Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1459 din 02.09.2010


Prin cererea înregistrată la această instanţă la nr. 2127/292/23.06.2010, contestatoarea S.C. H.T. SRL, reprezentată legal prin N.M, în contradictoriu cu intimaţii S.C. BCR LEASING IFN S.A. şi B.E.J. A.I. a formulat contestaţie la executare împotriva somaţiei 185/17.06.2010, solicitând anularea acesteia şi a formelor de executare.

În motivarea contestaţiei, în esenţă, s-a arătat că începerea executării silite prin somaţie a fost nelegală, pretinzând contestatoarea că titlul executoriu, respectiv contractul de leasing financiar, a fost repus în vigoare fiind în derulare ca urmare a achitării ratelor de leasing restante.

Ca dovadă, contestatoarea a depus cererea formulată de reprezentantul său legal la data de 03.02.2010, prin care solicită repunerea în vigoare a contractului de leasing şi factura emisă de intimată reprezentând rate leasing restante la contractul care la data de 31.08.2009, fusese reziliat.

Instanţa, prin sentinţa civilă nr. 1459/02.09.2010 a respins ca nefondată contestaţia la executare şi a menţinut somaţia emisă, nefiind nici un motiv legal de anularea acesteia.

În motivarea sentinţei s-a reţinut că executarea silită a fost pornită de intimata S.C. BCR LEASING IFN S.A. în baza titlului executoriu - contractul de leasing financiar; potrivit căruia contestatoarea a fost obligată să predea autovehiculul.

Instanţa a constatat că sunt lipsite de eficienţă juridică, simpla cerere a contestatoarei prin care a solicitat repunerea în vigoare a contractului de leasing în condiţiile în care nu a făcut dovada că a fost aprobată, precum şi factura emisă de intimată în sumă de 3.570,08 lei fără a fi făcut dovada că a fost achitată (respectiv ratele restante).

În concluzie, atâta timp cât titlul executoriu a rămas valabil, instanţa a constatat că şi somaţia ca prim act de executare a fost înfăptuit cu respectarea dispoziţiilor art. 387 Cod procedură civilă, nefiind nici un temei legal care să împiedice executarea silită.