Legea nr. 247/2005: Prescripţia dreptului la acţiune

Decizie 66/A din 28.03.2008


Legea nr. 247/2005: Prescripţia dreptului la acţiune.

Actele juridice  de înstrăinare  având  ca obiect imobile  cu  destinaţia  de locuinţe încheiate după  data  de 14 februarie 2001,  pot fi  atacate în  termen de 12 luni  de la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005,  sau după  caz, de la  data luării la  cunoştinţă a încheierii  contractului.

Secţia  civilă – Decizia civilă nr. 66/A/28 martie 2008

Prin sentinţa  civilă nr. 786/27 iunie 2007 a Tribunalului Alba, pronunţată  în dosar  nr.1815/107/2007, a fost  respinsă acţiunea  civilă formulată de F.C., împotriva pârâţilor P.M.B, S.T. prin C.L.B. şi C.M. A fost admisă acţiunea  reconvenţională formulată  de pârâta C.A. împotriva pârâtei  reconvenţionale F.C. şi a fost obligată aceasta  din urmă să-i recunoască  reclamantei  reconvenţionale dreptul  de proprietate asupra imobilului în litigiu.

Pentru a pronunţa  această hotărâre instanţa de fond a reţinut că  reclamanta  reconvenţională  a dobândit dreptul  de proprietate asupra  imobilului din litigiu prin vânzare – cumpărare în condiţiile Legii nr.112/1995 la data  de 8 octombrie 2003, şi aceasta şi-a înscris  dreptul de proprietate  în C.F.  la data  de 26 octombrie 2004.

Instanţa a respins  acţiunea principală, invocând art. 46 al.2 din Legea nr.10/2001, ca fiind prescrisă, raportat  la data introducerii acţiunii 2 mai 2007.

Împotriva sentinţei a  declarat apel  reclamanta  criticând  soluţia instanţei de fond pentru  nelegalitate susţinând  că în cauză  nu sunt aplicabile  dispoziţiile  art.46 din  Legea nr.10/2001, deoarece contractul de  vânzare - cumpărare s-a încheiat  după intrarea  în vigoare a acestei legi, respectiv la 27  mai 2004.

Prin decizia civilă nr. 66/A/28 martie 2008 a Curţii de Apel Alba Iulia, instanţa de  apel, a  respins apelul ca neîntemeiat, schimbând însă motivarea soluţiei.

S-a  reţinut  că în adevăr  în speţă nu sunt  aplicabile  dispoziţiile  art.46  din Legea nr.10/2001, dar sunt aplicabile dispoziţiile  Titlului III din Legea nr.247/2005.

Instanţa de apel  a reţinut  că potrivit art. III  din Legea  nr.247/2005, actele juridice de înstrăinare, având  ca obiect  imobile cu  destinaţia  de locuinţe, încheiate  după  intrarea  în vigoare a Legii nr. 10/2001 (14 februarie 2001) pot fi atacate  în termen  de 12 luni  de la data intrării în vigoare a acestei  legi, sau după  caz  de la  data  luării la cunoştinţă a  încheierii contractului.

În speţă  contractul  atacat a fost încheiat la data  de 8 octombrie 2003, iar dreptul  de proprietate al pârâtei C.A.M.  a fost înscris în C.F.  la data  de 26 octombrie 2004, iar  dreptul la  acţiune al  reclamantei s-a prescris la data  de 25 octombrie 2005. Acţiunea  reclamantei a  fost înregistrată  la data  de 2 mai 2007 şi precizată  cu  anularea  contractului la 12  iunie 2007,  cu mult peste termenul  legal, în speţă operând prezumţia  că reclamanta a luat la cunoştinţă despre încheierea  contractului pe data  înscrierii în C.F.