Desfiinţarea actelor subsecvente celor falsificate.

Decizie 86/CCP din 09.10.2014


Aplicarea măsurii anulării înscrisurilor false în procedura de la art. 5491 Cod procedură penală. Act de vânzare-cumpărare către terţi. Inaplicabilitatea măsurii în cazul unui act subsecvent fără elemente de fals.

Asupra sesizării de faţă :

Constată că, la data de 12.09.2014, Curtea de Apel Braşov a fost investită (prin sentinţa penală nr. 9/C/ 08.09.2014 a Judecătoriei Sf. Gheoghe de declinare a competenţei) cu soluţionarea sesizării Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, formulată în temeiul art 5491 Cod procedură penală, privind anularea :

- certificatului de moştenitor nr. 112/11 iulie 2006 emis de Biroul Notarului Public G.G. cu sediul în S.G. […] , prin care s-a constatat calitatea de unic moştenitor a numitului T.L. […] de pe urma defunctului T.Ş. (identic cu T.I., cu ultim domiciliu în municipiul  S.G., judeţul C.);

- Încheierii finale din data de 11.07.2006, dată în dosar nr. 147/2006 de către Biroul Notarului Public G.G. cu sediul în S.G. […], judeţul  C..

- contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2167/11 iulie 2006 de către Biroul Notarului Public G.G. cu sediul în S.G. […], judeţul C. încheiat între numiţii T.L. şi S.C. T.G.P. S.R.L. (cu sediul în B. […], judeţul  B.) prin administrator T.M. (cu domiciliu în B. […], judeţul  B.).

 În sesizarea parchetului s-a arătat că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 5491 Cod procedură penală pentru ca instanţa care ar fi fost competentă să judece în fond cauza să dispună anularea înscrisurilor antemenţionate dată fiind ordonanţa din data de 28.04.2014 dată în dosarul nr. 149/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov prin care s-a dispus clasarea cauzei privind plângerea formulată de petenta T.G. care a reclamat, la data de 12.07.2013, săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals şi instigare la fals de către numitul T.L. constând în aceea că persoana reclamată ar fi vândut în anul 2006 un teren de 3,25 ha situat în comuna H., judeţul C.

Urmare a acestei plângeri s-au efectuat cercetări şi faţă de notarul public G.G. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual prevăzută de art. 321 alin. 1 Cod penal (constând în înscrierea în cuprinsul declaraţiei martorului B.I. a unei serii false a actului de identitate a acestuia), neglijenţă în serviciu prevăzută de art. 298 Cod penal (constând în îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor de serviciu de către notarul public care, la luarea declaraţilor martorilor B.I. şi I.G. nu a procedat la asigurarea depunerii jurământului de către martori, nu le-a asigurat traducerea şi citirea declaraţiilor în limba maghiară) cu art. 33 lit. a Cod penal şi art. 5 Cod penal.

Din cercetări au rezultat următoarele:

În fapt, la data de 12,07.2013, T.G. a reclamat faptul că, în anul 2006, T.L. a vândut un teren în suprafaţă de 3,25 ha., fără acordul familiei.

Pentru dovedirea afirmaţiilor sale, în cauză, T.G. a depus certificatul de moştenitor nr. l12/2006 emis de B.N.P G.G., contractul de vânzare-cumpărare nr. 2167/11.07.2006, certificatul de deces al lui T.Ş. şi adeverinţă – teren.

Prin aceeaşi plângere, T.G. a solicitat şi cercetarea numitului T.L. sub aspectul comiterii infracţiunilor de „înşelăciune, instigare la declaraţii false şi fals în înscrisuri sub semnătură privată".

În vederea lămuririi stării de fapt reclamată, s-a solicitat Biroului Notarului Public G.G. să comunice contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2167/11.07.2006, precum şi toate înscrisurile care au stat la baza redactării acestui înscris.

Cu adresa nr. 560/11.04.2014, Biroul Notarului Public G.G. a înaintat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, în copie conformă cu originalul, contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2167/11.07.2006, împreună cu titlul de proprietate nr. 17224/27132, certificatul de moştenitor nr. 112/11.07.2006, schiţa şi titlu de proprietate nr. 17166/27805, depoziţiile martorilor, certificatul eliberat de Biroul de Evidenţă a Succesiunilor Circumscripţiei S.G., cererea de deschidere a procedurii succesorale, certificatul de deces al defunctului T.Ş. şi încheierea finală din data de 11.07.2006.

Prin contractul autentificat cu nr. 2167/11.07.2006 de către notarul public G.G., T.L. a vândut S.C. T.G.P. S.R.L. terenul dobândit prin titlul de proprietate nr. 17224/27132/2002 moştenitorilor după T.Ş., conform certificatului de moştenitor nr. 112/2006 eliberat de Biroul Notarului Public G.G..

Potrivit certificatului de moştenitor nr. 112/2006, notarul a certificat faptul că T.L. este unic moştenitor al defunctului T.Ş..

Audiată în cauză, T.E., soţia defunctului T.Ş. […] a declarat că din căsătoria sa cu T.Ş. au rezultat cinci copii astfel că, la întocmirea contractului de vânzare-cumpărare în cauză, dacă nu se foloseau înscrisuri false, vânzarea terenului defunctului T.Ş., care avea moştenitori, nu se putea efectua.

Din conţinutul actelor de cercetare efectuate a rezultat că, la data de 11.07.2006, notarul public G.G., a autentificat contractul de vânzare-cumpărare nr. 2167, încheiat între T.L. şi T.M. folosind depoziţiile martorilor I.G. şi B.I. care au declarat în faţa notarului, că defunctul T.Ş., fratele vânzătorului T.L., nu a fost căsătorit şi nu avea copii, deşi cunoşteau reala stare de fapt în sensul că susnumitul a fost căsătorit şi avea copii.

În declaraţiile date, martorii I.G. şi B.I. au recunoscut că au semnat declaraţia de martor, dar au declarat că nu au scris-o personal şi au semnat-o, fără să li se traducă conţinutul depoziţiei.

Din cercetările efectuate a rezultat că, la data de 11.07.2006, dată la care martorul B.I. a semnat declaraţia era posesor al actului de identitate […], , context în care depoziţia martorului B.I., dată şi semnată în faţa notarului G.G., conţine elemente false, în sensul că buletinul de identitate […], care apare în depoziţie, nu aparţine acestuia.

Având în vedere decizia nr. 2/l/2014/HP/P/14.04.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie, conform cu care prescripţia răspunderii penale reprezintă o instituţie autonomă faţă de instituţia pedepsei în cauză procurorul a apreciat că în speţă a intervenit prescripţia faţă de toate faptele reclamate, respectiv neglijenţă în serviciu prevăzută de art. 298 din Codul penal, înşelăciune prevăzută de art. 244 alin. 1, 2 Cod penal, fals intelectual prevăzut de art. 321 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 alin. 1 Cod penal şi instigare la infracţiunea de mărturie mincinoasă prevăzută de art. 41 Cod penal raportat la art. 273 Cod penal.

Faţă de starea de fapt expusă, procurorul a dispus clasarea cauzei întrucât, raportat la data săvârşirii faptelor, a intervenit prescripţia răspunderii penale şi sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea desfiinţării certificatului de moştenitor nr. 112/11.07.2006 şi a contractului autentificat cu nr. 2167/11.07.2006 de către B.N.P G.G.

Curtea de Apel Braşov constată că, în raport cu calitatea de notar public a persoanei cercetate G.G., în temeiul dispoziţiilor art. 38 lit. d Cod procedură penală raportat la art. 5491 Cod procedură penală este instanţa competentă să judece sesizarea de faţă.

Văzând cele reţinute în ordonanţa de clasare din data de 28.04.2014 dată în dosarul nr. 149/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, ordonanţă neatacată potrivit art. 340 Cod procedură penală de către persoanele interesate şi în privinţa căreia s-a împlinit termenul prevăzut de art. 399 alin. 4 Cod procedură penală (aşa cum rezultă din adresa de la fila 3 dosar  nr. 3639/305/2014 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe), văzând că persoanele interesate nu au depus note scrise până la expirarea termenului prevăzut de art. 5491 Cod procedură penală, văzând că sunt întrunite condiţiile art. 5491 alin. 3 Cod procedură penală privind înscrisurile constând în: certificatul de moştenitor nr. 112/11 iulie 2006 emis de Biroul Notarului Public G.G. cu sediul în S.G., str. […], judeţul C. prin care s-a constatat calitatea de unic moştenitor a numitului T.L. de pe urma defunctului T.Ş. (identic cu T.I., cu ultim domiciliu în municipiul S.G., judeţul C.) şi Încheierea finală din data de 11.07.2006,.dată în dosar. nr.147/2006 de către Biroul Notarului Public G.G. cu sediul în S.G., str. […], judeţul C., respectiv faptul că în aceste înscrisuri au fost consemnate în fals împrejurări necorespunzătoare realităţii şi anume s-a constatat calitatea de unic moştenitor a numitului T.L.  de pe urma defunctului T.Ş., (identic cu T.I., cu ultim domiciliu în municipiul S.G., judeţul C., ca urmare a declaraţiilor martorilor B.I. şi I.G. care au atestat în faţa notarului public că defunctul T.Ş. nu are copii şi nu este căsătorit deşi cunoşteau că defunctul era căsătorit la data decesului cu numita T.G. cu care avea 5 copii, văzând că a intervenit prescripţia răspunderii penale pentru faptele cercetate, în baza art. 5491 alin 3 Cod procedură penală va admite în parte propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi va dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri:

- certificatul de moştenitor nr. 112/11 iulie 2006 emis de Biroul Notarului Public G.G. cu sediul în S.G., str. […], jud. C. prin care s-a constatat calitatea de unic moştenitor a numitului T.L.  de pe urma defunctului T.Ş. (identic cu T.I., cu ultim domiciliu în municipiul S.G., judeţul C.);

- Încheierea finală din data de 11.07.2006, dată în dosar nr. 147/2006 de către Biroul Notarului Public G.G. cu sediul în S.G., str. […], judeţul  C.

Deoarece în procedura menţionată la art. 5491 Cod procedură penală, după dispunerea unei ordonanţe de clasare pentru infracţiuni de fals intelectual, ca urmare a existenţei unui caz care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale (în speţă art. 16 lit. f Cod procedură penală), judecătorul de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar fi revenit competenţa să judece în fond cauza poate dispune luarea măsurii de siguranţă a desfiinţării  înscrisurilor false, Curtea apreciază că nu se poate dispune desfiinţarea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2167/11 iulie 2006 de către Biroul Notarului Public G.G. cu sediul în S.G., str. […], judeţul C. încheiat între numiţii T.L. şi S.C. T.G. P. S.R.L. (cu sediul în B., […], judeţul B.) prin administrator T.M. (cu domiciliu în B., […], judeţul B.) deoarece acesta nu conţine nici un element fals, împrejurarea că vânzătorul T.L. a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului ce se vinde ca moştenitor al numitului T.L. era reală la momentul inserării sale în contract. Anularea ulterioară încheierii acestui contract de vânzare-cumpărare a certificatul de moştenitor al vânzătorului, nu poate conduce da plano la desfiinţarea  acestui contract, în speţă fiind vorba de o vânzare a lucrului altuia. Modalităţile de redobândire a acestui teren de către adevăraţii proprietari sunt prevăzute de legea civilă, existând posibilitatea promovării unei acţiuni în revendicare  în instanţa civilă de către adevăraţii moştenitori care au acceptat în termen moştenirea sau de către stat dacă moştenirea este vacantă.

Faţă de cele arătate, va respinge propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov privind desfiinţarea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2167/11 iulie 2006 de către Biroul Notarului Public G.G. cu sediul în S.G., str. […],  judeţul C. încheiat între numiţii T.L. şi S.C. T.G. P. S.R.L. (cu sediul în B., […], judeţul B.) prin administrator T.M. ( cu domiciliul în B., […], judeţul B.).

 În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală vor rămâne în sarcina statului cheltuielile judiciare avansate de acesta.

 Prezenta încheiere se va comunica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, Biroului Notarului Public G.G. (cu sediul în S.G., str. […], judeţul C.), numitului T.L. (CNP […], domiciliat în comuna H., […], judeţul C.), numitei S.C.T.G. P. S.R.L. (cu sediul în B., […], judeţul B.) prin administrator T.M. ( cu domiciliu în B., […], judeţul B.), numitei T.G. (cu domiciliu în S.G., str.[…], judeţul C.).