revendicare, nu solicita sa i se recunoasca  dreptul de proprietate asupra imobilului  ci doar un drept de creanta  avind caracter relativ  in cadrul actiunii in evacuare  urmarind  sa constringa pe parati sa execute  o obligatie de a  face adica  de a evacua  si preda  locuinta  in materialitatea ei.

In concluzie instanta  va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale a reclamantului invocata  de parati  si pe fond :

Instanta apreciaza  intemeiata actiunea formulata de reclamant  motiv pentru care in baza art. l075 cod civil cu art. 6l  din Legea ll4/l996  o va admite  urmind a dispune  evacuarea paratilor din locuinta proprietatea  reclamantului  situata in comuna sat  jud.  .

Cu privire la cererile reconventionale instanta apreciaza ca sunt intemeiate in parte.

Cu probele administrate la dosar respectiv declaratiile martorilor audiati si inscrisurile depuse s-a dovedit ca paratii au efectuat imbunatatiri la imobilul proprietatea reclamantului ce au fost evidentiate si evaluate corespunzator prin  raportul de expertiza depus la fila 89 dosar.

Obiectiunile formulate de reclamant fata de raportul de expertiza nu sunt intemeiate.

La executarea lucrarii la fata  locului a fost prezent si reclamantul care nu a avut obiectiuni fata de constatarile expertului ,lucrarile fiind indicate la pagina 3 din expertiza fila 9l  dosar si anume cele metionate in cererile reconventinale care au fost dovedite cu probele  administrate si care sunt in valoare totala de  l9.l40 lei.

Tinind cont de  zona de amplasare a imobilului  impactul in zona  accesul  foarte dificil si valoarea de piata  prin aplicarea indicelui de individualizare expertul a stabilit in final ca valoare reala a imbunatatirilor  suma de ll480 lei suma pe care instanta  nu o considera exagerata.

Ca urmare instanta in baza art.998 din codul civil cererile  reconventionale se admit in parte  urmând ca instanţa sa dispuna  obligarea reclamantului sa plateasca paratilor suma de ll480 lei reprezentând  contravaloarea imbunatatirilor la imobil .

Urmeaza ca instanta sa stabileasca un drept de retentie in favoarea  paratilor  asupra imobilului pana la achitarea  de catre reclamant a sumei de ll.480 lei.

In baza art.274 cod procedira civila  in urma compensarii partiale  a cheltuililor de judecata obliga pe reclamant la 800 lei catre parati  reprezentind onorariu expertiza.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Respinge exceptia  lipsei calitatii procesuale active  a reclamantului ridicata de paratii A  M si G  A  (A A ).

Admite actiunea civila in  evacuare formulată de reclamantul  A  M.I  , domiciliat în comuna  , sat  i, judetul în contradictoriu cu paratii G A  ,A  M  ,D  A si D N  toti cu domiciliu în comuna  , sat  , judetul  .

Admite in parte cererile  reconventionale  formulate  de paratii G A ( A  A  ) ,A  M  ,  domiciliati in comuna P  sat jud. .

Dispune evacuarea paratilor G  A (A Au ) ,A  M  ,D  A si D  N din mobilul proprietatea reclamantului situat in comuna sat jud.  .

Obliga reclamantul la ll480lei catre parati reprezentind contravaloarea imbunatatirilor  la imobil .

Stabileste un drept de retentie  in favoarea paratilor  asupra imobilului pana la achitarea sumei de ll480 lei.

Obliga reclamantul  la 800 lei  catre parati  reprezentind onorariu expertiza , suma rezultata in urma compensarii  cheltuielilor de judecata.

Cu apel in termen de  l5 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi  .

 

5