Furt

Hotărâre 568 din 30.03.2009


Sentinta penala nr.568

Şedinţa publică de 30.03.2009

Dosar nr.2283/302/2009

Ministerul Public este reprezentat de procuror D A din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 5 Bucureşti.

Pe rol soluţionarea procesului penal privind pe inculpatul A N, având ca obiect săvîrşirea infrac.prev.de art.208-209 C.Pen.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns inculpatul, personal şi asistat de avocat din oficiu, P A, cu imputernicire avocatiala la dosarul cauzei.

Procedura legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

In temeiul art.322 C.Pr.Pen se dă citire actului de sesizare a instanţei după care instanta explică inculpatului in ce constă invinuirea ce i se aduce.

Instanta procedeaza la audierea inculpatului, a carui declaratie este consemnata si depusa la dosarul cauzei.

Inculpatul prin avocat arata ca nu solicita alte probe şi nu insista in audierea martorului din acte.

Reprezentantul Ministerului Public nu insista in audierea martorului din acte.

Deliberind, instanta, faţă de declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului şi de lipsa martorului din acte, în baza art. 329 c.p.p. renunţă la audierea acestuia.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat , instanţa, în baza art.339 şi urm .Cpp constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvintul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public, după expunerea situaţiei de fapt reţinută prin rechizitoriu, solicită, in temeiul art.208 al.1-209 al.1 lit.a,f,g, C.Pen cu art.37 lit.b C.Pen, condamnarea inculpatului la pedeapsa inchisorii, instanta sa tina cont  ca partea vatamata nu s-a constituit parte civila, aplicarea.art.71,64 C.Pen.

Aparatorul inculpatului solicita aplicarea unei pedepse sub minimul prevazut de lege, cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, instanta sa tina cont de conduita buna a inculpatului care a recunoscut fapta, partea vatamata nu s-a constituit parte civila.

Inculpatul, avînd ultimul cuvint, arata ca regreta savirsirea faptei.

INSTANTA

 

Prin rechizitoriul din 05.03.2009 dat in dosarul nr.1636/P/2009 al Parchetului de pe lingă Judecătoria sector 5, inregistrat pe rolul Judecătoriei sector 5 sub nr.2283/302/2009, a fost trimis in judecată, in stare de arest preventiv inculpatul Ailincai Nelu pentru săvirsirea infractiunii prev.de art.208 al.1-209 al.1 lit.e,f şi g, Cp cu aplic.art.37 lit.b C.Pen.

S-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei următoarea situaţie de fapt:

La data de 19 09 2009 s-a inregistrat la Sectia 24 Politie plingerea partii vatamate B I din com.M jud.Osi fara forme legale in B, str.C nr. sector 5, prin care arata faptul ca, in data de  19 02 2009 , in jurul orelor 19,45, in timp ce calatorea cu autobuzul RATB nr.139 intre statiile sos.S şi str.A, i-a fost sustras din buzunarul gecii cu care era imbracaz un telefon mobil marca Sony Ericsson , in care avea cartela SIM cu nr.0765353203, de catre un barnat in jur de 40 ani , inaltime 1,65 m , slab cu obraji subtiri si cu parul negru scurt.

Imediat dupa sustragerea telefonului, autorul furtului a fost retinut de lucratori de politie ai Sectiei 24 , asupra caruia s-a gasit  telefonul mobil marca Sony Ericsson si identificat in persoana inculpatului Ailincai Nelu.

Cu ocazia cercetarilor efectuate si a recunoasterii de bunuri, la sediul Sectiei 24 Politie partea vatamata B I şi-a recunoscut telefonul.

Tot cu aceasta ocazie partea vatamata l-a recunoscut pe autorul furtului in persoana inculpatului A N pe care l-a indicat in recunoasterea din grup şi planşa fotografica, ca fiind una si aceeasi persoana care i-a sustras telefonul marca Sony Ericsson.

A fost audiat martorul C M V domiciliat in com.L jud.T, CNP , care a declarat ca a fost de fata cind asupra inculpatului s-a gasit telefonul marca Sona Ericsson 3101 la perchezitia corporala facuta aszpra acestuia, acelaşi lucru declarind si martorul E I din B sos.A nr. sector 5,.

Fiind audiat inculpatul a recunoscut comiterea infractiunii de furt calificat.

Acesta a aratat faptul ca in seara zilei de 19 02 2009 in jurul orelor 19,30 in timp ce intentiona sa coboare din autobuzul nr.139, la statia RATB-A, din strada B, a observat in buzunarul sting al partii vatamate un telefon mobil, moment in care s-a hotarit sa-l sustraga. S-a apropiat de partea vatamata, creindu-i impresia ca ar vrea sa coboare  şi in timp ce aceasta cobora scarile, i-a sustras telefonul mobil marca Sona Ericsson , dupa care a ramas in autobuz. S-a deplasat spre partea din spate a autobuzului incercind sa scoata cartela SIM si in timp ce demonta telefonul, a fost suprins de catre politistii in civil ai Sectiei 24.Sustine ca a comis infractiunea pe fondul situatiei materiale precare,intentionind ca ulterior sa instraineze bunurile pentru a-şi procura bani de mincare. Telefonul mobil a fost predat partii vatamate care declara ca nu se mai constituie parte civila in procesul penal.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti , instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 19 09 2009 s-a inregistrat la Sectia 24 Politie plingerea partii vatamate B I din com.M jud.O si fara forme legale in Bucuresti, , prin care arata faptul ca, in data de  19 02 2009 , in jurul orelor 19,45, in timp ce calatorea cu autobuzul RATB nr.139 intre statiile sos.Salaj şi str.Armistitiului, i-a fost sustras din buzunarul gecii cu care era imbracaz un telefon mobil marca Sony Ericsson , in care avea cartela SIM cu nr.0765353203, de catre un barbat in jur de 40 ani , inaltime 1,65 m , slab cu obraji subtiri si cu parul negru scurt.

Imediat dupa sustragerea telefonului, autorul furtului a fost retinut de lucratori de politie ai Sectiei 24 , fiind dentificat in persoana inculpatului A N asupra caruia s-a gasit  telefonul mobil marca Sony Ericsson

Cu ocazia cercetarilor efectuate si a recunoasterii de bunuri, la sediul Sectiei 24 Politie partea vatamata B I şi-a recunoscut telefonul.

Tot cu aceasta ocazie partea vatamata l-a recunoscut pe autorul furtului in persoana inculpatului A N pe care l-a indicat in recunoasterea din grup şi planşa fotografica, ca fiind una si aceeasi persoana care i-a sustras telefonul marca Sony Ericsson.

A fost audiat martorul C M V domiciliat in com.L jud.T, CNP, care a declarat ca a fost de fata cind asupra inculpatului s-a gasit telefonul marca Sona Ericsson 3101 la perchezitia corporala facuta aszpra acestuia, acelaşi lucru declarind si martorul EI din Bucuresti.

Fiind audiat inculpatul a recunoscut comiterea infractiunii de furt calificat.

Acesta a aratat faptul ca in seara zilei de 19 02 2009 in jurul orelor 19,30 in timp ce intentiona sa coboare din autobuzul nr.139, la statia RATB-Armistitiului, din strada Bachus, a observat in buzunarul sting al partii vatamate un telefon mobil, moment in care s-a hotarit sa-l sustraga. S-a apropiat de partea vatamata, creindu-i impresia ca ar vrea sa coboare  şi in timp ce aceasta cobora scarile, i-a sustras telefonul mobil marca Sona Ericsson , dupa care a ramas in autobuz. S-a deplasat spre partea din spate a autobuzului incercind sa scoata cartela SIM si in timp ce demonta telefonul, a fost suprins de catre politistii in civil ai Sectiei 24.Sustine ca a comis infractiunea pe fondul situatiei materiale precare,intentionind ca ulterior sa instraineze bunurile pentru a-şi procura bani de mincare. Telefonul mobil a fost predat partii vatamate care declara ca nu se mai constituie parte civila in procesul penal.

În drept, fapta inculpatului A N care în data de 19 02 2009 , in jurul orelor 19,45, in timp ce calatorea cu autobuzul RATB nr.139 intre statiile sos.Salaj şi str.Armistitiului, a  sustras un telefon mobil marca Sony Ericsson din buzunarul părţii vătămate B I, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1lit. e, f, g c.p. cu apl. art. 37 lit. b c.p, pentru care instanţa îl va condamna la o pedeapsă cu închisoarea.

La individualizarea pedepsei instanţa va ţine seama de limitele speciale ale acesteia, de gradul de pericol social concret al faptei, de valoarea prejudiciului şi de împrejurarea că acesta a fost acoperit, de persoana inculpatului care a recunoscut şi regretat fapta, de starea de recidivă.

Fata de aceste considerente, instanta , in baza art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1lit. e, f, g c.p. cu apl. art. 37 lit. b c.p. va condamna pe inculpatul AN la 3 ani închisoare.

Va face apl. art. 71, 64 lit. a, b c.p.

În baza art. 350 c.p.p. va menţine starea de arest a inculpatului, iar în baza art. 88 c.p. va deduce prevenţia de la 20.02.2009 la zi.

Va lua act că partea vătămată B I nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, prejudiciul fiind acoperit prin restituire.

În baza art. 191 c.p.p. va obliga inculpatul la 500 lei cheltuieli judiciare către stat, onorariul avocat oficiu 200 lei se va avansa din fondul Ministerului Justitiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

În baza art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1lit. e, f, g c.p. cu apl. art. 37 lit. b c.p. condamnă pe inculpatul A N ( fiul lui si, ns, cetatean roman, studii 8 clase, fara ocupatie, recidivist, CNP) la 3 ani închisoare.

Face apl. art. 71, 64 lit. a, b c.p.

În baza art. 350 c.p.p. menţine starea de arest a inculpatului, iar în baza art. 88 c.p. deduce prevenţia de la 20.02.2009 la zi.

Ia act că partea vătămată B I domiciliat in...., nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, prejudiciul fiind acoperit prin restituire.

În baza art. 191 c.p.p. obligă inculpatul la 500 lei cheltuieli judiciare către stat, ( se vor achita la oficiile poştale in contul RO16TREZ7035032XXX005227, cod fiscal 434063323, deschis la Trezoreria sectorului 3) onorariul avocat oficiu 200 lei se va avansa din fondul Ministerului Justitiei.

Cu apel.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 30.03.2009.