Contestatie la executare. Exceptia tardivitatii contestatiei la executare.

Hotărâre 19497 din 26.10.2015


Prin cererea de chemare in judecata inregistrata sub nr. - contetstaorul a solicitat anularea procesului-verbal de licitatie nr. - si a incheieii de incuviintare a executarii silite si a incheierii privind continuarea executarii silite. 

POtrivit art 711 1 Cpc impotriva executarii silite insesi, precum si impotriva oricarui act de executare, se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. In acelasi sens, art  714  dispune ca se poate face contestatie in termen de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta sau daca se contesta executarea silita insasi, de cand debitorul a primit somatia.

Prin urmare debitorul are la dispozitie doua mijloace procedural, unul prin care contesta legalitatea intregii executari si unul prin care cotesta un act de executare. In cel de-al doilea caz, contestorul nu mai poate invoca motive in legatura cu executarea insasi, pentru ca in acest scop legea prevede o cale de atac separata, ce trebuie formulata cu respectarea unui anumit termen, in caz contrar s-ar accepta posibilitatea pronuntarii unor hotarari contradictorii si posibilitatea eludarii termenului stabilit de lege.

In acelasi sens prin art 712 Cpc s-a prevazut ca „  Nu se poate face o nouă contestaţie de către aceeaşi parte pentru motive care au existat la data primei contestaţii. Cu toate acestea, contestatorul îşi poate modifica cererea iniţială adăugând motive noi de contestaţie dacă, în privinţa acestora din urmă, este respectat termenul de exercitare a contestaţiei la executare.”.

Potrivit  art. 714 N.C.P.C. contestaţia impotriva executarii insesi se poate face în termen de 15 zile de la data când debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.

Din cuprinsul dosarului de executare rezultă că încheierea de încuviinţare a executării si somatia de executare au  fost comunicate contestatorului la data de 15.09.2013 ( f.123 vol I), prin urmare doar in termen de 15 zile de la data comunicarii acestor acte debitorul putea sa solicite anularea executarii silite sau a oricarui act de executare intemeiat pe nelegala sesizare a executorului judecatoresc. 

Fata de aceste considerente, retinandu-se ca cererea de anulare a procesului-verbal de licitatie apare ca formulata in termenul prevazut de lege prin raportare la data intocmirii actului si data inrtoducerii cererii de chemare in judecata si ca cererea de anulare a incheierilor de incuviintare a executarii silite si de continuare a executarii  apare ca tardiv introdusă, nefiind respectat termenul de 15 zile prevăzut de art. 714 alin. 1 lit.c C. proc. Civ.