Infr. prev. de art. 49/1 din Lg. 161/2003

Sentinţă penală 1872 din 10.11.2009


Dosar nr. 6528/280/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINTA PENALA Nr. 1872

Şedinţa publică de la 10 Noiembrie 2009

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE A.P.

Grefier I.D.

Pe rol pronuntarea in cauza penala privind pe inculpat S.I.S. inculpat A.L.F., parte responsabilă civilmente A.I., pe parte responsabilă civilmente U.M., parte responsabilă civilmente A.D.I., parte civilă A.M., autoritate tutelară Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Arges, având ca obiect infr. prev. de art. 49/1 din Lg. 161/2003 rap. la art. 215/1, 2, 3 C.p.

La apelul nominal facut in sedinta nepublica nu au raspuns partile.

Procedura legal indeplinita, fara citare.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învederează ca dezbaterile in fond asupra cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 27.10.2009, iar sustinerile partilor si ale reprezentantului parchetului sunt consemnate in incheierea de sedinta din acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta, instanta dispunând amanarea pronuntarii la data de 03.11.2009 si apoi la data de astazi, la care delibereaza si hotaraste următoarele:

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 6D/P/2008 emis la data de 04.07.2008 de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Piteşti, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatilor S.I.S. şi A.L.F. pentru infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 49 alin. 1 din Legea nr. 161/2003 rap. la art. 215 alin.1, 2, 3 C.pen., cu aplic. art. 99 şi urm. C.pen.

În fapt s-a reţinut în esenţă că în luna iunie 2006 cei doi inculpati, prin intermediul sistemelor informatice ale reţelei Internet, respectiv prin postarea de licitaţii fictive pe site-ul specializat în vânzări-cumpărări on line eBay, l-au indus în eroare pe cetăţeanul maghiar A.M., în scopul obţinerii de foloase injuste, oferindu-i aparent un produs Sony spre vânzare, deşi nu-l aveau, şi păgubindu-l cu suma de 900 USD trimisă prin bancă.

In faza urmăririi penale au fost avute in vedere următoarele mijloace de probă: cerere de cooperare judiciară internaţională, plângerea părţii vătămate maghiare, proces-verbal de  investigaţie, raport de constatare tehnico-ştiinţifică grafică, formulare Western Union, copie CD conţinând percheziţie informatică şi proces-verbal  încheiat cu ocazia percheziţiei, declaraţiile inculpaţilor, rapoarte de evaluare a inculpaţilor minori, fişe de cazier judiciar, alte înscrisuri.

În esenţă, în cursul urmăririi penale, inculpatul S.I.S. a recunoscut fapta, iar  inculpatul A.L.F. nu a recunoscut fapta, precizând că a ridicat  sume de bani obţinute din licitaţii frauduloase, dar nu a ştiut despre ce era vorba.

Partea vătămată A.M. s-a constituit parte civilă în cauză în contradictoriu cu inculpaţii şi cu părinţii acestora, în calitate de părţi responsabile civilmente, solicitând suma de 900 USD şi dobânzile aferente (f. 66 dos. inst).

In faza cercetarii judecatoresti, au fost audiati: inculpaţii; martorii T.L.M. şi S.I. în circumstanţere; martorii C.D., U.M. şi B.V.M. pe situaţia de fapt.

Totodata, a fost administrata proba cu inscrisuri.

Din analiza ansamblului materialului probatoriu administrat in cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În luna iunie 2006 inculpaţii  S.I.S. şi A.L.F. l-au înşelat pe partea vătămată cetăţean maghiar M.A., prin intermediul sistemelor informatice ale reţelei Internet, inducându-l pe acesta în eroare  cu privire la o operaţiune fictivă de vânzare-cumpărare a unui bun pe site-ul eBay, în scopul de a obţine un folos bănesc injust, obţinând în concret de la acesta suma totală de 900 USD.

În concret, inculpatul S.I.S. a postat pe sie-ul menţionat, specializat în vânzări-cumpărări on-line, licitaţii fictive, oferindu-i părţii vătămate în mod aparent un bun marca Sony, pe care în realitate inculpaţii nu-l deţineau. Preţul de 900 USD a fost trimis de partea vătămată prin sistemul de transfer rapid Westwern Union, pe numele inculpatului A.L.F., iar acesta a ridicat suma în cauză la data de 05.07.2006 de la Banca Română de Dezvoltare- Agenţia Smârdan Piteşti, după completarea formularului de transfer bancar cu toate datele necesare.

Suma de 900 USD astfel obţinută a fost împărţită între inculpaţi, inculpatul S.I.S. luând 95%, iar inculpatul A.L.F. oprindu-şi un procent de 5%.

Partea vătămată nu şi-a recuperat până în prezent prejudiciul.

Instanţa reţine că doar inculpatul S.I.S. a recunoscut săvârşirea faptei, în timp ce inculpatul A.L.F. a recunoscut că a ridicat banii de la bancă, dar a declarat în esenţă că nu a cunoscut la acel moment că ar fi fost vorba de bani proveniţi din licitaţii fictive şi, deci, din operaţiuni ilegale.

Situaţia de fapt anterior reţinută rezultă însă cu certitudine din coroborarea probelor administrate în cauză.

Astfel, în urma percheziţionării calculatorului inculpatului S.I.S., pe hard-diskul respectiv a fost identificat un fişier care conţine datele de identitate, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail ale părţii vătămate M.A., denumirea produsului tranzacţionat şi preţul acestuia, numele şi adresa inculpatului A.L.F., ca date de contact pentru partea vătămată,  precum şi fragmente de e-mail transmise sau primite pe adresa „jshop@googlemail.com”, indicată de partea vătămată A.M. ca fiind adresa de pe care s-a efectuat tranzacţia (f. 4-19, 74-79 d.u.p.).

Aceste aspecte se coroborează cu conţinutul plângerii formulate de partea vătămată, înaintată de autorităţile maghiare prin cererea de cooperare judiciară internaţională nr. FK.NF.5548/2007/24.10.2007 (f. 1-10 d.u.p.), precum şi cu declaraţiile inculpatului S.I.S., care a recunoscut săvârşirea faptei pentru care era cercetat, arătând şi că  inculpatul A.L.F. ştia de licitaţia fictivă şi a exercitat presiuni asupra sa, pentru a participa la operaţiune ca persoană care să ridice banii de la bancă, în scopul obţinerii unor bani (f.83-88 d.u.p. si f. 67 dos. inst.).

Instanţa mai reţine declaraţiile inculpatului A.L.F., în sensul că acesta a ridicat suma de 900 USD trimisă de partea vătămată prin Western Union, după ce completase formularul de transfer (f.89-90,94-98 d.u.p. si f. 68 dos. inst.), declaraţii care se coroborează cu cele ale inculpatului S.I.S. pe acest aspect, precum şi cu concluziile raportului de constatare tehnico-ştiinţifică grafică nr. 10512/14.04.2008 întocmit de IPJ Argeş- Serviciul Criminalistic, din care rezultă că scrisul de la rubricile „Destinatar” si „Expeditor” de pe formularul Western Union- transfer de bani din data de 05.07.2006 a fost executat de inculpatul A.L.F., semnătura de la rubrica „Semnătura clientului” de pe acelaşi formular a fost probabil executată de acelaşi inculpat, neputându-se stabili dacă şi cifrele menţionate pe formular au fost executate de inculpatul în cauză (f. 27-33d.u.p.).

Cât priveşte pe inculpatul A.L.F., instanţa constată aşadar că  inculpatul nu a negat participaţia sa la săvârşirea faptei, dar a susţinut că nu avea cunoştinţă de natura operaţiunii şi de provenienţă  banilor (că ar fi vorba de preţ obţinut prin organizarea de licitaţii fictive pe Internet), cunoscând doar că trebuia să ridice bani de la bancă, având datele referitoare la transfer de la numitul B.V.M. şi aflând despre ce era vorba mult mai târziu.

Instanţa nu poate reţine însă că inculpatul  A.L.F. ar fi participat la operaţiune fără a şti efectiv despre ce este vorba, deoarece, spre deosebire de susţinerile sale ulterioare, la data de 18.03.2008, anterior începerii urmăririi penale faţă de el, a declarat în prezenţa părinţilor săi că „ Eu am ştiut că banii provin din licitaţii şi nu era nevoie ca M. sa-mi confirme, prietenii mei spunându-mi asta” (f. 98 d.u.p.).

Totodată, instanţa nu poate reţine ca relevante declaraţiile martorilor U.M. şi C.D., care  nu sunt de natură să lămurească atitudinea subiectivă a inculpatului A. la momentul participării la săvârşirea faptei îndreptate împotriva părţii vătămate M.A., deoarece martorii în cauză nu au fost implicaţi în licitaţia fictivă privind pe această parte vătămată, ci în alte operaţiuni, iar faptul că inculpatul A. a fost surprins şi speriat la momentul aflării de la martori a veştii că inculpatul S.I. ar fi fost reţinut pentru asemenea fapte, în altă cauză (f. 132-133, 163-164 dos. inst.)., nu dovedeşte că inculpatul A. n-ar fi cunoscut anterior,  la momentul participării sale, despre ce afacere era vorba.

Cât priveşte declaraţia martorului B.V.M., se constată că acesta a negat orice participare  nu numai la săvârşirea faptei deduse judecăţii, dar la orice altă asemenea operaţiune (f. 134 dos. inst.), astfel încât nu este relevantă sub aspectul stabilirii atitudinii psihice a inculpatului A.L.F. la săvârşirea faptei.

Dată fiind situaţia de fapt expusă anterior, instanţa reţine că fapta celor doi inculpaţi, constând în inducerea în eroare a părţii vătămate M.A. în luna iunie-începutul lunii iulie 2006 cu privire la o operaţiune de vânzare-cumpărare a unui produs marca Sony, prin intermediul sistemelor informatice ale reţelei Internet (prin postarea unei licitaţii fictive pe site-ul specializat în vânzări-cumpărări on line eBay), în scopul obţinerii de foloase injuste, cu prejudicierea părţii vătămate cu suma de 900 USD plătită ca preţ al presupusei vânzari, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prin intermediul sistemelor informatice prev. de art. 49 alin.1 din Legea nr. 161/2003 rap. la art. 215 alin.1, 2, 3 C.pen.

La individualizarea pedepsei pentru fiecare inculpat, instanţa are  în vedere toate criteriile prevăzute de art. 72 C.pen.: dispoziţiile generale ale Codului penal; limitele de pedeapsă fixate de legea specială; gradul de pericol social al faptei, apreciind ca fiind destul de ridicat, faţă de împrejurările săvârşirii acesteia, anterior expuse; instanţa are însă în vedere că, deşi ambii inculpaţi au participat la săvârşirea faptei în mod direct, inculpatul S.I.S. a avut o contribuţie mai mare, dat fiind faptul că a iniţiat operaţiunea frauduloasă, acestuia aparţinându-i ideea privind organizarea licitaţiei în cauză, potrivit propriei declaraţii date în faţa instanţe de judecată (f. 67 dos. inst.); persoana fiecărui inculpat, sens în care instanţa reţine că niciunul dintre inculpaţi nu este cunoscut cu antecedente penale (f. 112, 113 d.u.p.), ambii inculpaţi erau minori la data săvârşirii faptei, ambii au săvârşit fapta pe fondul stării de minoritate, al intrării într-un anturaj nepotrivit, al mirajului banilor obţinuţi în mod uşor şi pe fondul lipsei de comunicare corespunzătoare cu părinţii şi a unei atente supravegheri din partea acestora (inculpatul A.- într-o perioadă când tatăl său era plecat la muncă în străinătate, iar inculpatul S.- pe fondul neînţelegerilor cu tatăl vitreg cu care se recăsătorise mama sa), ambii inculpaţi au urmat cursurile şcolare gimnaziale, având în general rezultate bune, conform referatelor de evaluare întocmite de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş 8f.1-4-11 d.u.p.);  existenţa unei circumstanţe atenuante a răspunderii penale, în cazul fiecărui inculpat.

În acest sens, inculpatul S.I.S. a avut un comportament sincer şi de regret cu privire la săvârşirea faptei, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în faţa instanţei, prezentându-se la termenele acordate, aspecte de natură a conduce la concluzia că a înţeles gravitatea faptei sale şi a pericolului social al acesteia, astfel încât devin aplicabile dispoziţiile  art. 74 lit. c C.pen.

Faptul că a mai fost implicat anterior şi în alte asemenea fapte, pentru care este cercetat încă din august 2006, conform fişei de cazier judiciar (f.113 d.u.p.) nu poate conduce la concluzia că inculpatul S. a avut o conduită bună anterior săvârşirii faptei deduse judecăţii în prezenta cauză, în sensul art. 74 alin. 1 lit. a C.pen., cu atât mai mult cu cât aspectele învederate de martorul T.L.M. (f. 135 dos. inst.), precum şi cele referitoare la urmarea unei facultăţi şi angajarea cu contract de muncă (f.161, 162 dos. inst.), privesc buna sa conduită ulterior săvârşirii faptei.

In schimb, inculpatul A.L.F. a avut  o bună conduită anterior săvârşirii faptei, concretizată nu numai prin lipsa antecedentelor penale (f.112 d.u.p.), dar şi prin  comportamentul său general anterior săvârşirii faptei, care a fost corespunzător, astfel cum rezultă din caracterizarea întocmită de dirigintele  clasei sale (f.130 dos. inst.), şi din susţinerile martorei  S.I. (f. 136 dos. inst.), motive pentru care instanţa  reţine aplicabilitatea dispoziţiilor art. 74 lit. a C.pen. cu privire la acest inculpat.

Pe de altă parte, instanţa nu poate reţine în favoarea inculpatului A. şi circumstanţa atenunată prev. de art. 74 alin. 1 lit. c C.pen., deoarece  inculpatul nu a avut o atitudine sinceră şi pe deplin cooperantă după descoperirea faptei dedusă judecăţii, astfel cum s-a reţinut de către instanţă cu ocazia analizării declaraţiilor sale prin prisma ansamblului materialului probatoriu administrat în cauză.

Totodată, nu se poate reţine în favoarea niciunuia dintre cei doi inculpaţi circumstanţa atenuantă prev. de art. 74 lit. b C.pen., deoarece niciunul dintre ei nu a acoperit prejudiciul produs părţii vătămate, iar susţinerile inculpaţilor în sensul că sunt de acord cu plata către partea vătămată a sumei, corespunzătoare cu procentul luat de fiecare inculpat,  nu reprezintă o stăruinţă în sensul acoperirii pagubei, conform textului legal menţionat.

Faţă de toate aceste criterii, în baza art. 49 alin.1 din Legea nr. 161/2003 rap. la art. 215 alin.1, 2, 3 C.pen., cu aplic. art. 99 şi urm. C.pen., art. 74 alin.1 lit. c C.pen. şi art. 76 alin. 1 lit. d C.pen., instanţa va condamna pe inculpatul S.I.S. la 1 (unu) an închisoare.

În baza art. 1101 C.pen. rap. la art. 861 C.pen., va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de încercare de 3 ani calculat potrivit art. 110 C.pen., apreciind, faţă de criteriile deja expuse, mai ales cele privind persoana inculpatului şi perspectivele de reintegrare a sa în societate, că scopul prevăzut de art. 52 C.pen. poate fi atins şi fără executarea pedepsei în închisoare.

În baza art. 1101 C.pen. rap. la art. 863 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul S. va respecta următoarele măsuri de supraveghere:

a) se va prezenta lunar  la sediul Serviciului  de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş  la termenele  fixate de consilierii de reintegrare;

b ) va anunţa în prealabil, la serviciul de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă  şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ;

c) va comunica  Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş  şi va  justifica schimbarea locului de muncă;

d) va comunica  Serviciului de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş  informaţii de  natură a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenţă .

În baza art. 1101 C.pen. rap. la art. 864 C.pen., instanţa va pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 864 C.pen referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Potrivit criteriilor anterior enumerate, instanţa, în baza art. 49 al.1 din Legea nr.161/2003 rap. la art. 215 al.1, 2, 3 C.pen., cu aplic. art.99 şi urm. C.pen., art. 74 al.1 lit. a C. pen. şi art. 76 alin. 1 lit. d C. pen., va condamna pe inculpatul A.L.F.  la 9 (nouă) luni  închisoare.

În baza art. 1101 C.pen. rap. la art. 861 C.pen., va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de încercare de 2 ani şi 9 luni calculat potrivit art. 110 C.pen., apreciind, faţă de criteriile deja expuse, mai ales cele privind persoana inculpatului şi perspectivele de reintegrare a sa în societate, că scopul prevăzut de art. 52 C.pen. poate fi atins şi fără executarea pedepsei în închisoare.

În baza art. 1101 C.pen. rap. la art. 863 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul A. va respecta următoarele măsuri de supraveghere:

a) se va prezenta lunar  la sediul Serviciului  de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş  la termenele  fixate de  consilierii de reintegrare;

b ) va anunţa în prealabil, la serviciul de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă  şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ;

c) va comunica  Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş  şi va  justifica schimbarea locului de muncă;

d) va comunica  Serviciului de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş  informaţii de  natură a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenţă .

În baza art. 1101 C.pen. rap. la art. 864 C.pen., instanţa va pune în vedere inculpatului A. dispoziţiile art. 864 C.pen referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Cât priveşte latura civilă, instanţa constată că sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale prev. de art. 998-999 C.civil., iar cererea formulată de partea vătămată-civilă A.M. este întemeiată, deoarece prin fapta inculpaţilor partea vătămată-civilă  a fost prejudiciat cu suma de 900 USD pe care acesta a plătit-o ca preţ a bunului obiect al vânzării fictive prin licitaţie, conform susţinerilor părţii vătămate şi  ale inculpaţilor, coroborate cu menţiunile din originalul formularului de transfer bancar prin Western Union (f. 25 d.u.p.).

În plus, dat fiind faptul că partea vătămată a fost şi este lipsit în continuare de suma de bani menţionată de la momentul  încheierii tranzacţiei fictive pe Internet, instanţa constată că aceasta a mai fost prejudiciată şi cu suma de bani reprezentând dobânda aferentă sumei de 900 USD, calculată pe întreaga perioadă de timp menţionată, prejudiciu care reprezintă consecinţa aceleiaşi fapte ilicite a celor doi inculpaţi.

Mai constată că, deşi suma de bani primită ca preţ de la partea vătămată a fost împărţită în mod inegal între inculpaţi conform celor reţinute anterior (inculpatul S.I. a luat 95%, iar inculpatul A.F. a luat 5%), răspunderea civilă a acestora este solidară, conform art. 1003 C.civil, indiferent de importanţa contribuţiei inculpaţilor la săvârşirea faptei în cauză şi de suma luată efectiv de aceştia.

Totodată, potrivit art. 1000 alin. 2 C.civil, părintele făptuitorului minor cu care acesta locuieşte răspunde solidar minorul  pentru producerea unei pagube printr-o faptă ilicită, aceste dispoziţii legale fiind aplicabile în cazul ambilor inculpaţi, minori la data săvârşirii faptelor, în ceea ce priveşte răspunderea solidară a părinţilor lor, citaţi ca părţi responsabile civilmente.

Pentru toate aceste considerente, în baza art. 14 şi 346 C.pr.pen. corob. cu art. 998-999, art. 1000 al. 2 şi art. 1003 C.civil, instanţa va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă M.A. şi va obliga în solidar pe ambii inculpaţi şi pe părţile responsabile civilmente U.M. (părintele inculpatului S.I.S.), A.D.I. şi A.I. (părinţii inculpatului A.L.F.) la plata către partea civilă M.A. a sumei de 900 USD, plus dobânda legală aferentă acestei sume calculată începând cu data de 29.06.2006 şi până la data plăţii efective, cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 191 alin. 2 şi 3 C.pr.pen., va obliga în solidar pe inculpatul S.I.S. şi pe partea responsabilă civilmente U.M. la 450 lei cheltuieli judiciare către stat (aferente fazei de urmărire penală şi cercetării judecătoreşti).

În baza art. 191 alin. 2 şi 3 C.pr.pen., va obliga în solidar pe inculpatul A.L.F. şi pe părţile responsabile civilmente A.D.I. si A.I. la 450 lei cheltuieli judiciare către stat (aferente fazei de urmărire penală şi cercetării judecătoreşti).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 49 alin.1 din Legea nr. 161/2003 rap. la art. 215 alin.1, 2, 3 C.pen., cu aplic. art. 99 şi urm. C.pen., art. 74 alin.1 lit. c C.pen. şi art. 76 alin. 1 lit. d C.pen., condamnă pe inculpatul S.I.S.,  la 1 (unu) an închisoare.

În baza art. 1101 C.pen. rap. la art. 861 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de încercare de 3 ani calculat potrivit art. 110 C.pen.

În baza art. 1101 C.pen. rap. la art. 863 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere:

a) se va prezenta lunar  la sediul Serviciului  de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş  la termenele  fixate de consilierii de reintegrare;

b ) va anunţa în prealabil, la serviciul de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă  şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ;

c) va comunica  Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş  şi va  justifica schimbarea locului de muncă;

d) va comunica  Serviciului de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş  informaţii de  natură a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenţă .

În baza art. 1101 C.pen. rap. la art. 864 C.pen., pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 864 C.pen referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 49 al.1 din Legea nr.161/2003 rap. la art. 215 al.1, 2, 3 C.pen., cu aplic. art.99 şi urm. C.pen., art. 74 al.1 lit. a C. pen. şi art. 76 alin. 1 lit. d C. pen., condamnă pe inculpatul A.L.F. la 9 (nouă) luni  închisoare.

În baza art. 1101 C.pen. rap. la art. 861 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de încercare de 2 ani şi 9 luni calculat potrivit art. 110 C.pen.

În baza art. 1101 C.pen. rap. la art. 863 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere:

a) se va prezenta lunar  la sediul Serviciului  de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş  la termenele  fixate de  consilierii de reintegrare;

b ) va anunţa în prealabil, la serviciul de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă  şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ;

c) va comunica  Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş  şi va  justifica schimbarea locului de muncă;

d) va comunica  Serviciului de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş  informaţii de  natură a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenţă .

În baza art. 1101 C.pen. rap. la art. 864 C.pen., pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 864 C.pen referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 14 şi 346 C.pr.pen. corob. cu art. 998-999, art. 1000 al. 2 şi art. 1003 C.civil, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă M.A., domiciliat în Ungaria şi obligă în solidar pe ambii inculpaţi şi pe părţile responsabile civilmente U.M., A.D.I. şi A.I., la plata către partea civilă M.A. a sumei de 900 USD, plus dobânda legală aferentă acestei sume calculată începând cu data de 29.06.2006 şi până la data plăţii efective, cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 191 alin. 2 şi 3 C.pr.pen., obligă în solidar pe inculpatul S.I.S. şi pe partea responsabilă civilmente U.M. la 450 lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 191 alin. 2 şi 3 C.pr.pen., obligă în solidar pe inculpatul A.L.F. şi pe părţile responsabile civilmente A.D.I. şi A.I. la 450 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu apel în 10 zile de la comunicare pentru partea civilă A.M., partea responsabilă civilmente A.I. şi Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş şi de la pronunţare pentru celelalte părţi şi Ministerul Public.

Pronunţată în şedinţa publică de la  10  noiembrie 2009.

Preşedinte,

A.P.

Grefier,

I.D.