Cerere de restituire a platii nedatorate efectuate de reclamant in calitate de tert poprit in numele paratei.

Hotărâre 12779 din 25.06.2015


La data de 9.09.2014 reclamanta UB in calitate de tert poprit, a platit Administratiei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii Bucuresti, in calitate de creditor, in baza adresei de infiintare a popririi nr. - suma de 55.016 lei.

La momentul efectuarii platii catre Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii Bucuresti soldul contului era de 52.378,34 lei potrivit extrasului de cont si ordinului de plata emis de parata la data de -.

În conformitate cu art. 786 alin. 1 Cod proc.civ, în termen de  5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate in viitor, de la scadenta acestora, terţul poprit este obligat sa consemneze suma de bani si sa trimită dovada executorului.

Potrivit dispoziţiilor art.789 C.pr.civ., terţul poprit este obligat să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului.

Asadar plata invocata de reclamanta in sustinerea cererii a avut ca parti UB si Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii Bucuresti, iar nu  partile in dosarul de fata.

Or, prin  art. 1341 N.C.civ. s-a stabilit ca  „ Cel care plăteşte fără a datora are dreptul la restituire.” conform art. 1635 N.C.civ. potrivit caruia „Art. 1.635. -  (1) Restituirea prestaţiilor are loc ori de câte ori cineva este ţinut, în virtutea legii, să înapoieze bunurile primite fără drept ori din eroare sau în temeiul unui act juridic desfiinţat ulterior cu efect retroactiv ori ale cărui obligaţii au devenit imposibil de executat din cauza unui eveniment de forţă majoră, a unui caz fortuit ori a unui alt eveniment asimilat acestora.”.

Intrucat plata a fost efectuata catre Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii Bucuresti, retinandu-se ca parata KMS nu a primit plata a carei restituire se solicita