Procedura insolvenţei. Creditorii care au privilegii asupra patrimoniului debitorului sunt creditori garantaţi doar dacă privilegiul este însoţit de un drept de retenţie.

Decizie 392/Ap din 30.06.2014


Conform art. 3 pct. 9 din Legea nr. 85/2006 „creanţele garantate sunt creanţele persoanelor care beneficiază de o garanţie reală asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garantat faţă de persoanele beneficiare ale garanţiilor reale;”

Art. 3 pct. 13 din aceeaşi lege defineşte creditorii chirografari, prin opoziţie cu creditorii garantaţi, ca fiind „creditorii debitorului care nu au constituite garanţii faţă de patrimoniul debitorului şi care nu au privilegii însoţite de drepturi de retenţie, ale căror creanţe sunt curente la data deschiderii procedurii, precum şi creanţe noi, aferente activităţilor curente în perioada de observaţie;”

Rezultă că acei creditori care au privilegii asupra patrimoniului debitorului sunt creditori garantaţi doar dacă privilegiul este însoţit de un drept de retenţie. În caz contrar, ei sunt creditori chirografari.

În speţă, privilegiile creditorilor intimaţi nu sunt însoţite de drepturi de retenţie. Ca urmare, ei nu pot fi consideraţi creditori garantaţi.