Caracterul obligatoriu al contractului intre partile contractante.

Hotărâre s.c.15577 din 10.09.2015


Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la aceasta instanta in data de - sub nr. - reclamanta, IC, a solicitat in contradictoriu cu paratii C M si C D ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea paratilor la plata sumei de 46.000 de lei.

In motivarea cererii de chemare in judecata s-a aratat ca prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. - a fost vandut imobilul din Bucuresti, Sos. G -, pretul in suma de 40.000 de euro fiind incasat de paratul C D. Intrucat potrivit certificatului de mostenitor nr. 159/2013 reclamantei ii revine cota de 3/8 din bunurile ramase de pe urma defunctei C N, iar paratul C D i-a achitat doar suma de 20.000 de lei din pretul vanzarii, in vederea achitarii integrale a cotei de 3/8 din pretul vanzarii a fost introdusa actiunea de fata.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 1164, 1357, 1358, 1359, 1226 C.civ.

Prin intampinare paratii au solicitat respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata, aratandu-se ca intre membrii familiei s-a convenit ca reclamanta sa primeasca doar 20.000 de lei din pretul vanzarii, intrucat aceasta primise deja un apartament de la parintii sau in cartierul Vitan, urmand ca al doilea apartament al acestora din Sos. G sa revina fratelui reclamantei, paratul C D, si aceasta nu a contribuit la cheltuielile de intretinere a parintilor sai, cheltuieli ce au fost suportate doar de paratul C D.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri pentru ambele parti.

Analizand actele si lucrarile dosarului de fata, instanta retine urmatoarele:

Potrivit certificatului de mostenitor nr. 159/ 14.11.2013 de urma defunctei C N, decedata la data de 30.12.2008, au ramas ca mostenitoriu C M, in calitate de sot supravietuitor, C. I., in calitate de fiica, si C D, in calitate de fiu. Avand in vedere ca apartamentul nr. - din imobilul situat in - Sos. G - a fost dobanit de C M si C N in timpul casatoriei, prin mostenire IC a dobandit cota de 3/16 din bunul imobil, C D a dobandit, de asemenea, cota de 3/16 din bunul imobil, iar C M detine cota de 5/8 din bunul imobil.

Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. - IC, C M si C D au vandut apartamentul nr. -, iar pretul stabilit la suma de 178.584 lei a fost achitat de cumparatoare paratului C D, potrivit sustinerilor ambelor parti.

Potrivit art. 676 alin. 2 lit. b C.civ. reclamanta avea dreptul sa primeasca suma de 33.484, 5 lei din pretul vanzarii apartamentului nr. 76.

La data de 7.07.2014 paratul C D a achitat reclamantei suma de 20.000 de lei din pretul vanzarii. (f.27)

Insa, potrivit contractului autentificat sub nr. - partile au convenit ca, din intregul pret al vanzarii, reclamanta sa incaseze suma de 20.000 de lei.

Desi reclamanta sustine ca a fost inselata de paratul C D la momentul incheierii tranzactiei, aceasta nu a solicitat prin cererea de chemare in judecata si anularea contractului din 15.04.2014.

Intrucat tranzactia incheiata intre parti cu privire la modalitatea de impartire a pretului nu a fost atacata de reclamanta, in cauza sunt incidente dispozitiile art. 1270 C.civ. potrivit carora „Contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante. (2) Contractul se modifica sau inceteaza numai prin acordul partilor ori din cauze autorizate de lege.”

Retinandu-se ca potrivit conventiei partilor reclamanta este indreptatita sa primeasca doar suma de 20.000 de lei din pretul apartamentului nr. 76 si ca suma de 20.000 de lei a fost achitata la data de  7.07.2014