Anulare proces-verbal de contravenţie – situaţie de fapt contrară dovedită prin audierea unui martor

Hotărâre 18115 din 08.10.2015


INSTANŢA

Prin plângerea înregistrată sub nr. 73353/299/2015 la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, petentul M.L.A. a solicitat anularea procesului-verbal de contravenţie seria PBX nr. 001666/08.06.2015 încheiat de intimata DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - BRIGADA DE POLIŢIE RUTIERĂ.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că la data de 08.06.2015, ora 22:30, a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 195 lei pentru că nu a purtat centura de siguranţă.

Petentul a precizat că circula pe bd. Mareşal Averescu şi, când a ajuns la Arcul de Triumf, a vrut să vireze la stânga spre Casa Presei, însă un agent de circulaţie i-a făcut semn să oprească.

După ce a oprit maşina, petentul a desfăcut centura de siguranţă, s-a dat jos din autoturism şi a mers cu actele auto către agentul de poliţie, care, iniţial, i-a pus întrebări referitoare la culoarea semaforului la momentul la care petentul a trecut prin intersecţie.

Petentul a mai precizat că după ce a virat stânga la semnalul agentului de circulaţie, o doamnă i-a făcut semn să oprească, deoarece avea nevoie de taxi, iar, la momentul în care petentul a oprit, aceasta a văzut că purta centura de siguranţă.

Plângerea nu a fost motivată în drept.

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii, ca neîntemeiată, precizând că fapta nu a fost înregistrată pe suport magnetic.

În dovedirea plângerii, instanţa a încuviinţat pentru petent administrarea probei cu înscrisuri şi a celei testimoniale, în persoana martorului G.M., a cărei declaraţie a fost consemnată şi ataşată la dosar (f. 26).

Pentru intimată, instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa constată următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie PBX nr. 001666/08.06.2015 încheiat de intimata DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - BRIGADA DE POLIŢIE RUTIERĂ, petentul M.L.A. a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 195 lei, în baza art. 36 alin. 1 din OUG nr. 195/2002.

Astfel, s-a reţinut în sarcina sa că la data de 08.06.2015, în jurul orelor 22:40, în zona Piaţa Arcul de Triumf, a condus auto nr. ..., în regim taxi, fără a avea client şi nu a purtat centura de siguranţă.

Procesul-verbal a fost semnat de către petent, cu obiecţiunea în sensul că acesta purta centura şi nu este de acord cu cele reţinute de agentul constatator.

Sub aspectul legalităţii procesului verbal, instanţa constată că acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale, întrucât, din examinarea procesului-verbal întocmit, rezultă că agenţii constatatori au respectat dispoziţiile art. 1-3, 14-16 şi 19 din O.G. nr. 2/2001, nefiind incidente dispoziţiile art. 17 din actul normativ menţionat, în sensul că procesul-verbal contestat cuprinde toate menţiunile necesare şi a căror lipsă ar fi atras sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa constată însă că plângerea este întemeiată, pentru următoarele considerente:

În primul rând, instanţa are în vedere faptul că fapta contravenţională nu a fost surprinsă prin mijloace tehnice de înregistrare, fiind constatată în mod direct de către agentul constatator, astfel încât aspectele reţinute de către acesta apar ca fiind corespunzătoare adevărului până la dovada contrară.

Or, în speţă, această dovadă a fost făcută de către petent prin declaraţia martorului ocular G.M., audiată în cauză, care a susţinut alegaţiile petentului în sensul că, la momentul la care i s-a semnalizat de către agentul constatator să oprească autovehiculul, acesta purta centura de siguranţă, pe care o avea şi la momentul la care a oprit autoturismul, în zona în care martorul, în calitate de client, se afla.

În consecinţă, instanţa reţine că aspectele consemnate de către agentul constatator în cuprinsul procesului-verbal nu corespund adevărului, astfel încât va admite plângerea, va anula procesul-verbal de contravenţie seria PBX nr. 001666/08.06.2015 şi îl va exonera pe petent de la plata amenzii stabilită prin acesta, în cuantum de 195 lei.

De asemenea, instanţa va lua act că petentul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea contravenţională privind pe petentul M.L.A., domiciliat …. şi pe intimata DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - BRIGADA DE POLIŢIE RUTIERĂ, cu sediul în Bucureşti, str. Logofăt Udrişte nr.9-15, sector 3.

Anulează procesul-verbal de contravenţie seria PBX nr. 001666/08.06.2015 şi îl exonerează pe petent de la plata amenzii stabilită prin acesta, în cuantum de 195 lei.

Ia act că petentul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 08.10.2015.

PREŞEDINTE GREFIER