Obligarea gresita a inculpatului în solidar cu partea responsabila civilmente si alaturi de asiguratorul de raspundere civila in conditiile in care partea civila a renuntat la pretentiile civile.

Decizie 882/P/ din 04.10.2011


Sustinerea partii civile care a declarat ca « a primit suma de 50.000 euro doar pentru operatia de la picior, însa pentru celelalte cheltuieli nu i s-a acordat nimic » încalca principiul disponibilitatii care guverneaza solutionarea actiunii civile, intrucât aceasta s-a prezentat în acest sens în mod expres în fata unui notar public, mentionând ca: „renunt la pretentiile civile, atât materiale cât si morale formulate împotriva E.R.A.R. S.A. în dosarul penal nr. 8164/212/2009 al Judecatoriei Constanta si nu mai solicit nici o despagubire de la E.R.A.R. S.A. pentru accidentul auto din data de 02.11.2007”.

Prin urmare, în mod injust a fost obligat inculpatul în solidar cu partea responsabila civilmente si alaturi de asigurator (asiguratorul urmând sa raspunda în limita plafonului legal) la plata sumei de 72.893,33 lei cu titlu de daune materiale si 100.000 lei cu titlu de daune morale, în favoarea partii civile, atâta timp cât aceasta parte civila renuntase la toate pretentiile civile ca urmare a primirii sumei de 50.000 euro.

Prin sentinta penala nr. 97/29.01.2011, pronuntata de Judecatoria Constanta, în dosarul penal nr. 8164/212/2009, s-a hotarât:

„În  baza  art. 184 alin.2 si 4 C.p. condamna inculpatul M.I., nascut la data de 05.07.1956 în Constanta, jud. Constanta, la  pedeapsa  de  8  luni  închisoare.

În  baza  art. 81 C.p.  dispune  suspendarea  conditionata  a  executarii  pedepsei  de  8  luni  închisoare pe o durata de  2 ani  si  8  luni  reprezentând  termen  de  încercare  potrivit  art. 82 C.p.

În  baza  art. 359 C.p.p.  raportat la  art.83, art.84 C.p. atrage  atentia  inculpatului  asupra  cazurilor  a  caror  nerespectare  vor  atrage  revocarea  suspendarii  conditionate.

În  baza  art. 71 C.p.  interzice  inculpatului  drepturile  prevazute  de  art. 64  lit. a  teza  a  II a  si  lit. b C.p.

În  baza  art. 71  alin. 5  C.p. pe  durata  suspendarii  conditionate  a  executarii  pedepsei închisorii  se  suspenda  si  executarea  pedepselor  accesorii.

În  baza  art. 14  si  art. 346 C.p.p. raportat  la  art. 998-999 C.civ., art. 1000 alin.3 C.civ. obliga  inculpatul M.I. în solidar cu partea responsabila civilmente SC A.I. SRL si alaturi  de  asiguratorul  S.C. E.A.R. S.A. (asiguratorul  urmând  sa  raspunda  în  limita  plafonului  legal) la  plata  urmatoarelor  sume :

-72.893,33 lei  cu  titlu  de  daune  materiale  si  100.000 lei  cu  titlu  de  daune  morale, în  favoarea  partii  civile  M.D.;

-9.258  lei  cu  titlu  de  daune  materiale  în  favoarea  partii  civile  Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta;

În  baza  art. 14  si  art. 346 C.p.p. raportat  la  art. 998-999 C.civ. 1000 alin.3 C.civ.  obliga  inculpatul în  solidar  cu  partea  responsabila civilmente SC A.I. SRL si alaturi de asiguratorul S.C. E.A.R. S.A. la plata unei prestatii periodice, lunare, în  cuantum de 600 lei în favoarea partii civile M.D., de la data pronuntarii prezentei  hotarâri pâna la redobândirea  capacitatii  de  munca.

Respinge  restul  pretentiilor  civile  ca  neîntemeiate.

În baza art. 193 alin.1 si 2 C.p.p. obliga inculpatul alaturi de asiguratorul S.C. E.A.R. S.A., catre partea civila M.D. la plata sumei de 3600 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.”

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:

La data de 02.11.2007, inculpatul M.I. se afla in timpul exercitarii atributiilor de serviciu la SC A.I. SRL Constanta si efectua o deplasare cu autotrenul marca DAF, ce tracta semiremorca înmatriculata sub numarul CT… pe DN3, dinspre localitatea Valu lui Traian catre municipiul Constanta.

Ajungand la km.246+660m, inculpatul a pierdut controlul directiei, a patruns pe contrasens si a intrat în coliziune cu autoturismul marca Dacia, cu nr. de înmatriculare CT…, condus de partea vatamata M.D.

In urma accidentului, a rezultat vatamarea corporala a partii vatamate M.D. si a numitului H.R., pasager în autoturismul Dacia, care au fost transportati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru investigatii.

Partea vatamata M.D. a suferit leziuni pentru care i-au fost necesare 1 an de zile de îngrijiri medicale, leziuni care i-au pus în pericol viata prin hemoragie si contuzie meningo-cerebrala, conform raportului de constatare medico-legala nr.l65/AC din data de 09.05.2008, emis de Serviciul de Medicina Legala Constanta.

Din raportul de expertiza medicala nr. 2823/08.11.2010 întocmit de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca reiese ca partea vatamata M.D. a fost diagnosticata cu deficienta globala medie prin tulburari în metabolismul cerebral si tulburari locomotorii, prezentând 50% incapacitate adaptiva si 50% capacitate de munca pierduta.

Din raportul de expertiza tehnica auto intocmit in faza de urmarire penala rezulta ca, starea de pericol a fost creata în exclusivitate de inculpatul M.I. care, rulând nepreventiv, a patruns pe contrasens si a intrat în coliziune cu autoturismul marca Dacia care circula regulamentar. Viteza de deplasare a autotractorului condus de inculpat, în premomentul producerii accidentului, a fost stabilita la 92-93 km/h, valoare ce corespunde cu diagrama tahograf atasata la dosar si care este peste limita maxima admisa în zona. Cauza care a condus la producerea accidentului rutier a constituit-o conducerea nepreventiva si cu viteza peste limita admisa a autotrenului de catre inculpatul Moldoveanu Ion, care, în nicio situatie nu avea dreptul de a trece peste axul drumului marcat cu linie dubla continua.

Partea vatamata a aratat ca, la data de 02.11.2007, în jurul orelor 22:40, a condus autoturismul Dacia pe DN 3, dinspre mun. Constanta catre Bucuresti; ajungând la intrarea în localitatea Valu lui Traian, în zona padurii, în timp ce circula pe banda I cu o viteza de 50 Km/h, a observat farurile unui autovehicul care circula în directia opusa si care a patruns pe sensul sau de mers; partea vatamata a aratat ca a actionat sistemul de frânare, a tras dreapta de volan, dupa care a auzit o bubuitura si si-a pierdut cunostinta.

Martorul H.R. a aratat ca, la data de 02.11.2007, în jurul orelor 22:40, se afla ca pasager pe locul din dreapta fata în autoturismul Dacia condus de partea vatamata pe DN 3, dinspre mun. Constanta catre Bucuresti; la intrarea în loc. Valu lui Traian, în zona padurii, a observat la cca. 50-100 m în fata farurile unui autovehicul care circula în directia opusa care nu pastra banda sa de circulatie si apoi ca realizat ca acest  autovehicul se îndreapta catre autoturismul condus de partea vatamata.

Inculpatul a aratat ca la data de 02.11.2007, în jurul orelor 22:40, a condus autotrenul marca DAF, ce tracta semiremorca pe DN3, dinspre localitatea Valu lui Traian catre municipiul Constanta; dupa ce a trecut de localitatea Valu lui Traian, în timp ce circula pe banda II, a fost depasit peste marcajul continuu de un autoturism care a frânat în fata sa; pentru a evita coliziunea cu acest autoturism, inculpatul a aratat ca a patruns pe contrasens unde a intrat în coliziune cu autoturismul condus de partea vatamata.

Pe baza tuturor probelor administrate in cauza, respectiv, proces verbal de cercetare la fata locului, declaratiile partilor implicate in evenimentul rutier, declaratiile martorului H.R., raportul de expertiza tehnica auto, raportul de constatare medico-legala, raportul de expertiza medicala, instanta va retine vinovatia inculpatului M.I. pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa, si  incalcarea de catre acesta a dispozitiilor art.50  alin. l lit.c din O.U.G. nr.195/2002, rep. si art.120 alin.l lit.i din Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr.195/2002, rep., urmand sa se retina culpa exclusive in producerea accidentului.

Va fi inlaturata apararea inculpatului, in sensul ca a fost depasit peste marcajul continuu de un autoturism care a frânat în fata sa, întrucât aceste aspecte nu au fost dovedite cu nici un mijloc de proba.

Sub aspectul laturii obiective, fapta inculpatului M.I., care la data de 02.11.2007, în timp ce conducea autotrenul marca DAF, ce tracta semiremorca pe DN3, a pierdut  controlul directiei, a patruns pe contrasens si a intrat în coliziune cu autoturismul marca Dacia, din eveniment rezultând vatamarea corporala a numitei M.D. care a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 1 an de zile de îngrijiri medicale, fiindu-i pusa în pericol viata prin hemoragie si contuzie cerebrala, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala din culpa, prevazuta de art.184 alin.2 si 4 C.p.

Instanta apreciaza ca fiind dovedita fapta de natura penala a inculpatului, savarsita cu forma de vinovatie ceruta de lege, culpa cu prevedere, si acesta constituie infractiune pentru care se va aplica o pedeapsa in limitele prevazute de lege.

La individualizarea pedepsei vor fi avute in vedere criteriile generale de stabilire a pedepsei  prevazute in art.52 C.pen. si art.72 C.pen., limitele de pedeapsa prevazute in partea speciala a Codului penal, modalitatea concreta de comitere a faptei, constand in producerea unui accident soldat cu lovirea unei persoane ce a necesitat un numar mare de ingrijiri medicale, din culpa sa exclusiva, consecintele producerii accidentului, dar si datele ce caracterizeza persoana inculpatului care este în vârsta de 55 ani, nu este cunoscut cu antecedente penale si care a manifestat o vadita lipsa de interes fata de prezentul proces penal.

Pentru aceste considerente, instanta va condamna pe inculpatul M.I. la o pedeapsa  situata spre minimul special prevazut de lege, de 8 luni inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 184 alin.2 si 4 C.p.

De asemenea, fiind îndeplinite conditiile prevazute de art. 81 C.p. instanta apreciaza ca reeducarea inculpatului, in sensul respectului datorat valorilor sociale ocrotite de lege, poate avea loc si fara privare de libertate, dând posibilitatea inculpatului sa reflecteze asupra propriului comportament raportat la relatiile sociale pe care a înteles sa le încalce prin savârsirea infractiunilor, astfel ca va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare stabilit in conditiile art. 82 C.p. si compus din durata pedepsei aplicate la care se adauga un interval de timp de 2 ani.

Instanta va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 C.p. a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii acordate.

În  baza art. 71 C.p. va interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II a si lit.b C.p. si în baza art. 71 alin.5 C.p. se va constata suspendata executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II a si  lit.b C.p. pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii.

Cu privire la latura civila, se constata ca partea vatamata M.D. s-a constituit parte civila cu suma de 350.000 lei daune materiale, reprezentand cheltuieli ocazionate de spitalizare, consultatii medicale, deplasarea la unitati spitalicesti, plata unui îngrijitor, beneficiul nerealizat - diferenta dintre veniturile salariale obtinute la societatea unde era angajata la momentul producerii accidentului si veniturile realizate la actualul loc de munca, cheltuieli efectuate în vederea organizarii casatoriei, eveniment care nu a mai avut loc datorita accidentului; despagubiri periodice lunare în cuantum de 500 euro si 500.000 lei daune morale pentru suferinta provocata de accident.

De asemenea, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta s-a constituit parte civila cu suma de 9258 lei reprezentând daune materiale.

Instanta constata ca, în cauza, sunt îndeplinite cumulativ conditiile raspunderii civile delictuale: fapta ilicita a inculpatului constând în provocarea unui accident rutier prin neobservarea prevederilor legale, prejudiciile  materiale  suferite de partile civile si morale suferite de partea civila M.D., legatura de cauzalitate directa între fapta ilicita si prejudicii, vinovatia dovedita a inculpatului.

Instanta va admite, in parte, actiunea civila formulata de partea civila M.D., in contradictoriu cu inculpatul, partea responsabila civilmente si asiguratorul de raspundere civila, inculpatul fiind obligat sa raspunda intrucat prin actiunea sa ilicita a adus prejudicii partii civile, fiind indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale, asiguratorul S.C. E.A.R. S.A. va raspunde alaturi de inculpat in temeiul Legii 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, asa cum a fost modificata prin OUG nr. 61/2005 si prin Legea nr. 172/2004, iar partea responsabila civilmente va fi tinuta sa raspunda intrucat prin actiunea ilicita a inculpatului ce se afla in timpul exercitarii atributiilor de serviciu la societatea citata in proces s-a produs un prejudiciu, fiind indeplinite conditiile raspunderii pentru fapta altuia.

In ceea ce priveste daunele materiale, instanta va avea in vedere pentru partea civila M.D., faptul ca aceasta a facut dovada cu inscrisurile depuse la dosar, proba cu inscrisuri fiind completata cu proba testimoniala cu martorii B.A. si H.M. pentru cheltuielile privind consulatatii medicale in cuantum de 493,33 lei, cheltuielile cu deplasarea la unitati spitalicesti in valoare de 10.000 lei, cheltuieli ocazionate de plata martorei H.M. care a îngrijit partea vatamata în cuantum de 8.400 lei, cheltuieli efectuate în vederea organizarii casatoriei în valoare de 30.000 lei, eveniment care era programat la data de 10.11.2007 si care nu a mai avut loc datorita accidentului, la care se adauga beneficiul nerealizat - diferenta dintre veniturile salariale obtinute de partea vatamata la societatea unde era angajata la momentul producerii accidentului si veniturile realizate la actualul loc de munca în cuantum de 24.000 lei.

Având în vedere concluziile raportului de expertiza medicala nr. 2823/08.11.2010 întocmit de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca din care reiese ca partea vatamata M.D. a fost diagnosticata cu deficienta globala medie prin tulburari în metabolismul cerebral si tulburari locomotorii, prezentând 50% incapacitate adaptiva si 50% capacitate de munca pierduta, tinând cont de principiul repararii integrale a prejudiciului, instanta va obliga inculpatul în solidar cu partea  responsabila civilmente SC A.I. SRL si alaturi de asiguratorul  S.C. E.A.R. S.A. la  plata unei prestatii periodice, lunare, în cuantum de 600 lei în favoarea partii civile M.D., de  la  data  pronuntarii  prezentei  hotarâri pâna  la  redobândirea capacitatii de munca.

Referitor la restul daunele materiale pretinse de partea vatamata M.D., principiul "actori incumbit probatio" expres prevazut de legiuitor prin dispozitiile art.1169 C.civ. presupune ca cel ce face o propunere înaintea judecatii este obligat a dovedi. Ori, în  speta, partea vatamata nu a facut dovada celorlalte pretentii solicitate, astfel ca acestea vor  fi  respinse ca neîntemeiate.

In ceea ce priveste daunele morale, fata de natura leziunilor suferite de partea civila, ce au determinat imobilizarea partii vatamate pe o durata mare de timp, resimtindu-se si dupa acest interval de timp si ramanand in continuare cu sechele si suportand dureri, instanta va aprecia ca pentru disconfortul fizic si suferinta partii civile suma de 100.000 lei este in masura sa compenseze aceste suferinte, urmand ca restul pretentiilor solicitate cu acest titlu sa fie respinse ca neintemeiate.

Conform adresei nr. 24506 din 09.10.2009 partea civila Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta a efectuat cu titlu de daune materiale cheltuieli pe durata spitalizarii partii civile M.D. în perioada 02.11-12.12.2007 cheltuieli în cuantum de 9258 lei, astfel ca se va dispune obligarea inculpatul M.I. în solidar cu partea responsabila civilmente SC A.I. SRL si alaturi de asiguratorul  S.C. E.A.R. S.A. la plata acestei sume.

Împotriva acestei hotarâri au declarat recurs asiguratorul S.C. A.A. S.A. si partea responsabila civilmente S.C. A.I.T. S.R.L.

În dezvoltarea motivelor de recurs ale asiguratorului S.C. A.A. S.A. (fosta E.R.A.R. S.A.) s-a solicitat admiterea recursului, casarea în parte a sentintei si rejudecând, respingerea actiunii civile a partii civile M.D., întrucât aceasta a dat declaratie notariala prin care a renuntat la pretentiile civile, fiind despagubita de asigurator cu suma de 50.000 euro.

În dezvoltarea motivelor de recurs ale partii responsabile civilmente S.C. A.I.T. S.R.L. s-a solicitat admiterea recursului, casarea hotarârii si respingerea în totalitate a pretentiilor civile formulate de M.D., prejudiciul fiind integral recuperat, despagubirile date de asigurator fiind chiar mai mari decât cele acordate de instanta.

În recurs, asiguratorul a depus la dosar, în copie, o declaratie notariala a partii civile M.D. din data de 20.10.2009, o declaratie notariala a partii civile M.D. din data de 05.11.2009 si un ordin de plata.

Desi legal citat, inculpatul nu s-a prezentat în fata instantei de recurs.

Examinând hotarârea recurata în raport de motivele de recurs si de actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca cele doua recursuri formulate în cauza sunt fondate, pentru urmatoarele:

Din examinarea motivelor de recurs invocate, Curtea constata ca recursurile formulate vizeaza doar solutionarea laturii civile a cauzei, nefiind aduse critici cu privire la modalitatea de solutionare a laturii penale.

În ceea ce priveste solutionarea laturii civile, Curtea retine ca în civil opereaza principiul disponibilitatii partilor.

Din declaratia notariala a partii civile M.D. din data de 20.10.2009, Curtea constata ca partea civila M.D. a precizat ca „în cazul în care voi primi de la E.R.A.R. S.A. suma de 50.000 euro în contul ….. cu titlu de despagubiri morale si materiale pentru accidentul auto din data de 02.11.2007, ma oblig sa renunt la pretentiile reprezentând daune materiale si morale pretinse societatii de asigurari E.R.A.R. S.A. formulate în dosarul penal nr. 8164/212/2009 al Judecatoriei Constanta, nemaiavând nici o pretentie de natura civila (morala sau materiala) fata de societatea de asigurari sus mentionata”.

Ulterior, ca urmare a platii la data de 02.11.2009 de catre asigurator a echivalentului în lei a sumei de 50.000 euro în contul indicat de catre partea civila M.D., partea civila M.D. a dat o declaratie notariala la data de 05.11.2009, Curtea constatând ca aceasta parte civila a mentionat în mod expres ca „renunt la pretentiile civile, atât materiale cât si morale formulate împotriva E.R.A.R. S.A. în dosarul penal nr. 8164/212/2009 al Judecatoriei Constanta si nu mai solicit nici o despagubire de la E.R.A.R. S.A. pentru accidentul auto din data de 02.11.2007”.

Curtea mai retine ca la termenul din data de 04.10.2011, partea civila M.D. arata ca a primit suma de 50.000 euro doar pentru operatia de la picior, însa  pentru celelalte cheltuieli nu i s-a acordat nimic.

Curtea apreciaza însa ca aceasta sustinere a partii civile M.D. încalca principiul disponibilitatii care guverneaza solutionarea actiunii civile, aceasta mentionând în acest sens în mod expres în fata unui notar public la data de 02.11.2009 ca: „renunt la pretentiile civile, atât materiale cât si morale formulate împotriva E.R.A.R. S.A. în dosarul penal nr. 8164/212/2009 al Judecatoriei Constanta si nu mai solicit nici o despagubire de la E.R.A.R. S.A. pentru accidentul auto din data de 02.11.2007”.

Prin urmare, Curtea constata ca în mod injust instanta de fond a obligat inculpatul M.I. în  solidar cu partea responsabila civilmente SC A.I. SRL si alaturi de asiguratorul  S.C. E.A.R. S.A. (asiguratorul urmând sa raspunda în limita plafonului legal) la plata  sumei de 72.893,33 lei cu titlu de daune materiale si 100.000 lei cu titlu de daune  morale, în  favoarea partii civile M.D., atâta timp cât aceasta parte civila renuntase la toate pretentiile civile ca urmare a primirii sumei de 50.000 euro.

Fata de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.38515 pct.2 lit.”d” cod procedura penala, Curtea va admite recursurile declarate de catre asiguratorul S.C. A.A. S.A. si partea responsabila civilmente S.C. A.I.T. S.R.L, va extinde efectele recursului si în ceea ce-l priveste pe inculpatul M.I. potrivit art.385/7, va casa în parte hotarârea recurata si, rejudecând, va respinge ca nefondata actiunea civila formulata de partea civila M.D. în contradictoriu cu inculpatul M.I., în solidar cu partea responsabila civilmente si asiguratorul de raspundere civila.

Conform art.192 alin.3 cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de catre stat vor ramâne în sarcina statului.