Recurs. Anulare proces verbal încheiat de i.t.m.

Decizie 115 din 22.01.2015


CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Recurs. Anulare proces verbal încheiat de I.T.M.

- art. 16 din Legea nr. 53/2003

- art. 488 pct. 8 Cod de procedura civila

Prin procesul verbal de control nr. xxxx/30.04.2014, încheiat de recurenta I.T.M. B., s-a dispus în sarcina intimatei comuna P. obligatia de a încheia contract individual de munca pentru numitul V. A., cu data efectiva a începerii activitatii, dar nu mai târziu de 25.04.2014, cu toate consecintele legale care decurg din aceasta si obligatia de a face dovada la I.T.M. B. a transmiterii în Registrul general de evidenta a salariatilor în format electronic a contractului de munca pentru numitul V. A., cu data efectiva a începerii activitatii dar nu mai târziu de 25.04.2014.

Pentru a se dispune aceste masuri, s-a retinut ca la data controlului efectuat la unitate, numitul V. A. a fost gasit prestând activitate la un calculator din incinta Primariei.

Curtea, contrar sustinerilor recurentei, a constatat ca solutia pronuntata de prima instanta este legala, bazata pe o corecta interpretare a dispozitiilor legale aplicabile.

Temeiul obligatiei de a încheia contract de munca pentru numitul V. A., îl reprezinta dispozitia cuprinsa în art. 16 din Legea nr. 53/2003.

Din textul de lege mentionat, rezulta obligatia angajatorului de a încheia contract de munca în forma scrisa persoanelor care presteaza activitate în beneficiul sau, fiind necesar pentru încheierea contractului consimtamântul partilor.

Absenta acestui consimtamânt a constituit motivul pentru care instanta de fond a apreciat ca procesul verbal de control este nelegal. În mod justificat prima instanta a apreciat astfel, de vreme ce pentru a retine existenta consimtamântului cerut de art. 16 din Legea nr. 53/2003, nu este suficient ca numitul V. A. s-a aflat în incinta unitatii, amplasat în fata unui calculator, cât timp acesta nu presta efectiv activitate în beneficiul intimatei, ci a oferit un punct de vedere într-o problema tehnica în care i s-a cerut parerea, în calitatea sa, de fost angajat al intimatei în domeniul respectiv.

A încheia un contract de munca presupune un acord de vointa a ambelor parti în acest sens, concretizat în intentia angajatorului ca o anume persoana sa presteze activitate în beneficiul sau si a angajatului sa presteze aceasta activitate în beneficiul angajatorului.

Or, în speta de fata o astfel de conditie nu a fost îndeplinita, aspect confirmat la momentul controlului, atât de intimata cât si de numitul V. A.

Decizia nr. 115 din 22.01.2016 a Curtii de Apel Oradea - Sectia a II - a civila, de contencios administrativ si fiscal

Dosar nr. 3073/111/CA/2014*

Prin Sentinta nr. 1605/26.05.2015, pronuntata în dosar nr. 3073/111/2014*, Tribunalul B. a admis actiunea formulata de reclamanta COMUNA P., în contradictoriu cu pârâtul I. T. M. B., ca întemeiata.

A anulat în parte procesul verbal de control seria BH nr.xxxxxxx încheiat în 30.04.2014 de I. T. M. B. cu privire la masura dispusa la pct.1-4 din Anexa 1.

A obligat pârâtul sa achite reclamantului suma de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut în esenta ca între parti nu a existat un acord de vointa pentru încheierea unui contract de munca în conditiile art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs recurentul-pârât I. T. M. B., solicitând admiterea recursului si mentinerea în totalitate a procesului verbal de control nr. xxxx/30.04.2014, având în vedere urmatoarele motive:

Instanta de fond si-a întemeiat solutia pe depozitiile martorilor propusi exclusiv de petenta, toti angajati ai Primariei Comunei P., care au afirmat ca V. A. a fost doar în vizita la Primaria P. si nu a prestat activitate.

Din constatarile personale ale inspectorilor de munca care l-au gasit lucrând la calculatorul Primariei P. rezulta clar ca acesta desfasura activitate lucrativa.

Arata ca în fapt, în datele de 25.04.2014, 28.04.2014 si 30.04.2014 inspectorii de munca din cadrul Serviciului control relatii de munca al Inspectoratului Teritorial de Munca al judetului B. au efectuat un control tematic la Primaria P. cu sediul în P. nr.18, jud. B..

Numitul V. A. a fost identificat în data de 25.04.2014, la ora 13:30 la un calculator într-un birou în incinta Primariei P., jud. B., declarând faptul ca activitatea pe care o desfasoara astazi este "identificare traseu canalizare si aductiune apa S. - P.", acestuia nu i s-a încheiat contract individual de munca.

La data controlului nu s-a prezentat inspectorilor de munca dovada încheierii contractului individual de munca anterior datei de începere a activitatii declarate, fiind astfel încalcate prevederile art.16 din Legea nr. 53/2003. 

În drept, invoca Legea nr. 53/2003, Legea nr. 554/2004 si Legea nr. 108/1999.

Intimata-reclamanta Comuna P. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca fiind nefondat, si mentinerea in totalitate a sentintei instantei de fond, ca fiind temeinica si legala.

Intimata învedereaza ca asa cum a retinut si instanta de fond în cadrul motivarii hotarârii, între primarie si numitul V. A. nu a existat un acord de vointa în privinta încheierii unui contract individual de munca în conditiile art.16 alin (1) din Legea nr. 53/2003-Codul muncii. Acesta a fost angajatul institutiei timp de 25 de ani, în prezent fiind pensionar si mai vine câteodata sa-si viziteze fostii colegi si sa o ajute pe fiica sa care este angajata pe postul pe care l-a ocupat el pâna la data pensionarii.

Analizând sentinta atacata prin prisma motivelor de recurs invocate si a dispozitiilor legale aplicabile, instanta a constatat ca recursul este nefondat, bazat pe considerentele ce urmeaza a fi expuse.

Prin procesul verbal de control nr. xxxx/30.04.2014, încheiat de recurenta I.T.M. B., s-a dispus în sarcina intimatei comuna P. obligatia de a încheia contract individual de munca pentru numitul V. A., cu data efectiva a începerii activitatii, dar nu mai târziu de 25.04.2014, cu toate consecintele legale care decurg din aceasta si obligatia de a face dovada la I.T.M. B. a transmiterii în Registrul general de evidenta a salariatilor în format electronic a contractului de munca pentru numitul V. A., cu data efectiva a începerii activitatii dar nu mai târziu de 25.04.2014.

Pentru a se dispune aceste masuri, s-a retinut ca la data controlului efectuat la unitate, numitul V. A. a fost gasit prestând activitate la un calculator din incinta Primariei.

Curtea, contrar sustinerilor recurentei, a constatat ca solutia pronuntata de prima instanta este legala, bazata pe o corecta interpretare a dispozitiilor legale aplicabile.

Temeiul obligatiei de a încheia contract de munca pentru numitul V. A., îl reprezinta dispozitia cuprinsa în art. 16 din Legea nr. 53/2003.

Din textul de lege mentionat, rezulta obligatia angajatorului de a încheia contract de munca în forma scrisa persoanelor care presteaza activitate în beneficiul sau, fiind necesar pentru încheierea contractului consimtamântul partilor.

Absenta acestui consimtamânt a constituit motivul pentru care instanta de fond a apreciat ca procesul verbal de control este nelegal. În mod justificat prima instanta a apreciat astfel, de vreme ce pentru a retine existenta consimtamântului cerut de art. 16 din Legea nr. 53/2003, nu este suficient ca numitul V. A. s-a aflat în incinta unitatii, amplasat în fata unui calculator, cât timp acesta nu presta efectiv activitate în beneficiul intimatei, ci a oferit un punct de vedere într-o problema tehnica în care i s-a cerut parerea, în calitatea sa, de fost angajat al intimatei în domeniul respectiv.

A încheia un contract de munca presupune un acord de vointa a ambelor parti în acest sens, concretizat în intentia angajatorului ca o anume persoana sa presteze activitate în beneficiul sau si a angajatului sa presteze aceasta activitate în beneficiul angajatorului.

Or, în speta de fata o astfel de conditie nu a fost îndeplinita, aspect confirmat la momentul controlului, atât de intimata cât si de numitul V. A.

Pentru aceste motive, Curtea a constatat ca nu este întemeiat motivul de recurs conturat prin cerere, respectiv gresita interpretare a dispozitiilor legale aplicabile, prevazut de art. 488 pct. 8 Cod de procedura civila, astfel ca a respins recursul declarat de recurentul I. T. M. B.