Pretentii - daune morale

Sentinţă civilă 798 din 04.06.2015


DOSAR NR. 562/283/2014

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA PUCIOASA – JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

SENTINŢA CIVILĂ NR. 798

Şedinţa publică din  data de 04.06.2015

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: M.G.

GREFIER: N.I.R.

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile având ca obiect pretenţii formulată de reclamanţii P.T., domiciliat în………..şi S.A.C., domiciliată în…., ambii reprezentaţi convenţional de avocat P.D., cu sediul ales în vederea comunicării actelor de procedură la Cabinet de avocat ….. în contradictoriu cu  parata D.N. cu sediul în…….. şi paratul S.M.B., domiciliat în ………

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 04.06.2015, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera,  a amânat pronunţarea pentru azi 09.06.2015.

INSTANŢA

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe sub numărul de mai sus, reclamanții P.T. și S.A.C. au chemat în judecată D.N. și pe S.M.B., solicitând obligarea pârâților în solidar la plata sumei de 10.000 lei reprezentând contravaloarea daunelor morale datorate de aceștia pentru afirmațiile defăimătoare dar și obligarea pârâților la aplicarea hotărârii judecătorești în trei zile diferite, în termen de maximul 5 zile de la rămânerea definitive a hotărârii sub sancțiunea daunelor cominatorii în cuantum de 500 lei pe zi.

În motivarea cererii reclamanții au arătat că, pârâtul este semnatarul editorialului on-line în care a  publicat la datele de 08.01.2014 și 02.02.2014 articole defăimătoare cu privire la cei doi reclamanți primul în calitate de primar al comunei M.F., iar cel de al doilea în calitate de funcționar în cadrul aceleiași unități administrative.

Impactul pe care aceste articole le-au avut asupra cetățenilor comunei i-au determinat să formuleze prezenta cerere.

Apreciază reclamanții că prin publicarea acestor articole le-a fost încălcat dreptul la o viață privată garantat de disp. art.8 și art.10 alin.2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

În probațiune au solicitat interogatoriul pârâtului S.M.B. și proba testimonială cu martorii S.G. şi M.G.

Prin întâmpinare pârâtul S.M.B. a solicitat reclamanților să facă dovada că, el este semnatarul articolelor respective iar pârâtul D.N. prin redactorul șef a arătat că, aspectele sesizate sunt reale, lucru pe care îl va proba prin probatoriul solicitat, respectiv  proba testimonială respectiv P.R. , I.C., M.G. şi S.M.

Instanţa a încuviinţat si administrat proba testimoniala cu martorii P.R. , I.C., M.G. şi S.M.

La data de 27.05.2015 reclamanţii au depus precizări prin care au arătat ca intelega sa se judece in fapt cu E. I. SRL cu sediul in comuna V.P.,, deoarece aceasta este entitatea juridica care detine saitul D.N..ro.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Reclamantul P.T. este primarul comunei M.F., iar reclamanta S.A.C. este functionar in cadrul acestei unitati administrative cu atributii privind contractele de achizitii publice incheiate de angajatorul sau.

Conform inscrisurilor atasate cererii de chemare in judecata pe site-ul D.N.ro a aparut la data de 02.02.2014 un articol cu titlul ”presedintele TSD M.F. il acuza pe primar de nepasare!!!, El cu amanta...noi cu zapada!!!”.

In cadrul acestui articol s-a consemnat ca primarul localitatii reclamantul T.P. a plecat in vacanta la schi cu amanta sa S.C. si i-a lasat pe cetateni inzapeziti. In cuprinsul articolului au fost relatate si aspecte legate de actiunile primarului referitoare la masurile luate pentru desăpezire, precum si relatarea unei situatii de fapt existente la acel moment, referitoare la imposibilitatea depasarii locuitorilor cu masinile pe drumurile publice din comuna din cauza lipsei de masuri necesare desapezirii.

De asemena a fost atasat dosarului un inscris tiparit de pe site-ul D.N.care relata ca, in cursul acelei zile semnatarul articolului l-a intalnit pe unul dintre cei mai ”vigurosi” primari din Dambovita impreuna cu  o tanara despre care oamenii din comuna spun ca ar fi amanta acestuia.

Martorii audiati in cauza au aratat ca, in urma articolului postat pe  site-ul D.N., au existat discutii in comuna referitoare la presupusa relatie extraconjugala a primarului comunei M.F. si a functionarei din cadrul acestei unitati reclamanta S.M.A, ambii casatoriti.

Toti martorii au aratat faptul ca, relatia dintre cei doi reclamanti, afirmata a fi reala in cuprinsul articolului este una strict de serviciu ce decurge din natura functiilor pe care cei doi le indeplinesc.

Raportand sustinerile reclamantilor la probatoriul administrat in cauza instanta retine ca, paratii nu au facut dovada ca aspectele de natura personala antamate in cuprinsul articolului din data de 02.02.2014 ar fi reale si nici ca ar exista anumite banuieli care ar genera o presupunere a unui observator obiectiv in acest sens.

Potrivit art.1357 si urmatoarele din noul cod civil, cel care cauzeaza altuia un prejudiciu primtr-o fapta ilicita, savarsita cu vinovatie este obligat sa il repare, autorul prejudiciului raspunzând si pentru cea mai usoara cupla.

In ceea ce priveste fapta ilicita, conditie a raspunderii civile delictuale instanta retine ca, in speta fapta ilicita a paratilor a constat in publicarea unui ariticol la data de 02.02.2014, in cuprinsul căruia se mentiona in mod clar ca reclamantii au o relatie extraconjugala iar reclamantul P.T. in calitate de primar al comunei M.F. a fost preocupat de vacanta la schi impreuna cu amanta sa Stoica Cerasela in loc sa se preocupe de lucrarile de desapazire necesare la acel moment.

In conformitate cu prev. art.30 alin.6 din Constituia Romaniei, libertate de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine.

Fata de aceste prevederi instanta retine ca, paratii au afectat prin afirmatiile facute in cadrul articolului din data de 02.02.2014, reputatia, demnitatea, imaginea si poate chiar viata de familie a reclamantilor prin afirmarea unei presupuse relatii extraconjugale dintre cei doi. Aceste afirmatii sunt de natura sa creeze un prejudiciu cu atat mai mult cu cat reclamantul P.T. indeplineste functia de primar al comunei M.F., functie obtinuta pe baza voturilor liber exprimate de catre cetatenii comunei.

Ori aceste afirmatii legate de probitatea sa morala sunt de natura sa creeze in mintea cetatenilor comunei un dubiu in ceea ce priveste capacitatea si  integritatea alesului local de a isi indeplini in mod corect mandatul care i-a fost incredintat de catre locuitorii comunei prin alegerea sa in  acesta functie.

În ceea ce o priveste  reclamanta S.C. chiar daca aceasta nu indeplineste o functie obtinuta in urma unor alegeri locale, instanta retine ca afirmatia defaimatoare din cuprinsul articolului mai sus mentionat este de natura a-i produce un prejudiciu de imagine in randul apropiatilor ci a  altor persoane cu care aceasta interactioneaza in viata sociala.

Este adevarat ca disp. art.10 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului consacra libertate de opinie necesara unei societati democratice, schimbul de informatie si de idei venind catre societatea civila din partea jurnalistilor care informeaza populatia in legatura cu aspecte legate de domeniile de interes sau unele de timp recreativ. Se accepta din aceasta perspectiva o exagerare din partea jurnalistilor in cadrul discursurilor de multe ori critice asupra clasei politice, insa in egala masura in jurisprundenta Curtii Europene a Drepturilor Omului s-a retinut ca aceasta comunicare de informatii nu trebuie sa depaseasca anumite limite.

In speta instanta retine ca, aceste limite au fost depasite intrucat desi in cuprinsul articolului au fost antamate subiecte de ordin general s-au presarat anumite informatii nereale, de natura a leza imaginea si demnitatea celor doi reclamanti.

Importat de remarcat este faptul ca, paratii nu au facut nici un fel de dovada care sa nasca cel putin o banuiala referitoare la justetea afirmatiei referitoare la relatia extraconjugala a reclamantilor.

Pentru aceste considerente instanta urmeaza a admite in parte actiunea reclamantilor si ai obliga in solidar pe paratii la plata sumie de 3000 lei, 1500 lei pentru fiecare reclamant reprezentand contravaloarea daunelor morale solicitate.

Va obliga de asemenea paratii sa publice hotararea in termen de 5 zile de la data ramanerii definitive sub sanctiunea unor daune cominatorii incuantum de 200 lei pe zi.

In ceea ce priveste precizarile formulate de reclamanti la data de 27.05.2015 (fila 111), instanta constata ca, in fapt reclamantii si-au modificat actiunea in sensul ca, doresc sa se judece nu cu D.N.ci cu E.I. SRL.

Cum insa in conformitate cu dispozitiile art.204 alin.1 cod proc. Civ., reclamantul poate sa isi modifice cererea sub sanctiunea decaderii numai pana la primul termen la care aceste este legal citat, cu exceptia situatiei  in care exista acordul expres al tuturor partilor privind modificarea cererii de chemare in judecata peste termenul prevazut la alin.1 (alin .3), instanta urmeaza sa respinga cererea reclamantilor de obligare a paratului E.I. SRL la plata sumei solicitate in actiune si la publicarea hotararii, deoarece paratii din prezenta cauza nu si-au dat acordul expres de modificare peste termen a cererii de chemare in judecata.

Va lua act de asemenea ca reclamantii au solicitat acordarea de cheltuieli de judecata pe cale separata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanții P.T., domiciliat în ….şi S.A.C., domiciliată în ……..ambii reprezentaţi convenţional de avocat P.D., cu sediul ales în vederea comunicării actelor de procedură la Cabinet de avocat ….. în contradictoriu cu  parata D.N. cu sediul în…….. şi paratul S.M.B., domiciliat în ………Obligă pârâţii la plata sumei de 3.000 lei daune morale către reclamanți  (1500 lei fiecare) precum și  la publicarea hotărârii judecătoreşti în termen de 5 zile de la comunicare în D.N., sub sancţiunea daunelor cominatorii de 200 lei pe zi întârziere în cazul refuzului de îndeplinire a acestei obligaţii

Respinge cererea formulată de reclamanții P.T., şi S.A.C., , în contradictoriu cu  pârâtul E.I. SRL cu sediul în …………………

Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, cererea depunandu-se la Judecatoria Pucioasa.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.06.2015.

PREŞEDINTE GREFIER

M.G. N.I.R.