Conexarea dosarelor de executare. Coparticipare procesuala obligatorie.

Hotărâre 9022 din 14.05.2015


Potrivit art. 653 Cpc “ (1) Când, privitor la aceleaşi bunuri, se efectuează mai multe executări silite de către executori judecătoreşti diferiţi, instanţa de executare în circumscripţia căreia a început prima executare, la cererea persoanei interesate sau a oricăruia dintre executori, le va conexa, dispunând să se facă o singură executare de către executorul judecătoresc care a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat, iar dacă executările sunt în acelaşi stadiu, de către executorul judecătoresc care a început cel dintâi executarea.

(2) În cazul în care dispune conexarea executărilor, instanţa, prin încheiere, se va pronunţa şi asupra cheltuielilor de executare efectuate până în momentul conexării. Totodată, instanţa va dispune trimiterea dosarelor conexate la executorul desemnat potrivit alin. (1).

(3) După conexare, procedura de executare va continua de la actul de urmărire cel mai înaintat.

(4) Desistarea, după conexare, a oricăruia dintre creditorii urmăritori nu va putea să împiedice continuarea executării de la actul de executare cel mai înaintat.

(5) În cazul executărilor silite aflate pe rolul aceluiaşi executor, conexarea se va dispune de executor, prin încheiere dată cu citarea părţilor, dispoziţiile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.

In cauza de fata in dosarele de executare a caror conexare se solicita de reclamanta au calitatea de parti debitoare,Niculescu Nicoleta , si creditorii, SeCapital SRL si Raiffeisen Bank S.A.

In cadrul executarii silite executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplinesca un serviciu de interes public (art 2 alin1 Legea 188/2000) si raporturile juridice sunt stabilite intre creditor si debitor, in faza executarii silite  partile fiind aceleasi cu cele cuprinse in titlul executoriu, iar executorul judecatoresc este autoritatea competenta sa aduca la indeplinire, prin executare silita, masurile dispuse prin titlu executoriu. In acest sens, art. 643 alin. 1 din C.p.c reglementează în mod expres participanţii laexecutarea silită, care pot fi următoarele persoane sau organe:  părţile, terţii garanţi, creditorii intervenienţi, instanţa de executare, executorul judecătoresc, Ministerul Public, agenţii forţei publice, martorii asistenţi, experţii, interpreţii şi alţi participanţi, în condiţiile anume prevăzute de lege.

Prin urmare, avand in vedere ca in cadrul raporturilor juridice puse in discutie de catre petenta parti sunt atat creditorii, cat si debitorul, in ceea ce priveşte cadrul procesual pasiv, ne aflam în prezenţa unui caz de coparticipare procesuală obligatorie şi necesară. In cazul litisconsorţiului necesar, instanţa de judecată este obligată să pronunţe o hotărâre prin care să decidă în mod uniform fată de toţi coparticipantii la actul juridic analizat. Pronuntarea unei hotarari de conexare  a dosarelor  de executare numai in contradictoriu cu debitorul, fara participarea creditorilor, ar face ca acea hotarare sa nu fie opozabila creditorilor si astfel, sa fie lipsita de finalitate.

De altfel si alin. 5 din art. 653 Cpc arata ca incidentul procedural se analizeaza in contradictoriu cu toate partile din dosarele de executare, iar nu doar in contradictoriu cu debitorii.

In acest context, fata de faptul ca cei doi creditori  nu sunt parte in proces, iar contestatoarea si intimatii nu au  solicitat introducerea acestora in cauza, se impune admiterea exceptiei coparticiparii procesuale pasive obligatorii si respingerea ca inadmisibila a cererii de chemare in judecata conform art. 78 Cpc.