Declarare judecătorească a morţii – persoană dispărută acum 16 ani;

Hotărâre 9075 din 19.05.2016


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 26.01.2016 sub nr. 4389/299/2016, petenta F.A. a solicitat instanţei declararea judecătoreasca a morţii numitului F.S., dispărut la data de 11.11.2000.

În motivarea cererii, petenta a arătat că la data de 11.11.2000 a fost organizată o vânătoare pe raza oraşului Horezu, jud. Vâlcea, muntele Veleanu, la care a participat şi pârâtul, acesta rămânând să asigure paza autoturismelor folosite la deplasarea vânătorilor. La revenirea acestora la autoturisme s-a constatat lipsa pârâtului şi, deşi au fost efectuate verificări pentru identificarea sa, acesta nu a fost găsit.

La data de 10.12.2001, după trecerea unui an de la data ultimelor ştiri, petenta a introdus o cerere pe rolul Tribunalului Bucureşti, înregistrată sub nr. 266/12A/10.12.2001, prin care a solicitat declararea dispariţiei numitului F.S., cerere care a fost admisă prin sentinţa civilă nr. 950/20.06.2002.

A mai precizat petenta că din data de 11.11.2000 pârâtul nu a mai fost văzut nici de vecini sau familie nici de cunoştinţe, nu a mai luat legătura cu apropiaţii săi şi orice demers pentru a se descoperi vreo informaţie despre acesta a rămas fără rezultat, petenta nemaiavând nici o ştire sau informaţie de la soţul său de mai bine de 15 ani.

În drept, au fost invocate disp. art. 49 şi urm. C. civ.,  art. 944 şi urm. NCPC.

În susţinere, au fost ataşate înscrisuri (f.6-25).

Sub aspect probatoriu, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri.

Au fost efectuate verificări de către Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă din cadrul Primăriei şi Poliţiei, concluziile acestor cercetări fiind depuse la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut  următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.950/20.06.2002 pronunţată de Tribunalului Bucureşti în dosarul nr.8441/2001, rămasă definitivă şi irevocabilă, a fost admisă cererea petentei F.A. şi a fost declarată dispariţia lui F.S., de la data de 11.11.2000.

Conform art.49 din Codul civil, în cazul în care o persoană este dispărută şi există indicii că a încetat din viaţă, aceasta poate fi declarată moartă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, dacă au trecut cel puţin 2 ani de la data primirii ultimelor informaţii sau indicii din care rezultă că era în viaţă.

 (2) Dacă data primirii ultimelor informaţii sau indicii despre cel dispărut nu se poate stabili cu exactitate, termenul prevăzut în alin.(1) se socoteşte de la sfârşitul lunii în care s-au primit ultimele informaţii sau indicii, iar în cazul în care nu se poate stabili nici luna, de la sfârşitul anului calendaristic.

Conform disp. art.52 Cod civil, cel declarat mort este socotit că a încetat din viaţă la data pe care hotărârea rămasă definitivă a stabilit-o ca fiind aceea a morţii. Dacă hotărârea nu arată şi ora morţii, se socoteşte că cel declarat mort a încetat din viaţă în ultima oră a zilei stabilite ca fiind aceea a morţii. În lipsa unor indicii îndestulătoare, se va stabili că cel declarat mort a încetat din viaţă în ultima oră a celei din urmă zile a termenului prevăzut de art. 49 sau 50, după caz.

Din verificările efectuate de Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă din cadrul Primăriei (f.18-19), rezultă că intimatul F.S. s-a născut la data de 10.02.1931 în Mun. Ploieşti, jud. Prahova, fiul lui F.V. şi F.A., pe marginea actului de naştere fiind trecută menţiunea căsătoriei cu F.A., la data de 28.04.1962, actul de căsătorie fiind înregistrat sub nr.608/28.05.1962 la Bucureşti.

Conform relaţiilor comunicate de M.A.I.-I.G.P.R., Inspectoratul de Poliţie Vâlcea, organele de poliţie au desfăşurat multiple activităţi de căutare a dispărutului, rezultatul fiind negativ (f.9), relaţii similare fiind furnizate şi de I.G.P.- Direcţia Poliţiei Judiciare (f. 6, 7).

Având în vedere că dispariţia intimatului a fost declarată din data de 11.11.2000 prin sentinţa civilă nr. 950/20.06.2002 pronunţată de Tribunalului Bucureşti în dosarul nr. 8441/2001, rămasă definitivă şi irevocabilă şi au trecut mai bine de 2 ani de la data ultimelor ştiri din care rezultă că acesta era în viaţă, instanţa a admis cererea şi a dispus declararea judecătorească a morţii numitului F.S.  la data de 11.11.2000, fiul lui F.V. şi F.A., născut la data de 10.02.1931 în Mun. Ploieşţi, jud. Prahova, cu ultimul domiciliu cunoscut în Bucureşti, sector 1.