Infracţiune de contrabandă Lg.86/2006

Sentinţă penală 50 din 24.02.2016


Ministerul Public se prezintă  procuror ON din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş

Pe rol fiind soluţionarea cauzei penale privind pe inculpata M.F. trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. 48/P/2015 din 09.09.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere, comercializare a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia - infracţiune asimilată celor de contrabandă, prev. de art. 270 al. 3 din Legea 86/2006.

La apelul nominal  făcut în  şedinţa publică, lipsă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către  grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată că dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 09.02.2016,  fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, s-a stabilit dată pentru deliberare şi pronunţare 16.02.2016.

INSTANŢA,

Prin rechizitoriul nr.48/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin a fost trimisă în judecată, în stare de libertate, inculpata M.F., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere, comercializare a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia - infracţiune asimilată celor de contrabandă, prev.de art.270 al.3 din Legea 86/2006.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt, că la data de 17.07.2014 lucrătorii de poliţie economică au efectuat o verificare în cadrul P.F.A. …, ocazie cu care în incinta magazinului au fost identificate, ascunse sub o chiuvetă, 17 pachete de ţigări de contrabandă marca Jin Ling, cu timbru verde, purtând inscripţia FOR DUTY FREE ONLY. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că ţigările  de contrabandă au aparţinut inc. M.F., care le-a depozitat în incinta magazinului verificat şi intenţiona să le comercializeze către persoane fizice în piaţa centrală a municipiului Caransebeş. Inculpata M.F. a recunoscut că ţigările îi aparţin.

S-a procedat la efectuarea controlului corporal şi al bagajelor, iar în poşeta purtată de inc.M.F. a fost identificat un pachet de ţigări marca Marble, fără timbru, iar în buzunarul din spate al pantalonilor a fost găsită suma de 280 lei, respectiv 2 bancnote x 100 lei, 1 bancnotă x 50 lei şi 3 bancnote x 10 lei, despre care a declarat că sunt bani personali. Cantitatea de ţigări identificată (17 pachete marca Jin Ling şi 1 pachet marca Marble), precum şi suma de bani menţionată au fost ridicate în vederea confiscării.

La momentul constatării din data de 17.07.2014, inculpata M.F. era deja cunoscută ca fiind o persoană cu preocupări infracţionale în domeniul deţinerii şi comercializării de ţigări provenite  din contrabandă, aceasta fiind cercetată şi în dosarul penal 449/P/2010 pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Infracţiunea de evaziune fiscală a constat tot în deţinerea şi comercializarea pe raza Mun. Caransebeş de ţigări de contrabandă de către M.F., reţinându-se că prejudiciul creat statului cu suma de 41.547 lei reprezenta acciza şi taxe vamale aferente unei cantităţi de 36.440 ţigarete de contrabandă marca Marble, Jin Ling, Capital etc., identificate ca urmare a efectuării unei percheziţii  imobiliare la locuinţa acesteia.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: declaraţii  inculpat (f. 15 dosar urmărire penală), declaraţii martor (f. 111-34-36 dosar urmărire penală), proces verbal de constatare  (filele 16-17 dosar urmărire penală), proces verbal de percheziţie (filele 94-95 dosar urmărire penală), dovezi de predare primire a corpurilor delicte - ţigări (filele 98-99 dosar urmărire penală), adresă Biroului Vamal Caraş-Severin nr. 1482/27.05.2015 (f.102-105 dosar urmărire penală).

Inculpata M.F. a recunoscut faptul că, în săptămâna dinaintea constatării directe, în mod repetat şi în trei zile diferite, a mai deţinut şi comercializat de fiecare dată 1-2 cartuşe de ţigări de contrabandă marca Marble, pe care, în aceiaşi manieră le-a lăsat în magazinul lui Pîrvu Dimitrie, de unde în cursul zilei se aproviziona şi le comercializa pe piaţa centrală din Caransebeş.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din 03.11.2015, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, cu rechizitoriul nr. 48/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin pe inculpata M.F., trimisă în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de deţinere, comercializare a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia - infracţiune asimilată celor de contrabandă, prev.de art.270 al.3 din Legea 86/2006.  a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

Analizând materialul probator administrat în cauză, declaraţia martorului P.D.  fila 54-55 dosar, instanţa reţine în fapt următoarele:

La data de 17.07.2014 lucrătorii de poliţie economică au efectuat o verificare în cadrul P.F.A. …, ocazie cu care în incinta magazinului au fost identificate, ascunse sub o chiuvetă, 17 pachete de ţigări de contrabandă marca Jin Ling, cu timbru verde, purtând inscripţia FOR DUTY FREE ONLY. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că ţigările  de contrabandă au aparţinut inc.M.F., care le-a depozitat în incinta magazinului verificat şi intenţiona să le comercializeze către persoane fizice în piaţa centrală a municipiului Caransebeş. Inculpata Mihai Florica a recunoscut că ţigările îi aparţin.

Conform declaraţiei martorului P.D. (fila 54-55 dosar), acesta o cunoştea pe inculpata Mihai Florica, care în dimineaţa zilei de 16.07.2014 a venit la magazinul său şi i-a lăsat spre păstrare pentru o perioadă scurtă de timp două plase din plastic, fără a-l încunoştinţa ce anume conţin. După plecarea numitei M.F., martorul a observat că în plase sunt ţigări, circa 2-3 cartuşe în fiecare plasă. Inculpata a procedat în aceeaşi manieră şi a doua zi, la data de 17.07.2014, lăsând la magazinul martorului P.D. o plasă cu 2cartuşe de ţigări. În acelaşi mod inculpata a procedat 3 zile consecutiv, plasele conţinând fiecare circa 3-4 cartuşe.

În faza de urmărire penală inculpata M.F. a recunoscut faptul că, în săptămâna dinaintea constatării directe, în mod repetat şi în trei zile diferite, a mai deţinut şi comercializat de fiecare dată 1-2 cartuşe de ţigări de contrabandă marca Marble, pe care, în aceeaşi manieră, le-a lăsat în magazinul lui P.D., de unde în cursul zilei se aproviziona şi le comercializa în piaţa centrală din Caransebeş.

Cu ocazia percheziţiei efectuate la domiciliul inculpatei, în baza mandatului de percheziţie nr.9/17.07.2014, la domiciliul inculpatei a fost identificată cantitatea de 202 ţigarete de contrabandă marca Marble.

În drept: fapta inculpatei M.F. care a comercializat bunuri sau mărfuri care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia - infracţiune asimilată celor de contrabandă, întruneşte elementele constitutive al infracţiunii prev.de art.270 al.3 din Legea 86/2006.

 În ceea ce priveşte latura obiectivă a infracţiunii, fapta inculpatei care a comercializat bunuri sau mărfuri care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă constituie elementul material al infracţiunii prevăzute de art. 270 alin.3 din Legea 86/2006.

Urmarea imediată a constat în crearea unui prejudiciu la bugetul general consolidat al statului, prin sustragerea de la plata accizelor şi a taxelor vamale.

Sub aspectul laturii subiective, fapta a fost săvârşită de inculpată cu forma de vinovăţie a intenţiei directe, acesta a  prevăzut rezultatul faptelor sale şi l-a urmărit prin comiterea faptei, astfel cum rezultă şi din declaraţiile prin care a recunoscut săvârşirea infracţiunilor.

Având în vedere că infracţiunea comisă este una de pericol, raportul de cauzalitate există în mod implicit şi rezultă din însăşi săvârşirea faptei, starea de pericol fiind generată în mod direct de activitatea infracţională a inculpatei.

Din fişa de cazier judiciar (fila 12 dosar instanţă), rezultă că inculpata a săvârşit infracţiunea de contrabandă în condiţiile pluralităţii intermediare prev. de art. 44 alin.1 Cod penal.

Potrivit art. 44 alin. 1 Cod penal există pluralitate intermediară de infracţiuni când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare şi până la data la care pedeapsa  este executată sau considerată ca executată, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune şi nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă.

Inculpata a fost condamnată la pedeapsa de 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată pe un termen de încercare 2 ani şi 6 luni  pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit. a din Legea nr. 241/2005, dispusă prin Sentinţa Penală nr. 43 din 25.04.2012 în dosar 1226/2012, a Tribunalului Caraş-Severin, definitivă prin neapelare la 14.06.2012, astfel că insculpata a săvârşit  o nouă infracţiune în termneul de încercare de 2 ani şi 6 luni.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată, instanţa, având în vedere dispoziţiile art. 74 din CP, va ţine seama de limitele de pedeapsă stabilite de textul incriminator pentru faptele săvârşite, de starea de pericol al faptelor concretizat în valorile sociale care au fost, dar mai ales vor putea fi vătămate în viitor, persoana inculpatei care este cunoscută cu antecedente penale şi de starea de pluralitate intermediară în care se găseşte inculpata.

Se constată că inculpata M.F. a săvârşit infracţiunea de contrabandă în condiţiile pluralităţii intermediare prev. de art. 44 alin.1 Cod penal.

Astfel, inculpata M.F. a ignorat obligaţiile ce îi reveneau pe perioada termenului de încercare, săvârşind în continuare fapte de contrabandă. Faptul că inculpata avea cunoştinţă despre proveninţa din contrabandă a ţigărilor deţinute şi comercializate în curul anului 2014 este cu certitudine dovedit în condiţiile în care, anterior săvârşirii faptei de contrabandă recente, aceasta fusese condamnată pentru acelaşi gen de faptă.

Inculpata M.F. a săvârşit infracţiunea de deţinere, comercializare a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia infracţiune asimilată celor de contrabandă, prev. de art. 270 alin.3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 44 alin.1 Cod penal.

Constând dincolo de orice îndoială rezonabilă că fapta există, constituie infracţiune, a fost săvârşită de inculpată, în baza art. 270 alin. 3 Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 44 alin.1 Cod penal va condamna inculpata M.F. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza  art. 67 alin. 1 Cod penal raportat la art. 270 alin. 1 şi 3 din Legea 86/2006, va aplica inculpatei pedeapsa complementară prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru o perioadă de 2 ani calculată de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal va interzice inculpatei cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. 3 Cod penal.

În baza art. 15 alin.2 din Legea 187/2012 raportat la art. 83 Cod penal din 1968 va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa Penală nr. 43/2012 a Judecătoriei Caransebeş – definitivă la 14.06.2012 care se adaugă la prezenta pedeapsă, urmând ca inculpata să execute pedeapsa de  2 ani şi 6 luni închisoare în regim de detenţie.

În baza art. 404 alin. 4 lit. d Cod procedură penală raportat la art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal va dispune confiscarea specială  a cantităţii de 340 ţigarete de contrabandă marca JIN LING, 221 ţigarete de contrabandă marca Marble, ridicate de la inculpata M.F. şi depuse în Camera de Corpuri Delicte din cadrul Poliţiei Mun. Caransebeş, conform dovezilor seria C nr. 029470/22.07.2014, respectiv seria C nr. 019471/22.07.2014 şi a sumei de 280 lei ridicată de la inculpata M.F. şi depusă la CEK BANK conform recipisei de consemnare nr. 364270/1 din data de 22.07.2014.

Prin adresa nr. 1481/27.05.2015 a Biroului Vamal Caraş-Severin, a stabilit faptul că prejudiciul creat bugetului de stat de către inculpată, prin actele materiale descrise mai sus este în sumă de 1.548 lei reprezentând accize, taxe vamale şi TVA.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa constată că DGFP Timişoara s-a constituit parte civilă în cauză (fila 20 dosar) cu sume de 1548 lei reprezentând taxe vamale accize  şi TVA la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data săvârşirii infracţiunii şi până la data plăţii integrale a acesteia.

Instanţa constată că pretenţiile materiale ale părţii civile sunt fondate şi dovedite conform înscrisurilor de la filele 23-24 dosar.

Pentru aceste considerente, în baza art. 19, 25, 397 alin. 1 Noul Cod de procedură penală raportat la art. 1349 Cod civil, va admite acţiunea părţii civile DGFP Timişoara şi obligă inculpata la plata sumei de 1548 lei reprezentând taxe vamale accize  şi TVA plus dobânzi aferente şi penalităţi  până la data plăţii.

În baza art. 274 alin.1 Cod penal va obliga inculpata la 400 lei cheltuieli judiciare statului. Suma de 260 lei pentru onorariu avocat din oficiu Ivăniş Andreea în camera preliminară şi 260 lei pentru onorariu avocat din oficiu Ivăniş Andreea în faza de judecată se  vor suporta din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 270 alin. 3 Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 44 alin.1 Cod penal, condamnă inculpata M.F. cercetată în stare de libertate,  cu antecedente penale la pedeapsa de :

-2 ani închisoare.

În baza  art. 67 alin. 1 Cod penal raportat la art. 270 alin. 1 şi 3 din Legea 86/2006, aplică inculpatei pedeapsa complementară prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru o perioadă de 2 ani calculată de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatei cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. 3 Cod penal.

În baza art. 15 alin.2 din Legea 187/2012 raportat la art. 83 Cod penal din 1968 dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa Penală nr. 43/2012 a Judecătoriei Caransebeş – definitivă la 14.06.2012 care se adaugă la prezenta pedeapsă, urmând ca inculpata să execute pedeapsa de 

-2 ani şi 6 luni închisoare în regim de detenţie.

În baza art. 404 alin. 4 lit. d Cod procedură penală raportat la art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal dispune confiscarea specială  a cantităţii de 340 ţigarete de contrabandă marca JIN LING, 221 ţigarete de contrabandă marca Marble, ridicate de la inculpata Mihai Florica şi depuse în Camera de Corpuri Delicte din cadrul Poliţiei Mun. Caransebeş, conform dovezilor seria C nr. 029470/22.07.2014, respectiv seria C nr. 019471/22.07.2014 şi a sumei de 280 lei ridicată de la inculpata Mihai Florica şi depusă la CEK BANK conform recipisei de consemnare nr. 364270/1 din data de 22.07.2014.

În baza art. 19, 25, 397 alin. 1 Noul Cod de procedură penală raportat la art. 1349 Cod civil, admite acţiunea părţii civile DGFP Timişoara şi obligă inculpata la plata sumei de 1548 lei plus dobânzi aferente şi penalităţi  până la data plăţii – reprezentând taxe vamale şi accize.

În baza art. 274 alin.1 Cod penal obligă inculpata la 400 lei cheltuieli judiciare statului. Suma de 260 lei pentru onorariu avocat din oficiu Ivăniş Andreea în camera preliminară şi 260 lei pentru onorariu avocat din oficiu Ivăniş Andreea în faza de judecată se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.02.2016.