Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie, faptă prevăzută de art. 335, alin. 1 C.pen..

Sentinţă penală 45 din 10.05.2016


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA  HÂRŞOVA

JUDEŢUL CONSTANŢA

SENTINȚA PENALĂ NR.//

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN : 10.05.2016

PREŞEDINTE : D.R.V.

 GREFIER : G.C.

 Ministerul  Public  a fost reprezentat de procuror : D.M.M.

S-a luat în examinare cauza penală privind pe inculpatul V.V., domiciliat în loc. H., str. T.V., nr.6, județul C., trimis în judecată, în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie, faptă prevăzută de art. 335, alin. 1 C.pen..  prin Rechizitoriul nr. /P/2015 din data  de 16.12.2016 al  Parchetului de pe lângă Judecătoria H..

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de 26.04.2016 și au fost consemnate în încheierea de amânare  pronunțare din acea dată, care face corp comun cu prezenta hotărâre, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea asupra cauzei la data de 10.05.2016,  când s-a pronunțat.

I N S T A N Ț A

Deliberind asupra cauzei penale de fata:

Prin Rechizitoriul Parchetului nr.////P/2015 din data de 16.12.2015 s-a dispus trimiterea in judecata în stare de libertate a inculpatului V.V., domiciliat în loc. H., str. T.V., nr.6, județul C.,, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie, faptă prevăzută de art. 335, alin. 1 C.pen.. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul instanței la data de 18.12.2015 sub număr de dosar 1114/842/2015.

În fapt, se reține că inculpatul V.V. la data de 06.05.2015, în jurul orei 15,15, a condus autoturismul marca Audi, cu numărul de înmatriculare  IL-01-KER pe drum public, respectiv  str. N.T. din localitatea H., județul C., dinspre DN2A către str. E.i, fără  să posede permis de conducere pentru nicio categorie  de vehicule .

Legal citat, inculpatul a recunoscut săvârșirea faptei, așa cum a fost reținută în sarcina lui prin actul de inculpare, solicitând să beneficieze de dispozițiile art.374- 375 C.proc.pen

Analizând actele și lucrările dosarului de urmărire penală instanța reține următoarele:

La data de 06.05.2015, lucrătorii de poliție s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către inculpatul Vlădilă Victor care nu posedă permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin.1 C.pen.

Din cuprinsul actului de sesizare, a rezultat că, la data de 06.05.2015, lucrătorii de poliție au oprit regulamentar în trafic  un autoturism marca Audi, cu numărul de înmatriculare  IL-01-KER, care  circula pe drum public, respectiv str. N.T. din localitatea H., județul C., dinspre DN2A către str. Eternității și la volanul căruia  a fost identificat  inculpatul V.V.. În interiorul autoturismul, nu se mai afla nicio altă persoană. Întrebat fiind dacă posedă permis de conducere, inculpatul a recunoscut că nu deține, încheindu-se un proces verbal de către organele de poliție  în acest sens.

Din adresele nr. 157752 din data de 12.06.2015, emis de S.R. Constanța, și nr. 46267 din data de 03.08.2015, emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere, reiese că inculpatul V.V. nu figurează în evidențe cu permis de conducere pentru nicio categorie  de vehicule .

În cauză, a fost audiat inculpatul V.V. care a recunoscut că a condus un autoturism pe drum public fără  să posede permis de conducere.

Elementul material al laturii obiective este realizat printr-o singură acțiune de conducere în condiții ilicite a unui autovehicul pe drumurile publice, constând în nerespectarea unei obligații și anume  aceea de a poseda permis de conducere în momentul  conducerii  unui autovehicul.

Acțiunea care constituie elementul material al infracțiunii are ca rezultat  crearea unei stări de pericol social pentru participanții la trafic rutier, rezultat care se produce chiar în momentul în care are loc conducerea autovehiculului de către persoana care nu posedă permis de conducere, urmare socialmente periculoasă rezultând ex re, din însăși materialitatea faptei. Prin urmare, consumarea infracțiunii are loc chiar în momentul deplasării autovehiculului pe drumurile publice în condițiile  mai sus arătate. Astfel, drumul pe care  se deplasa inculpatul  reprezintă drum public,fiind special amenajat pentru trafic rutier și deschis circulației publice. 

De asemenea, între fapta inculpatului și starea de pericol social creată există legătură de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârșit fapta cu forma de vinovăție a intenției indirecte, în sensul dispozițiilor art. 16, alin.3, litera b C.pen., deoarece a prevăzut  rezultatul faptei sale, respectiv punerea în pericol a siguranței circulației rutiere și a participanților la trafic, și, deși, nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui. Astfel, din ansamblul probelor administrate, constând în declarațiile inculpatului de recunoaștere a săvârșirii faptei penale, coroborate cu mențiunile înscrise în adresele  nr. 157752 din data  de 12.06.2015, emisă  de Serviciul Rutier Constanța, și nr. 46267 din data  de 03.08.2015, emisă de SPCRPC, rezultă, fără echivoc, că inculpatul  V.V. a condus  pe drum public un vehicul fără  să posede permis de conducere.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: proces –verbal de constatare a infracțiunii, declarațiile  inculpatului V.V., adresele  nr. 157752 din data  de 12.06.2015, emisă de Serviciul Rutier Constanța, și nr. 46267 din data  de 03.08.2015, emisă de Serviciul Public  Comunitar Regim Permise  de Conducere, etc..

În drept,

Fapta inculpatului V.V., care la data de 06.05.2015, în jurul orei 15,15, a condus autoturismul marca Audi, cu numărul de înmatriculare  IL-01-KER, pe drum public, respectiv  str. N.T. din localitatea H., județul C., dinspre DN2A către str. E., fără  să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie, faptă prevăzută de art. 335, alin. 1 C.pen.. 

Din analiza cazierului judiciar existent în dosarul cauzei rezultă că inculpatul V.V. nu figurează înscris cu fapte în cazierul judiciar.

La stabilirea pedepsei la care urmează să fie condamnat inculpat  V.V., instanța va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.pen, respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator pentru fapta săvârșită, gradul de pericol social concret al acesteia relevat de modul de săvârșire, circumstanţele personale al inculpatului, care a avut o poziție procesuală sincera în fața instanței recunoscând săvârșirea acesteia.

Retinând în seama inculpatului V.V. beneficiul dispozițiilor art. 374-375 C.pr.pen., pentru considerentele menționate anterior, instanța va dispune condamnarea acestuia la o pedeapsă cu închisoarea pentru infracțiunea retinută în sarcina sa și totodată, va dispune suspendarea executarii sub supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

În baza art.93 C.pen. pe durata termenului de supraveghere inculpatul V.V. va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte la Serviciul de Probațiune, la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare ce depășeste 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

Pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul V.V. va presta un număr de 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Obligația de a presta munca neremunerată în folosul comunității va fi executată în una din următoarele instituții din comunitate:

-Serviciul Public Confort urban din cadrul Primăriei orașului Hârșova.

-SC Utilități Publice – Gospodărie Comunală SRL Cernavodă

Va desemna ca organ de supraveghere Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța.

În baza art.96 C.pen. va atrage atenția inculpatului că, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, instanța va revoca suspendarea și va dispune executarea pedepsei.

În baza art.398 C.proc.pen raportat la art. 274 C.proc.pen. va obliga inculpatul V.V. să plătească suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

În baza art.335 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 374 -375  C.proc.pen

Condamnă inculpatul V.V. la o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare.

În baza art.91 C.pen

Dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

În baza art.93 C.pen

Pe durata termenului de supraveghere condamnatul V.V. va respecta următoarele măsuri:

a)să se prezinte la Serviciul de Probațiune, la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare ce depășeste 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

Pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul V.V. va presta un număr de 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Obligația de a presta munca neremunerată în folosul comunității va fi executată în una din următoarele instituții din comunitate:

-Serviciul Public Confort urban din cadrul Primăriei orașului Hârșova.

-SC Utilități Publice – Gospodărie Comunală SRL Cernavodă

Desemnează ca organ de supraveghere Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța.

În baza art.96 C.pen

Atrage atenția inculpatului că, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, instanța va revoca suspendarea și va dispune executarea pedepsei.

În baza art.398 C.proc.pen raportat la art. 274 C.proc.pen

Obligă inculpatul V.V. să plătească suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.05.2016.

PREȘEDINTE, GREFIER,

D.R.V. G.C.

Red.jud. D.R.V.- 12.05.2016

Dact.gref. G.C.-12.05.2016

 Ex.-4