Contestaţie la executare.

Sentinţă penală 94 din 12.02.2016


Prin sentinţa penală nr. 94/12.02.2016 pronunţată de Tribunalul Galaţi, s-a respins ca neîntemeiată, contestaţia la executare formulată de petentul P.V.

Instanţa reţine că petentul a formulat prezenta contestaţie la executare întrucât este nemulţumit de cuantumul sporului de 5 ani închisoare care i-a fost aplicat, petentul solicitând reducerea sporului de pedeapsă aplicat de la 5 ani la 3 ani şi 4 luni.

Tribunalul constată că motivul invocat de petent în cadrul contestaţiei la executare nu se regăseşte printre cazurile prevăzute de art. 598 alin.1, lit. a-d C.p.p., reţinându-se de instanţă faptul că petentul, în situaţia în care era nemulţumit de cuantumul sporului aplicat prin s.p. nr. 528/15.05.2014 a Tribunalului Galaţi, avea posibilitatea de a contesta hotărârea instanţei de fond, lucru pe care de altfel petentul l-a şi făcut aşa cum rezultă din actele dosarului însă prin d.p. nr. 408/C/18.08.2014 a Curţii de Apel Galaţi a fost respinsă, ca nefondată, contestaţia formulată de petentul P.V. În atare situaţie, faţă de cele mai sus expuse, contestaţia la executare formulată de petent urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.