Revocare amânare executare pedeapsă – respingerea cererii ca nefondată

Sentinţă penală 23 din 22.01.2016


Cuprins pe materii: Revocare amânare executare pedeapsă – respingerea cererii ca nefondată 

Prin sentinţa penală nr.131/2015 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin neapelare la data de 08.05.2015, inculpatului S C i-a fost stabilită o amendă penală de 3000 lei, iar, în baza art. 83 alin. (1) şi art.84 CP,  s-a dispus amânarea aplicării acesteia pe durata  termenului de supraveghere  de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

De asemenea, s-a dispus, în baza art. 85 alin. (1) NCP,  ca pe durata termenului de supraveghere, inculpatul  să respecte următoarele măsuri de supraveghere:a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Gl, la datele fixate de acesta;b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;d) să comunice schimbarea locului de muncă;e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Potrivit art.88 al.1 Cp, dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei.

 Din referatul de anchetă socială care se coroborează cu înscrisurile depuse de condamnat a rezultat că acesta lucrează legal de mai mult timp în Anglia.

Faţă de dispoziţiile textului legal de mai sus, care prevede  neîndeplinirea cu rea-credinţă  a măsurilor de supraveghere şi faţă aspectele învederate, instanţa a apreciat că, condamnatului SC  nu i se poate imputa reaua-credinţă în îndeplinirea măsurilor impuse.

Pentru aceste motive, instanţa urmează să respingă cererea ca nefondată.

Cheltuielile judiciare urmează a rămâne în sarcina statului.