Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 2967 din 15.06.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR. 2967 - acţiune în constatare.

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 1907/279/2009, reclamanta G.E.N. a chemat în judecată pe pârâtul  I.V.L.,  solicitând să se constate  perfectă vanzarea cumpărarea intervenită între ei cu privire la auto marca Dacia 1310 cu nr. de înmatr. xx, a se dispune obligarea pârâtului la plata sumei de 200  lei impozit achitat începând cu data de 5.10.2005 şi până în prezent,cu cheltuieli de judecată.

În motivare arată că la data de 5.10.2005 i - a  vândut  pârâtului 

auto proprietatea s şi cum ea achită în continuare impozitul  aferent maşinii respective  în mod nedatorat , iar pârâtul refuză săopereze  radierea maşinii respective de pe numele său, deşi  l-a  notificat cu privire la aceasta de nenumărate ori,demersuri care de fiecare dată au rămas fără rezultat, pentru aceste motive s-a văzut nevoit să promoveze prezenta acţiune. 

În drept şi-a întemeiat acţiunea pe disp. Art. 111 C.P.C.

Acţiunea este legal timbrată.

În dovedire a anexat în copie înscrisuri.

Pârâtul deşi legal citat,  nu s-a prezentat în instanţă.

Instanţa, analizând actele şi probele dosarului, constată că prezenta acţiune este întemeiată în cauză fiind îndeplinite cerinţele art. 111 C.P.C., urmând să fie admisă aşa cum ea a fost formulată, pentru următoarele considerente.

În fapt,  se reţine că  reclamantul solicită în contradictoriu cu pârâtul să se constate perfectă vânzarea cumpărarea intervenită între ei  în anul 2005  cu privire la maşina DACIA 1310 -  proprietatea reclamantei şi  obligarea pârâtului la plata impozitului achitat de reclamantă de la  5.10.2005 la zi,  cu cheltuieli de judecată.

În ceea ce priveşte capătul de cerere în perfectarea vânzării cumpărării cu privire la maşina respectivă , instanţa  constată că este întemeiat având în vedere existenţa actului de vânzare - cumpărare intervenit între părţi care reflectă pe deplin voinţa părţilor, de a vinde şi respectiv de a cumpăra  maşina  de referinţă, contract care a avut ca efect  imediat  datei încheierii lui şi transferul dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător,respectiv de la reclamantă  la pârât.

Mai mult calea aleasă de reclamantă este cea corectă, reclamanta justificând un interes în promovarea ei şi anume  în vederea radierii maşinii de pe numele său şi înmatricularea  pe numele pârâtului .

Va obliga  pe acelaşi pârât  şi la plata către reclamantă  a sumei de 200 lei reprezentând impozitul achitat de aceasta  pentru perioada  5.10.2005 până la zi, perioadă în care reclamanta  nu mai justifica această obligaţie în condiţiile în care nu mai are calitatea de proprietar al maşinii şi câtă vreme şi transferul proprietăţii asupra  ei operase încă de  la data  vânzării, respectiv la data de 5.10.2005.

Va obliga cf. art. 274 c.p.c. pârâtul la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în sumă de  38,30 lei.