Acţiune în constatare ieşire din indiviziune – inexistența calității de coproprietar cu privire la bunurile ce formează masa succesorală prin raportare la faptul că reclamanta nu a avut calitatea de soție a defunctului și nici nu a contribuit la achizițio

Hotărâre 12815 din 08.07.2016


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24.02.2012 sub nr….., reclamanta P.I. a chemat în judecată pe pârâţii F.V.D.C. şi F.V.B., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa: să constate că reclamanta este coproprietara în cota de ½ din imobilul situat în ..., precum si imobilul situat în comuna Adunaţii Copaceni, jud. Giurgiu, compus din teren în suprafaţă de 1844 m.p. si casa de locuit aflată pe teren, dependinţe şi anexe gospodăreşti; să dispună ieşirea din indiviziune, prin atribuirea către reclamanta a imobilului situat în ..., iar pentru egalizarea loturilor să fie obligată la sulta catre pârâti; să oblige pârâtii la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, în esenţă, în luna decembrie 1983, a intrat într-o relaţie de concubinaj cu numitul F.V. (care a decedat în data de 13.03.2009), iar din aceasta relatie s-a nascut paratul F.V.D.C..

A învederat că în toata aceasta perioada au locuit împreuna în ap….. După decesul lui F.V., apartamentul este locuit de reclamantă şi fiul acesteia F.V.D.C..

A arătat ca perioada de concubinaj a durat pana la data de 13.03.2009, cand a decedat F.V., ramanand ca moştenitori legali ai defunctului cei doi parati.

A susţinut că în perioada concubinajului au dobândit mai multe bunuri imobile, în prezent în posesia reclamantei şi a pârâtilor fiind apartamentul situat în ....

A menţionat că avansul si ratele pentru apartament au fost achitate în cote egale, precizând că au avut înţelegere ca toate bunurile dobândite de acestia să aiba un caracter tacit de bunuri comune, având în vedere şi naşterea copilului F.V.D.C..

A precizat că reclamanta figurează în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate nr.3360/26290 în calitate de garant.

A arătat că în data de 08.12.2000 a dobândit şi imobilul situat în comuna Adunaţii Copăceni, jud. Giurgiu, compus din teren în suprafaţă de 1.844 m.p. (din măsurători a reieşit suprafaţa de 1.705,52 m.p.) si casa de locuit aflată pe teren, alcătuită din 3 camere, dependinţe si anexe gospodăreşti, cu nr. cadastral ....

A menţionat că preţul de 10.000 RON (100.000.000 Lei vechi) a fost achitat de către F.V. şi reclamanta în cote de ½.

A precizat că acest concubinaj a durat 26 de ani. A arătat ca s-au comportat ca soţi, concubinajul fiind de notorietate, iar veniturile dobândite au fost administrate în comun.

A arătat ca la data de 14.05.1987, împreuna cu defunctul F.V. au cumpărat pe numele acestuia un imobil format din teren si construcţii în baza unei chitanţe sub semnătura privata, având legalizare de semnătura sub nr.2382 din 19.05.1987 de Notariatul de Stat Sector Agricol Ilfov, reclamanta figurând ca martora la încheierea actului (imobil situat în Mogosoaia, …….).

A învederat că în perioada 1987 – 2000 a cultivat pe terenul din Mogosoaia, flori, legume, zarzavaturi si verdeţuri, conform certificatului de producator emis de comuna Mogosoaia, produsele obţinute erau vândute pe pieţele din Bucureşti, iar banii obţinuti din vânzare îi administrau împreuna în interesul familiei si al copilului.

A precizat că în decembrie 2000 aceasta proprietate a fost vândută la preţul de 21.000 USD, iar din banii obţinuti au cumpărat imobilul din comuna Adunaţii Copaceni, jud. Ilfov, la preţul de 10.000 Ron (100.000.000 lei vechi), iar diferenţa a fost administrata împreuna cu defunctul.

După ce a cumpărat imobilul din comuna Adunaţii Copaceni, jud. Ilfov a obţinut certificat de producator si a continuat sa cultive legume si verdeţuri ce erau vândute pe pieţele agro-alimentare din Bucureşti.

A precizat că în anul 1995 defunctul F.V. a suferit un accident vasculatr, situatie ce a condus la cheltuieli suplimentare de medicamente, internari in spital.

A arătat că după accidentul vascular defunctul a ramas cu sechele, respectiv cu pareza, iar reclamanta a avut grija de acesta pana la data decesului, s-a ocupat de înmormântare, parastase, aşa cum spune tradiţia creştină.

A învederat că din vanzarea casei parintesti ai reclamantei în anul 1997, a beneficiat de 1.500 Ron (15.000.000 lei vechi), sumă ce a fost adusa in casa de către reclamanta si a fost folosita pentru plata avansului la ap…. situat în Bucureşti, ….., iar diferenţa fiind achitata in rate de către amandoi.

A susţinut că în anul 1999, împreună cu surorile sale a vândut apartamentul nr…. situat în ….., imobil dobândit în cote egale în baza contractului de vânzare cumpărare cu drept de uzufruct viager autentificat sub nr.1819 din 17.04.1997 de catre BNP S.L..

Preţul vânzării fiind de 30.000.000 ROL, aproximativ 12.000 USD, revenind fiecarei parti contractante suma de 3.000 USD, sumă ce a fost adusa de reclamanta în gospodaria acestora si administrata impreuna cu defunctul F.V..

A mai arătat că defunctul are un fiu din afara acestei relaţii de concubinaj, respectiv paratul F.V.B..

A susţinut că defuntul a cheltuit sume mari de bani cu acest copil, având în vedere ca a fost copil cu probleme, banii cheltuieli fiind din bugetul comun, acest lucru fiind de notorietate.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art.111 C.pr.civilă, art.6731 şi urm. C.pr.civilă, art.728 C.civil.

În probaţiune, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei prin înscrisuri, interogatoriu şi audierea a doi martori, anexând la cerere, în copie, înscrisuri (f.3-14).

Reclamanta a achitat taxa judiciara de timbru de 9.404 lei (f.76).

În data de 13.09.2012, pârâtul F.V. D.C. a formulat, în contradictoriu cu reclamanta P.I. şi F.V.B., întâmpinare şi cerere reconvenţională, prin care a solicitat admiterea cererii, fără a fi obligat la plata cheltuielilor de judecată. Totodata, pârâtul a solicitat să se constate deschisă succesiunea de pe urma defunctului F.V., să se constate calitatea de moştenitori a pârâtului  F.V. D.C., F.V.B., să se constate masa succesorala.

În apărare, pârâtul F.V. D.C. a confirmat situaţia de fapt prezentată de reclamantă.

În drept, pârâtul-reclamant a invocat dispoziţiile art.673 ind.1 si urm. C.pr.civilă.

În dovedirea cererii reconvenţionale, pârâtul F.V. D.C. a solicitat încuviinţarea probei prin înscrisuri, interogatoriu, 2 martori, expertiza topo şi expertiza construcţii, anexând la cerere, în copie, înscrisuri (f.21-23).

Pârâtul reclamant F.V. D.C. a achitat taxa judiciara de timbru în cuantum de 4.600 lei (f.53).

În data de 26.10.2012, pârâtul F.V.B. a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată.

În apărare, pârâtul F.V.B. a arătat că, în esenţă, reclamanta nu a avut un venit, defunctul fiind singurul care suporta toate cheltuielile domiciliului si asigura creşterea şi educarea celor doi copii.

A susţinut că reclamanta nu a contribuit nicioadata la cheltuielile gospodăreşti.

A precizat că toate cheltuielile cu înmormântarea si parastasul defunctului F.V. au fost suporate de către V.S.C..

Referitor la apatamentul situat în str. ..., pârâtul a arătat că aesta a fost achitat integral de către defunct.

A precizat că reclamanta a fost trecuta in contractul de vânzare cumpărare deoarece în acea perioada imobilele se puteau achiziţiona în rate doar în situatia în care cumpărătorul avea un garant, fiind o simplă formalitate.

A susţinut că, în speţă, contractul de vânzare cumpărare cu drept de uzufruct viager privind apartamentul nr…. din ..., ce a fost depus de reclamanta, reprezintă o donaţie deghizată.

A arătat că reclamanta nu a probat că suma de 30.000.000 ROL, ce a fost obţinută ca urmare a vânzării imobilului în 1999, a fost adusa la plata avansului imobilului din str. ....

Referitor la imobilul din comuna Adunaţii Copaceni, jud. Giurgiu, pârâtul a arătat următoarele:

În anul 1987, defunctul F.V. a cumpărat din veniturile proprii un imobil format din teren si construcţii situat în comuna Mogoşoaia, ....

Reclamanta nu a dovedit că a contribuit financiar la achiziţionarea acestui imobil.

În anul 2000 F.V. a vândut imobilul din comuna Mogoşoaia, iar cu banii obţinuti a achiziţionat imobilul format din casa din chirpici si teren situat în comuna Adunaţii Copaceni, jud. Giurgiu.

Reclamanta nu a avut nicio contribuţie la achiziţionarea acestui imobil.

A aratat că certificatele de producator datează din anii 2000 si 2003, precizând că reclamanta a fost trecuta pe aceste certificate întrucat defunctul a dorit pe timpul vieţii să-i acorde un ajutor.

Referitor la cererea reconvenţională, paratul a arătat că F.V. D.C. are un interes direct în admiterea acţiunii, în sensul că se încearcă diminuarea masei succesorale ramase de pe urma defunctului F.V..

În probaţiune, pârâtul a solicitat încuviinţarea probei prin înscrisuri, 2 martori, interogatoriul reclamantei si a paratului-reclamant.

Ulterior, reclamanta a depus întâmpinare la cererea reconvenţională, prin care a arătat că este de acord cu admiterea acestei cereri.

În data de 19.02.2013, pârâtul F.V.B. a formulat cerere de chemare în judecata în calitate de intervenient a numituului V.S.C. şi cerere reconvenţională să se constate deschisă succesiunea de pe urma defunctului F.V., să se constate calitatea de moştenitori a pârâtului  F.V. D.C., F.V.B. si V.S.C., să se constate masa succesorala, cu cheltuieli de judecata.

A arătat că începând cu anul 2009 pârâtul-reclamant F.V.B. a efectuat o serie de îmbunătăţiri la imobilul din comuna Adunaţii Copaceni, jud. Giurgiu.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.651 şi urm. C.civil, art-669 C.civil, art.57 si art.58 din C.pr.civilă.

În data de 05.12.2013, V.S.C. a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantei şi admiterea cererii reconvenţionale depuse de pârâtul-reclamant F.V.B..

În apărare, V.S.C. a reiterat apărările şi argumentele pârâtului-reclamant F.V.B..

La termenul de judecata din 07 noiembrie 2014, instanţa a disjuns cererile reconvenţionale având ca obiect succesiune şi formarea unui nou dosar.

În cauză, instanţa a administrat proba prin înscrisuri, proba testimoniala cu martorii P.M. (f.189), T.D.F. (f.190), C.C. (f.300), D.M.L. (f.301), interogatoriu (f.170-184) şi expertiza specialitatea construcţii şi evaluări imobiliare (f.374).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În legătură cu imobilul situat în Bucureşti,

În data de 03.06.1997, între Primăria Municipiului Bucureşti, reprezentată prin mandatar S.C. HERĂSTRĂU NORD S.A., în calitate de vânzător, şi F.V., în calitate de cumpărător, în baza Legii nr.112/1995, a intervenit contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate nr.3360/26290, având ca obiect locuinţa situat în ..., compusă din vestibul, 3 camere, baie, hol, bucătărie, wc, spălătorie, cameră serv şi balcon (fila 3, 256).

Conform punctului 7, preţul locuinţei a fost de 24.303.525 lei.

La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul a achitat vânzătorului suma de 2.703.525 lei. Diferenţa dintre preţul de vânzare şi avans, şi anume suma de 21.600.000 lei şi dobânda aferentă urma a fi achitată în termen de 15 ani, respectiv pana în luna iuni 2012.

Prin acelaşi contract, P.I. s-a obligat să garanteze în solidar pe F.V., în cazul neachitării de către acesta a ratelor şi a dobânzilor la care s-a obligat cumpărătorul.

Instanţa nu poate primi susţinerile reclamantei în sensul că aceasta ar fi coproprietara în cota de ½ din acest imobil, pentru următoarele considerente:

În primul rând, contractul de vânzare cumpărare cu plata în rate nr.3360/26290 din 03 iunie 1997, a fost încheiat în baza dispoziţiilor Legii nr.112/1995.

Acest aspect reiese atât din conţinutul clauzelor contractuale, cât şi din declaraţia dată de F.V. în data de 26.11.1999, ce a fost depusă chiar de reclamantă în data de 24.06.2014 (f.212).

Contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat de Primăria Municipiului Bucureşti cu F.V., în considerarea dispoziţiilor art.9 din Legea nr.112/1995, care au conferit chiriaşului titular al unui contract având ca obiect un apartament ce nu a fost restituit în natură foştilor proprietari dreptul de a cumpăra acest apartament cu plata integrală sau în rate a preţului.

Din cuprinsul declaraţiei aflate la fila 212, reiese că F.V. a închiriat acest apartament încă din anul 1982.

Or, văzând că reclamanta nu a fost chiriaşul acestui apartament, instanţa apreciază că aceasta nu este îndreptăţită să fie figureze în calitate de cumpărător al acestui apartament.

În al doilea rând, având în vedere faptul că reclamanta nu a fost soţia defunctului F.V., instanţa apreciază că reclamanta nu este îndreptăţită să invoce indicenţa în cauză a dispoziţiilor art.30 alin.1 din C.familiei (abrogat în data de 01.10.2011), care prevăd că bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soţi, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soţilor. 

În al treilea rând, reclamanta nu a dat niciun detaliu privind data convenţiei intervenite între aceasta şi defunctul F.V. referitoare la faptul că „toate bunurile dobândite de noi să aibă un caracter tacit de bunuri comune.”

În plus, din actele dosarului, nu rezultă că ulterior datei de 03 iulie 1997, defunctul F.V. a încheiat vreun act de dispoziţie privind acest apartament.

De altfel, potrivit art.9 alin.8 din Legea nr.112/1995 (în forma iniţială), apartamentele dobândite în condiţiile alin. 1 nu pot fi înstrăinate 10 ani de la data cumpărării.

În al patrulea rând, dispoziţiile art.1191 alin.1 şi alin.2 C.civil 1864, prevăd interdicţia de a dovedi cu martori împotriva sau peste cuprinsul unui înscris.

De asemenea, având în vedere faptul că, pe de o parte, F.V. a achiziţionat apartamentul situat în Bucureşti str. ..., în data de 03 iunie 1997, iar, pe de altă parte, faptul că P.I. a vândut drepturile sale deţinute asupra imobilului situat în …., compus din teren în suprafaţă de 350 m.p. si construcţia existenţa pe aceasta, abia în data de 02 martie 1998, astfel cum rezultă din contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.735 aflat la fila 5, deci după 8 luni de la încheierea primei operaţiuni, instanţa constată că susţinerile reclamantei în sensul că „din vanzarea casei parintesti ai reclamantei în anul 1997, a beneficiat de 1.500 Ron (15.000.000 lei vechi), sumă ce a fost adusa in casa de către reclamanta si a fost folosita pentru plata avansului la ap.22 situat în Bucureşti, str. ...” nu corespund în mod vădit adevărului.

Instanţa va înlătura susţinerile reclamantei în sensul că ca acest apartament a fost achitat în cote egale, întrucat, pe de o parte, chiar reclamanta a recunoscut că în perioada 1990 – 2003 aceasta nu a obţinut venituri de natură salarială, iar, pe de altă parte, conform chitanţei nr.16000 din 14.09.1998, rezultă că preţul a fost achitat integral la data de 14.09.1998 (f.216).

În legătură cu imobilul situat în comuna Adunaţii Copăceni, jud. Giurgiu,

În data de 08 decembrie 2000, între C.D., în calitate de vânzător, şi F.V., în calitate de cumpătăror, a intervenit contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.3950 de BNP E.P., având ca obiect imobilul compus din teren în suprafaţă de 1.844 m.p. (din măsurători a reieşit suprafaţa de 1.705,52 m.p.) si casa de locuit aflată pe teren, alcătuită din 3 camere, dependinţe si anexe gospodăreşti, situat în comuna Adunaţii Copăceni, jud. Giurgiu, cu nr. cadastral ... (f.4).

Instanţa nu poate primi susţinerile reclamantei în sensul că aceasta ar fi coproprietara în cota de ½ din acest imobil, pentru următoarele considerente:

În primul rând, având în vedere faptul că reclamanta nu a fost soţia defunctului F.V., instanţa apreciază că reclamanta nu este îndreptăţită să invoce indicenţa în cauză a dispoziţiilor art.30 alin.1 din C.familiei (abrogat în data de 01.10.2011), care prevăd că bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soţi, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soţilor. 

În al doilea rând, spre deosebire de apartamentul achiziţionat în baza Legii nr.112/1995, instanţa constată că nimic nu împiedica pe reclamanta P.I. să fie parte în contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.3950/08.12.2000.

Faptul că în acest contract figurează în calitate de cumpărător doar F.V., nu o îndreptăţeşte pe reclamanta să introducă o acţiune prin care să se constate că aceasta deţine cota de ½ din imobilul situat în comuna Adunaţii Copăceni, jud. Giurgiu.

Împrejurarea că reclamanta a contribuit cu o parte din suma necesară achiziţionării acestui imobil nu are nicio relevanţă sub aspectul transmiterii proprietăţii.

Ca atare, în ipoteza în care reclamanta a contribuit cu o sumă de bani la cumpărarea acestui imobil, în patrimoniul acesteia s-a născut doar un drept de creanţă.

Motiv pentru care, instanţa va înlătura ca nerelevanta depoziţia martorului C.C..

De altfel, martorul C.C. face parte din categoria martorilor indirecţi, întrucat nu a asistat la momentul încheierii vreunei convenţii privind acest imobil şi nici la plata preţului.

În al treilea rând, orice act de dispoziţie între vii asupra terenului trebuia făcut în formă autentica.

În ceea ce priveşte veniturile reclamantei, conform raspunsului la întrebarea nr.7 din interogatoriu, reiese că în perioada 1990 şi până în anul 2003 aceasta nu a realizat venituri salariale.

Ţinând seama de acest raspuns la interogatoriu coroborat cu lipsa vreunor dovezi scrise care să ateste că în perioada 1990 – 2003 reclamanta P.I. ar fi obţinut venituri salariale, instanţa constată că declaraţia martorei P.M., care a arătat că reclamanta a lucrat mereu, fiind angajată cu care de muncă, nu corespunde adevărului.

Drept pentru care instanţa va înlătura aceasta depoziţie ca fiind părtinitoare.

În ceea ce priveşte veniturile obţinute din activităţi agricole, conform raspunsului la întrebarea nr.6 din interogatoriu, se reţine că reclamanta nu a fost în măsură să precizeze sumele obţinute din astfel de activităţi.

În plus, deşi reclamanta a susţinut faptul că în perioada 1987 – 2000 a cultivat pe terenul din Mogoşoaia flori, legume, zarzavaturi si verdeţuri „conform certificatului de producător emis de comuna Mogoşoaia”, anul emiterii certificatului de producător aflat la fila 9 atestă faptul că realizarea veniturilor sus menţionate se putea face abia începând cu anul 2000.

Faţă de cele mai sus expuse, instanţa va respinge primul capat de cerere, ca neîntemeiat.

Văzând că reclamanta nu are calitate de coproprietar, instanţa apreciză că aceasta nu poate solicita partajul acestor imobile.

Drept pentru care, instanţa va respinge cererea, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea civile privind pe reclamant P.I.,  cu domiciliul în  …. şi pe pârât F.V. D.C. cu ….., pârât F.V.B., ……, pârât V.S.C.  cu domiciliul în ….., ca neîntemeiata.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare,

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.07.2016.

PRESEDINTE  GREFIER