Obligaţie de a face.

Hotărâre 6345 din 11.04.2016


Analizand probele administrate in cauza, instanta retine in fapt si in drept urmatoarele:

Potrivit certificatului de mostenitor nr. 6 din data de 10.02.2006 intocmit de BNPA V.  eliberat de pe urma defunctei SV, reclamantul este proprietarul imobilului ap. nr. 4 situat in B., str. CB, nr. 38-40, corp A, mansarda, sector 1.

Prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 761/10.09.2012 de catre BNPA R. paratul a dobandit dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 1 situat in B., str. CB, nr. 38-40, corp A, sector 1.

Prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 826/21.09.2010 de catre BNPA R., paratul a  dobandit dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 2, situat in B., str. CB, nr. 38-40 , Corp A, parter, sector 1 .

Prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 773/09.10.2013, de catre BNPA R., paratul a dobandit dreptul de proprietate  asupra apartamentului nr. 4 situat in B., str. CB, nr. 38-40, parter, sector 1.

Prin adresa nr. 24126/19.06.2013 emisa de Administratia Fondului Imobiliar, privind terenul cu destinatia de curte aferenta imobilului situat in str. CB, nr. 38-40, sector 1, s-a precizat ca in conformitate cu evidentele acestei institutii preluate de la SC H. SA in anul 1999 cat si cu planul topografic scara 1:500 , imobilul in cauza figureaza cu teren in suprafata totala de 1057 m.p. din care cel neconstruit in suprafata de 638,93 m.p. reprezinta curtea aferenta cladirii aflata in proprietatea Statului , conform art. 26 alin. 3 din Legea nr. 112/1995. S-a aratat ca AFI a procedat la inchirierea terenului cu destinatia de curte in beneficiul tuturor utilizatorilor cu respectarea cotelor indivize ce le revin , printre care CCS– cota indiviza = 12,19 % - S curte = 77,88 m.p. , PA  - cota indiviza = 17,24 % - S curte = 110,15 m.p. (f. 12). Totodata, prin adresa nr. 3108/03.03.2005 , CGMB – AFI a precizat ca curtea este in folosinta comuna a tuturor locatarilor , fiind atribuita in cota indiviza stabilita proportional cu suprafetele utile ale apartamentelor detinute atat de chiriasi cat si de proprietarii din imobil.

Prin adresa nr. 35678/30.10.2015 (f. 140), AF a depus la dosarul cauzei fisa de calcul nr. 25716/02.02.2007 pentru cota de teren cu destinatia de curte in suprafata de 110,15 m.p. cota corespunzatoare suprafetelor utile ale apartamentelor  3/parter si 4/mansarda situate in imobilul din str. CB, nr. 38-40, sector 1 , titular PAM si fisa de calcul nr. 26876/23.10.2013 pentru cota de teren cu destinatia de curte in suprafata de 154,81 m.p. cota corespunzatoare suprafetelor utile ale apartamentelor nr. 1/parter , nr. 2/parter si nr. 4 situate in imobilul din str. CB, nr. 38-40, sector 1, titular CCS.

De asemenea, prin adresa nr. 33024/03.09.2013 a AFI , s-a mentionat ca in urma verificarilor pe teren din data de 26.08.2013 s-a constatat ca paratul a depozitat in curtea imobilului saci cu moloz, pietris, nisip etc., iar in dreptul portilor de acces era parcat un autoturism cu nr. de inmatriculare CL 90 MKY, care bloca accesul altor autoturisme.

Totodata, prin adresa nr. 4760/27.02.2002 emisa de Primaria Sectorului .. catre SV, s-a precizat ca in confomitate cu prevederile legale , pivnita fiind dependinta comuna, nu poate fi trecuta in contractul de inchiriere , ci se foloseste de toti locatarii imobilului. ( f. 59)

Prin procesul verbal inregistrat la DGPMB – Sectia 1 Politie sub nr. 1428767/25.02.2015 si intocmit la data de 24.02.2015,  (f. 164), instanta retine ca in cuprinsul acesteia s-a mentionat ca numita PA le-a indicat agentilor de politie care se deplasasera la imobilul din B., CB, nr. 38-40 , corp A, ap. 3 , locul unde se afla pivnita cu drept de folosinta al tuturor locatarilor, constatandu-se ca aceasta se afla la subsol, fiind parcat deasupra intrarii in aceasta un autoturism marca Opel Astra cu nr. B 533 DAN, utilizat de CCS, conform spuselor reclamantei, blocand astfel accesul.

De asemenea, prin procesul verbal inregistrat la DGPMB – Sectia 1 Politie sub nr. 1428804/26.02.2015 si intocmit la data de 25.02.2015,  (f. 167), s-a mentionat ca in curtea comuna s-a gasit un autoturism marca Opel cu numarul de inmatriculare B 533 DAN , acoperit cu o prelata , acesta fiind parcat pe calea de acces in pivnita comuna.

Totodata, reclamantul a  depus la dosar procesul verbal intocmit in data de 28.08.2014  si inregistrat la DGPMB – Sectia 1 Politie sub nr. 1594364/28.08.2014, in care s-a retinut ca in momentul sosirii agentilor de politie la fata locului , la intrarea in curtea imobilului din CB, nr. 38-40 se aflau parcate doua autoturisme , respectiv BMW 320 cu numarul B 50 NOU si un Opel Vectra cu nr. CL 90 MKY care blocau accesul in interiorul curtii pentru alte autoturisme. S-a mentionat ca s-a luat legatura cu proprietarii autoturismelor , respectiv CCS si AD care au fost de acord sa permita accesul familiei P. cu auto in curtea imobilului , dupa care si-au parcat autoturismele in pozitia initiala , fiind blocat accesul autoturismelor in curte.

Pe de alta parte, instanta retine, in baza declaratiilor martorilor ca este posibil accesul cu autoturismul in curtea imobilului, martorul NM aratand ca prin curtea imobilului pot trece in acelasi timp doua masini in paralel , iar martorul SM a precizat ca nu crede ca in curtea imobilului ar avea loc doua masini, una langa cealalta.

Totodata, in raspunsul formulat la intrebarea nr. 5 la interogatoriu, paratul a precizat ca odata cu cumpararea apartamentului din Corpul C3, ii revenea acea pivnita , existand o intelegere in acest sens, depusa la dosar.

In aceste conditii, in privinta primelor doua capete de cerere, instanta retine ca niciuna dintre parti nu a facut dovada ca ar fi titularul exclusiv al unei fractiuni materiale din bunul reprezentat de curtea imobilului, ci doar detin o cota parte ideala din dreptul de folosinta in baza unor fise de calcul intocmite de Administratia Fondului Imobiliar. In aceste conditii, fiecare parte poate exercita acte de folosinta asupra intregii suprafete a curtii , insa folosinta astfel exercitata nu trebuie sa aduca atingere dreptului egal si reciproc al celorlalti titulari ai dreptului de folosinta comuna.

Astfel, atat reclamantul cat si paratul sunt indreptatiti sa isi exercite dreptul de folosinta asupra curtii, inclusiv in sensul de a intra si a iesi din curte cu autoturismul si a-l parca in interiorul curtii, insa fara a fi afectat in vreun fel dreptul egal si reciproc al celuilalt.

In aceste conditii, retinand aspectele constatate de agentii de politie in cuprinsul proceselor verbale din data de 25.02.2015, respectiv 28.08.2014  din care rezulta ca au existat momente in care accesul reclamantului in curtea imobilului cu propriul autovehicul a fost limitat de modul in care paratul a exercitat actele de folosinta asupra curtii in legatura cu autovehiculele pe care le detine, instanta apreciaza ca nu se poate retine lipsa de obiect a primului capat de cerere, motiv pentru care se va respinge exceptia astfel invocata ca neintemeiata.

Insa, avand in vedere ca fiecare titular al dreptului de folosinta asupra curtii in baza fiselor de calcul incheiate de AF. are obligatia de a nu intreprinde niciun act de natura a ingradi dreptul egal si reciproc al celuilalt, instanta va admite primul capat de cerere si va obliga paratul sa permita accesul reclamantului in curtea comună, in sensul de a putea intra si iesi cu autoturismul.

De asemenea, in privinta celui de-al doilea capat de cerere, retinand destinatia de dependinta comuna a pivnitei situate la subsolul imobilului din str. CB nr. 38-40, in baza raspunsului furnizat de Primaria Sectorului ... Bucuresti sub nr. 4760/27.02.2002 catre numita SV, autoarea reclamantului, si in conditiile in care paratul nu a facut dovada ca ar fi titularul unui drept de proprietate exclusiva asupra acesteia ( cele trei contracte de vanzare cumparare de la f. 41-47 depuse de parat la dosar nefacand dovada transmiterii in patrimoniul acestuia si a dreptului de proprietate exclusiva asupra acestei pivnite), instanta apreciaza ca ambele aprti, atat paratul cat si reclamantul au dreptul de a exercita acte de folosinta asupra acesteia in mod egal.

In aceste conditii, instanta apreciaza ca exceptia lipsei de interes invocata de parat este nintemeiata, reclamantul, in raport de cele retinute anterior, justificand un interes legal, personal si direct, nascut si actual la data formularii actiunii , in legatura cu modul de exercitare a dreptului de folosinta asupra pivnitei avand destinatie comuna.

De asemenea,  retinand  si cele constatate de agentii de politie prin procesul verbal din data de 24.02.2015 si faptul ca paratul nu a negat in cadrul raspunsului la intrebarea nr. 5 (este adevarat ca in perioada aratata in actiune cat si dupa ati blocat si respectiv ati continuat sa blocati curtea si accesul la pivnita cu autoturismele dvs ?) faptul ca au existat momente in care accesul reclamantului la pivnita a fost limitat , paratul aratand ca odata cu cumpararea apartamentului din corpul C3 , i-a revenit acea pivnita si ca a existat o intelegere in acest sens depusa la dosar, instanta urmeaza a admite si capatul 2 de cerere, in vederea asigurarii accesului egal si reciproc al ambelor parti la pivnita avand destinatie comuna si va obliga paratul sa permita accesul reclamantului la pivniţa cu destinatie de folosinţă comună. In acelasi sens, instanta va retine ca decizia atribuirii in folosinta exclusiva a pivnitei avand destinatie comuna poate fi realizata doar de catre proprietarul terenului sau de catre titularii dreptului de folosinta comuna, insa fara ca in acest mod sa fie lezate drepturile celorlalti colocatari , iar in speta nu s-a facut dovada existentei unei astfel de intelegeri opozabile si reclamantului.

In ceea ce priveste alimentarea cu apa a apartamentului nr. 4 mansarda detinut de reclamant, martorul NM a aratat ca aceasta se realizeaza printr-o conducta veche, care trece prin apartamentul detinut de familia C.. A mai precizat acesta ca exista un robinet sub masca de la bucatarie , in apartamentul detinut de parat, insa nu crede ca s-ar putea actiona asupra acestuia prin oprirea alimentarii cu apa pentru ca robinetul este ruginit si ar putea sa duca la inundatii.

De asemenea, paratul a precizat in raspunsul la interogatoriu ca exista un robinet pe teava de alimentare cu apa, de aproximativ 20 de ani de la edificarea casei.

Totodata, au fost atasate la dosar ( f. 160 si urm) si fisele de interventie intocmite de agentii de politie cu ocazia deplasarii la sesizarile efectuate in data de 24.02.2015 , respectiv 25.02.2015 de catre numita PA precum si procesele verbale intocmite in acest sens. Astfel, prin procesul verbal din data de 24.02.2015 inregistrat sub nr. 1428767/25.02.2015 la DGPMB – Sectia 1 Politie, s-a retinut ca numita PA a permis accesul organelor de politie in apartamentul nr. 4 situat la mansarda imobilului din str. CB , nr. 38-40,  ocazie cu care s-a constatat ca apa nu curgea la deschiderea robinetului. S-au deplasat impreuna cu reclamanta la apartamentul nr. 3 proprietatea familiei P., indicandu-se faptul ca apa curgea normal . S-a mai mentionat ca au mers la apartamentul nr. 2 , unde a luat legatura cu proprietarul acestuia, respectiv CCS , care a  relatat verbal ca intr-adevar in interiorul apartamentului sau se afla un robinet ce poate opri furnizarea de apa catre familia P. , insa nu cunoaste daca este oprit sau nu , nedorind sa le permita accesul in locuinta . Au revenit impreuna cu reclamanta la apartamentul sau cu nr. 4 , ocazie cu care au constatat ca dupa discutiile purtate cu CCS, apa curgea in mod normal.

Totodata, prin procesul verbal intocmit la data de 25.02.2016 si inregistrat la DGPMB – Sectia 1 Politie  sub nr. 1428804/26.02.2015, s-a constatat ca in ap. nr. 3 din str. CB, nr. 38-40, Corp A, la chiuveta nu curge apa. Agentii de politie s-au deplasat impreuna cu numita PA la apartamentul nr. 1 unde s-a luat legatura cu numita CC care i-a invitat in locuinta , aratandu-se ca la chiuveta curge apa, iar pe peretele comun dintre cele doua locuinte se afla un robinet conectat la conducta de apa comuna , mentionand faptul ca nu stie daca se afla in pozitia inchis sau deschis , acest robinet fiind mascat de masina de spalat.

Asadar, in baza celor doua procese verbale, instanta retine ca prin peretele aferent spatiului proprietatea paratului trece conducta cu alimentare cu apa aferenta apartamentului detinut de reclamant la mansarda imobilului, conducta care este prevazuta si cu un robinet asupra caruia s-ar putea actionat in sensul intreruperii furnizarii de apa catre imobilul de sus. De asemenea, cu ocazia deplasarii la fata locului, in data de 24.02.2015, agentii de politie au constatat faptul ca in imobilul detinut de reclamant la mansarda apa nu curgea ( ap. 4), in timp ce in celalalt apartament detinut de reclamant , nu se inregistra o astfel de problema, iar dupa discutia purtată cu CCS, revenindu-se in apartamentul de la mansarda, apa curgea in mod normal.

Astfel, instanta va retine ca instalatia de apa ce deserveste apartamentul proprietatea reclamantului , astfel cum a aratat si paratul la interogatoriu, a fost realizata inca de la data edificarii imobilului.

Prin urmare , dreptul de folosinţă a instalaţiei de apa ce trece si prin apartamentul proprietatea paratului are natura juridica a unui servituti propriu-zise creata prin acordul de vointa al proprietarilor initiali ai celor doua imobile detinute in prezent de reclamant si parat (autorii partilor) inca de la data edificarii imobilului . Aceasta înseamnă că servitutea de folosinţă a instalaţiei de apa pe traseul actual va dura cât vor dura şi imobilele şi situaţia ce a determinat naşterea acestei servituţi, paratul fiind obligat să respecte servitutea instituită prin acordul de vointa , chiar tacit al autorilor sai.

Astfel, in conditiile in care paratul nu a facut dovada ca instalatia de apa care alimenteaza apartamentul proprietatea reclamantului situat la mansarda imobilului, in configuratia actuala  ar fi de natura a crea vreun prejudiciu acestuia, instanta apreciaza ca solicitarea de mutare a traseului pe exteriorul constructiei nu este justificata, motiv pentru care se va respinge cererea reconnventionala ca neintemeiata, insa se va admite capatul 3 al cererii principale si va fi obligat paratul de a nu opri aplimentarea cu apă , a conductei comune , al cărui branşament trece prin locuinţa sa. In acelasi sens, instanta retine ca potrivit art. 621 C. civ., proprietarul este obligat sa permita trecerea prin fondul sau a retelelor edilitare ce deservesc fonduri invecinate sau din aceeasi zonă, de natura conductelor de apa, gaz sau altele asemenea, a canalelor si a cablurilor electrice, subterane ori aeriene , dupa caz, precum  si a oricaror alte instalatii sau materiale cu acelasi scop , iar aceasta obligatie subzista numai pentru situatia in care trecerea prin alta parte ar fi imposibila, periculoasa sau foarte costisitoare, insa potrivit art. 59 din Legea de aplicare , aceste dispozitii nu se aplica situatiilor juridice nascute anterior intrarii in vigoare a acestuia.

Insa, instanta va respinge ca neintemeiata cererea privind obligarea paratului la plata sumei de 1970 lei reprezentand contravaloarea pieselor necesare reparatiei centralei termice avariate, in conditiile in care nu se poate retine cu certitudine, in baza probelor administrate , existenta unei legaturi de cauzalitate certe intre  actionarea de catre parat a robinetului aferent conductei de alimentare cu apa a apartamentului proprietatea reclamantului si defectiunile aparute la centrala termica.

In baza art. 451-453 C.p.c. si avand in vedere solutia pronuntata de admitere in parte a actiunii formulate de reclamant, instanta va obliga paratul sa plateasca reclamantului si suma de 1410 lei cheltuieli de judecata  , constand in taxa judiciara de timbru aferenta captelor admise (60 lei) si onorariu avocat proportional cu valoarea pretentiilor admise (1350 lei).