Instanta judecatoreasca decide cu privire la inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului, decaderea totala sau partiala din exercitiul drepturilor parintesti, precum si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti

Decizie 519 din 16.06.2010


Art. 94 alin.4 din Legea 272/2004 prevede ca:

În termen de 48 de ore de la data executarii ordonantei presedintiale prin care s-a dispus plasamentul în regim de urgenta, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului sesizeaza instanta judecatoreasca pentru a decide cu privire la: înlocuirea plasamentului în regim de urgenta cu masura plasamentului, decaderea totala sau partiala din exercitiul drepturilor parintesti, precum si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti.

 Prin decizia  nr. 51/ 16  iunie  2010 s-a respins, ca nefondat, recursul formulat de reclamanta D.G.D.A.S. P. C. D.în contradictoriu cu pârâtii S. GHE. L.si I. C., ambii domiciliati în comuna ....si cu intervenientii S.M.si S. N., ambii domiciliati în comuna....

În fapt prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. 5565/120/2009, reclamanta D. G. A. S. P. C. D., a solicitat instantei, în contradictoriu cu I. C. S. Ghe. L., sa se dispuna plasamentul copiilor I. C. B. si I.P. O. la asistent maternal profesionist P. L., a copilului I. M. A. la asistent maternal profesionist G. M. si a copiilor I. I. V. si  I. S. E.  la asistent maternal profesionist N. V.

Totodata, s-a solicitat sa se delege exercitiul drepturilor parintesti pe perioada plasamentului catre Presedintele Consiliului Judetean Dâmbovita si sa se dispuna si cu  privire la acordarea alocatiei lunare de plasament. 

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca fata de minori s-a luat ca masura de protectie plasamentul în regim de urgenta la asistenti maternali profesionisti, întrucât parintii au dat dovada de neglijenta în exercitarea drepturilor si îndatoririlor parintesti.

S-a mai aratat ca, în urma verificarilor efectuate la domiciliul minorilor, au fost constatate conditii improprii de igiena si de locuit, fapt care punea în pericol sanatatea copiilor, întrucât vestimentatia acestora era murdara, iar la examinarea corporala s-a constatat ca acestia prezentau urme de întepaturi de insecte si pediculoza.

 Reclamanta a mai sustinut ca nici conditiile de locuit nu sunt corespunzatoare unei dezvoltari normale a copiilor, locuinta fiind în stare avansata

de degradare si apartine bunicilor materni ai copiilor, R.V. si R. I., mama copiilor  locuind împreuna cu cei 8 copii într-o singura încapere.

 De asemenea,  reclamanta a aratat ca în luna octombrie 2009, specialistii institutiei au pus în executare ordonanta presedintiala doar cu privire la 3 din cei opt copiii, preluarea celorlalti cinci copii fiind realizata abia la data de 9.12.2009, apelându-se în acest caz la serviciile unui executor judecatoresc.

La termenul din data de 03.02.2010, pârâta a depus cerere reconventionala prin care a solicitat revocarea masurii privind  plasamentul în regim de urgenta pentru cei cinci minori.

La acelasi termen, s-a depus si o cerere de interventie în interesul pârâtei, formulata de  S. N. si S.M.

La termenul din data de 17.03.2010, a fost audiata minora I.C.B... care a aratat ca doreste sa se întoarca la parintii sai. 

Prin sentinta nr. 548 pronuntata la 17 martie 2010, Tribunalul Dâmbovita a respins cererea formulata de reclamanta ...si a admis atât cererea reconventionala formulata de pârâta S. Ghe. L., cât  si cererea de interventie formulata de S. N. si S. M.,  a  încetat masura de protectie luata fata de minorii  I. C. B., I. P. O.,  I. M. A., I. I. V. si  I.S.E. si a dispus redarea acestora în familia pârâtei S. Ghe. L.

De asemenea, s-a dispus ca  Primarul comunei Aninoasa, sa urmareasca evolutia copiilor si modul în care mama îsi exercita drepturile si îsi îndeplineste obligatiile parintesti, pe o perioada de 6 luni, conform art.70 din Legea nr.272/2004.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs D. G. A. S. P. C. D. pentru  urmatoarele  motive:

Considera recurenta ca instanta de fond, respectiv Tribunalul Dâmbovita, a  pronuntat  o sentinta nelegala si netemeinica, fara a aprecia corect  probele depuse la dosarul cauzei, încalcând  prevederile art. 94 alin. 4 din Legea nr. 272/2004 privind  protectia  si promovarea drepturilor copilului, întrucât, pe baza  probelor administrate  nu se  putea dispune decât cu privire la  înlocuirea plasamentului în regim de urgenta, cu  masura  plasamentului, decaderea totala  sau partiala din exercitiul drepturilor  parintesti, precum  si cu privire la exercitarea drepturilor  parintesti,  si nicidecum reintegrarea în familie.

Apreciaza recurenta  ca legiuitorul a avut în vedere  ca dupa emiterea ordonantei presedintiale de preluare în regim de urgenta, sa nu se  poata dispune reintegrarea în familie, iar pe baza probelor administrate,  instanta de fond trebuia sa verifice  daca  se  impune decaderea totala sau partiala a parintilor din drepturi, sa decida înlocuirea plasamentului în regim de urgenta, cu  masura  plasamentului si de asemenea, sa se  pronunte cu privire la exercitarea drepturilor  parintesti,  si nicidecum sa dispuna reintegrarea în familie.

Arata recurenta ca instanta de fond este  posibil sa fi confundat preluarea copiilor  în regim de urgenta, cu punerea în executare a  ordonantei presedintiale,

conform art. 94 alin. 3  si 4 din Legea nr. 272/2004, pentru ca instanta se contrazice în solutiile date, în sensul ca, initial, a admis cererea de ordonanta presedintiala, de preluare  în regim de urgenta a copiilor, însa, dupa  punerea în executare a acesteia, a dispus reintegrarea în familie.

Se solicita admiterea recursului si casarea sentintei.

Curtea a retinut ca sustinerea recurentei ca  au fost încalcate prevederile art. 94 alin. 4 din Legea nr. 272/2004 privind  protectia  si promovarea drepturilor copilului, este nefondata , întrucât textul de lege sus-mentionat se refera la faptul ca  reprezentantii persoanelor juridice, precum si persoanele fizice care au în îngrijire sau asigura protectia unui copil, au obligatia  ca  în termen de  48 de ore de la data executarii ordonantei presedintiale prin care s-a dispus plasamentul în regim de urgenta sa sesizeze instanta judecatoreasca pentru a decide cu privire la înlocuirea plasamentului în regim de urgenta cu masura plasamentului, decaderea totala sau partiala din exercitiul drepturilor parintesti, precum si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti.

Din textul legal sus-mentionat,  nu rezulta ca  prima  instanta ar fi  împiedicat-o pe recurenta sa se conformeze dispozitiilor art. 94 alin. 4 din Legea nr. 272/2004.

Motivarea recurentei, ca  pe baza  probelor administrate  nu se  putea dispune decât cu privire la  înlocuirea plasamentului în regim de urgenta cu  masura  plasamentului, decaderea totala  sau partiala din exercitiul drepturilor  parintesti, precum  si cu privire la exercitarea drepturilor  parintesti,  si nicidecum reintegrarea în familie,  urmeaza a fi respinsa, întrucât art. 94 alin. 3 nu impune  obligativitatea ca dupa emiterea  ordonantei presedintiale de preluare  a  minorilor în regim de urgenta  sa se dispuna masura  plasamentului si masurile mai sus mentionate.

Dimpotriva, art. 94 alin. 3 din Legea nr. 272/2004, arata ca  „în situatia în care persoanele prevazute la alin. (1) refuza sau împiedica în orice mod efectuarea verificarilor de catre reprezentantii directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, iar acestia stabilesc ca exista motive temeinice care sa sustina existenta unei situatii de pericol iminent pentru copil, datorata abuzului si neglijarii, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului sesizeaza instanta judecatoreasca, solicitând emiterea unei ordonante presedintiale de plasare a copilului în regim de urgenta la o persoana, la o familie, la un asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidential, licentiat în conditiile legii.”.

Atât  timp cât, dupa pronuntarea sentintei nr. 1567/2009 a Tribunalului Dâmbovita, prin care s-a dispus  plasamentul în regim de urgenta a minorilor la asistenti maternali profesionisti, s-a dovedit ca  intimata poate  sa ofere  conditii optime pentru cresterea, întretinerea si educarea copiilor sai, Curtea  apreciaza ca nu se  impune  stabilirea  masurii plasamentului pentru minorii ......tinând cont si de faptul ca art. 60 alin. 3 din Legea nr. 272/2004, prevede ca  la stabilirea masurii de plasament se va urmari mentinerea fratilor împreuna.

În baza dispozitiilor art. 312 alin. 1 C.pr.civila, se va respinge recursul ca nefondat.