Anulare titlu executoriu şi somaţie ca urmare a constatării prin hotărâre judecătorească irevocabilă a prescripţiei executării sancţiunii amenzii contravenţionale.

Sentinţă civilă 1132 din 31.05.2011


Prin contestatia la executare înregistrata la Judecatoria Rosiorii de Vede la nr.1989/292 din 12 mai 2011 debitoarea S.C. I.G.P. TRANS SRL – Dobrotesti a solicitat instantei, în contradictoriu cu intimata ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE cu sediul în Rosiorii de Vede, ca prin sentinta pe care o va pronunta sa anuleze titlul executoriu nr.3588 din 21.04.2011, precum si somatia nr.3589 din 21.04.2011.

Prin sentinta civila nr. 1132 pronuntata în data de 31 mai 2011 de Judecatoria Rosiorii de Vede a fost admisa contestatia la executare, s-a luat act ca prin sentinta civila nr.160/1 februarie 2011 pronuntata de Judecatoria Rosiorii de Vede, irevocabila s-a constatat prescrisa executarea sanctiunii amenzii contraventionale si au fost anulate titlul executoriu nr.3588 din 21.04.2011 si somatia nr.3589 din 21.04.2011 emise de Administratia Finantelor Publice Rosiorii de Vede, contestatorul nemaiputând fi urmarit silit în aceste conditii