Infracţiuni silvice. Preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.

Decizie 452/Ap din 02.10.2014


Pentru a putea opera o abrogare implicită, este nevoie ca cele două norme să reglementeze acelaşi domeniu şi între ele să existe o imposibilitate de conciliere. Or, cele două norme în discuţie pot fi conciliate, în sensul că Ordinul nr. 3283/2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor se aplică în continuare, iar pe viitor, preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior se va stabili prin lege. Prin faptul că legea de punere în aplicare a noului Cod penal stabileşte obligativitatea stabilirii prin lege a acestui lucru, nu a devenit ilegal Ordinul nr. 3283/2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor. Acesta din urmă a fost legal adoptat la momentul adoptării sale, iar până în prezent nu a fost anulat nici printr-o acţiune directă în contencios administrativ şi nici pe calea unei excepţii de nelegalitate. Nu există, aşadar, niciun motiv pentru a nu fi aplicat Ordinul nr. 3283/2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor în calculul prejudiciului produs prin fapta inculpatului de tăiere şi sustragere nelegală a materialului lemnos.

 Constată că, prin sentinţa penală nr. 69/2014 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, în baza art. 396 alin. 5 Noul Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b, teza I Noul Cod de procedură penală, s-a achitat inculpatul M.J. –[…], cetăţean român, necăsătorit (concubinaj), 2 copii minori, studii - şcoala profesională, ocupaţie - agricultor, fără loc de muncă, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de tăiere fără drept de arbori, prevăzută de art. 108 alin. 1, lit. a) din Legea  nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Noul Cod penal.

În baza art. 396 alin. 5 Noul Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b, teza I Noul Cod de procedură penală, s-a achitat inculpatul M.J. pentru comiterea infracţiunii de furt de arbori tăiaţi fără drept, prevăzută de art. 110 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Noul Cod penal.

 S-a constatat că persoana vătămată C.B., prin primar, cu sediul în comuna B., […], judeţul C., nu s-a constituit parte civilă în cauză.

 S-a constatat că persoana vătămată  S.C. O.S.H. S.R.L., cu sediul în comuna B., […], judeţul C., nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că, aşa cum rezultă din declaraţia inculpatului M.J., care se coroborează cu declaraţiile martorilor L.T. şi L.L. şi cu procesul-verbal de depistare, în data de 09.08.2013, în jurul orelor 12:00, inculpatul s-a deplasat cu tractorul cu numărul de înmatriculare […] în punctul „ M.. ”şi, în timp ce aştepta ca soţia sa L.T., împreună cu fratele ei L.L. şi cu tatăl său M.J. senior să sosească la aceeaşi destinaţie pentru  a-l ajuta să strângă fânul cosit, a luat hotărârea de a tăia copacii aflaţi pe păşunea împădurită a comunei B., la limita de hotar cu proprietatea tatălui său. Astfel, inculpatul a tăiat un număr de 27 de arbori din speciile carpen, salcie, arin, plop şi tei, pe care i-a debitat la metru, i-a încărcat în tractor, peste care a încărcat fânul cosit, fiind ajutat de tată, concubină şi fratele acesteia. În timp ce conducea tractorul încărcat cu lemne spre locuinţă a fost depistat de organele de poliţie. Inculpatul a fost de acord să transporte şi să depoziteze lemnele sustrase în curtea clădirii Primăriei B. din localitatea O..

Prin procesul-verbal de cercetare la faţa locului, s-a constatat că au fost tăiaţi 27 de arbori nemarcaţi, din speciile carpen, salcie, arin, plop şi tei, având diferite dimensiuni la cioată de pe păşunea împădurită a Primăriei B..

 Totodată, motofierăstrăul mecanic marca Husqvarna 137, cu seria 20073500960, folosit la comiterea faptei, a fost ridicat de la inculpat şi depus la Camera de Corpuri Delicte.

 Prejudiciul cauzat de inculpat prin tăierea arborilor nemarcaţi a fost evaluat de O.S. H. la suma de 553,350 lei, iar cantitatea de masă lemnoasă, rezultată în urma tăierii, la 4,5 mc.

Starea de fapt astfel reţinută rezultă din materialul probatoriu administrat, fiind de altfel recunoscută şi de către inculpat, astfel cum rezultă din declaraţiile acestuia, date atât în cursul urmăririi penale, cât şi cu ocazia ascultării acestuia în faţa instanţei de judecată.

 Declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului se coroborează şi cu celelalte mijloace de probă administrate, procesul-verbal de sesizare din oficiu (fila 8 dosar urmărire penală), procesul-verbal de cercetare la faţa locului (fila 9 dosar urmărire penală), declaraţii învinuit (filele 11-13 dosar urmărire penală), declaraţii martori (filele 14-17 dosar urmărire penală), adresă Primăria B. (fila 20 dosar urmărire penală), adrese ale O.S.H. privind prejudiciul cauzat şi de neconstituire de parte civilă (filele 22-25 dosar urmărire penală), dovezi de ridicare şi predare material lemnos şi corp delict (filele 26-28, 30 dosar urmărire penală) şi fişă cazier judiciar a inculpatului (fila 34 dosar urmărire penală).

În cursul urmăririi penale, persoanele vătămate C.B., prin primar şi O.S.H. nu s-au constituit părţi civile în procesul penal.

În ceea ce priveşte aplicabilitate în cauză a dispoziţiilor art. 5 Noul Cod penal raportat la Decizia Curţii Constituţionale nr. 265 din 06 mai 2014, instanţa de fond a apreciat că legea mai favorabilă în ansamblu inculpatului este legea veche, întrucât art. 108 alin. (l) lit. a) şi art. 110 alin. (l) lit. a) din Legea nr. 46/2008, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 187 din 24.10.2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, nu a suferit în privinţa minimului special al pedepsei închisorii sau a prevederii pedepsei amenzii (spre care s-ar orienta instanţa în procesul de individualizare a pedepsei), iar dispoziţiile privitoare la sancţionarea concursului de infracţiuni sunt mai favorabile în cazul reglementării anterioare. 

Pe de altă parte, potrivit Deciziei nr. 12/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, modificarea, în sensul majorării preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, intervenită ulterior comiterii faptei, conduce, în cazul infracţiunilor ce aduc atingere fondului forestier, la lipsa unuia dintre elementele constitutive ale infracţiunii, ceea ce atrage incidenţa dispoziţiilor art. 10 lit. d) din vechiul Codul de procedură penală (preluat la art. 16 alin. 1, lit. b) teza I în Noul Cod de procedură penală).

 Astfel, la momentul comiterii faptei, preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, avea valoarea de 85 lei, conform Ordinului nr. 3283 din 23.08.2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 667 din 24 septembrie 2012.

 S-a reţinut că ulterior săvârşirii infracţiunii, a intrat în vigoare Ordinul nr. 76 din 06.02.2014 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior emis de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, publicat în Monitorul Oficial nr. 121 din 18.02.2014, prin care  s-a stabilit preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la valoarea de 101 lei (fără TVA).

Cum în urma modificării legislative, valoarea prejudiciului produs prin fapta inculpatului din 09.08.20013 în dauna Comunei B. este de 4,41 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, sub limita valorii infracţionale prevăzută de lege, s-a apreciat că în cauză nu mai este întrunit criteriul valoric necesar pentru existenţa infracţiunilor, determinând lipsa unei trăsături esenţiale specifice laturii obiective a celor două infracţiuni, fapt ce atrage incidenţa dispoziţiilor cuprinse în art. 396 alin. 5 Noul Cod de procedură penală, cu referire la art. 16 alin. 1 lit. b, teza I Noul Cod de procedură penală.

 Pentru aceste considerente, instanţa de fond l-a achitat pe inculpat cu privire la săvârşirea infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori, prevăzută de art. 108 alin. 1, lit. a) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Noul Cod penal şi furt de arbori tăiaţi fără drept, prevăzută de art. 110 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal din 1969 şi art. 5 Noul Cod penal.

Potrivit art. 25 alin. 5 Noul Cod de procedură penală, în caz de achitare a inculpatului în baza art. 16 alin. 1, lit. b) teza I, instanţa de fond a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă.

Având în vedere că persoanele vătămate C.B. şi O.S.H. nu s-au constituit părţi civile în procesul penal, nefiind exercitată acţiunea civilă, instanţa de fond a constatat această împrejurare.

Cu privire la măsura confiscării speciale a contravalorii materialului lemnos şi a motofierăstrăului depus la Camera de Corpuri Delicte şi restituirea materialului lemnos către persoana vătămată C.B., instanţa de fond a apreciat că nu este competentă să se pronunţe în condiţiile în care faptele reţinute în sarcina inculpatului nu constituie infracţiuni, asupra acestor măsuri urmând a dispune organele abilitate conform prevederilor Legii nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe.

Parchetul arată că în cauză inculpatul M.J. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea în concurs a două infracţiuni silvice, respectiv cele prevăzute de art. 108 şi art. 110 din Legea nr. 46/2008. În speţă, făcându-se aplicarea dispoziţiilor Ordinului nr. 76/06.02.2014, instanţa de fond a dispus o soluţie de achitare a inculpatului, întemeiată pe dispoziţiile art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, considerând că raportat la aceste modificări legislative prin ordine ale ministrului, valoarea prejudiciului, făcând referire şi la nivelul anului 2008, este mai mică decât limita care transformă fapta în infracţiune. În opinia Ministerului Public, aceasta este o optică greşită având în vedere şi acele modificări legislative asupra Ordinului mai sus menţionat dar având în vedere şi dispoziţiile legii de punere în aplicare a Codului penal, astfel că este evident că o valoare poate fi stabilită în cauză doar prin lege, aceasta fiind o dispoziţie expresă. Apreciază că raportat la acel Ordin nr. 3283 din 23.08.2012, prejudiciul la data săvârşirii faptei demonstrează existenţa celor două infracţiuni. Pentru aceste considerente, apreciază că soluţia de achitare a inculpatului M.J. nu se justifică şi pe cale de consecinţă, solicită a se face aplicarea în cauză a dispoziţiilor art. 421 alin. 2 lit. a Cod procedură penală. În ceea ce priveşte aplicarea în cauză a dispoziţiilor art. 4 din Codul penal, precizează că acesta reprezintă un subsidiar şi este punctul de vedere al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, pe care ea nu şi-l însuşeşte, în opinia sa, în cauză, fiind vorba de o infracţiune şi fiind îndeplinite condiţiile legale în acest sens.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că apelul Parchetului este întemeiat, urmând a fi admis, pentru următoarele motive:

În fapt, este indiscutabil că în data de 09.08.2013 inculpatul M.J. a tăiat fără drept şi a sustras un număr de 27 de arbori din speciile carpen, salcie, plop şi tei, de pe păşunea împădurită a Primăriei Comunei B., creând un prejudiciu de 553,35 lei în paguba Comunei B.. Această situaţie de fapt rezultă din probele administrate, chiar inculpatul recunoscând săvârşirea faptei şi solicitând judecarea lui pe baza procedurii simplificate.

Instanţa de fond consideră însă că în urma modificărilor legislative ulterioare faptei, valoarea prejudiciului produs prin fapta inculpatului din 09.08.20013 în dauna Comunei B. este de 4,41 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, sub limita valorii infracţionale prevăzută de lege, apreciindu-se că în cauză nu mai este întrunit criteriul valoric necesar pentru existenţa infracţiunilor, fapt ce ar impune lipsa unei trăsături esenţiale specifice laturii obiective a celor două infracţiuni. Din acest motiv, s-a apreciat că sunt incidente dispoziţiile cuprinse în art. 396 alin. 5 Noul Cod de procedură penală, cu referire la art. 16 alin. 1 lit. b, teza I Noul Cod de procedură penală.

Nu poate fi reţinut acest raţionament, deoarece modificările legislative la care face referire instanţa de fond nu au intrat niciodată în vigoare, fiind abrogate înainte de a intra în vigoare.

Astfel, la momentul comiterii faptei, preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior avea valoarea de 85 lei, conform Ordinului nr. 3283 din 23.08.2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 667 din 24 septembrie 2012.

Ulterior săvârşirii infracţiunii, a fost adoptat Ordinul nr. 76 din 06.02.2014 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, emis de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, publicat în Monitorul Oficial nr. 121 din 18.02.2014, prin care s-a stabilit preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la valoarea de 101 lei (fără TVA).

Acest Ordin trebuia să intre în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, respectiv pe data de 18.03.2014.

Înainte de împlinirea acestui termen de 30 de zile de la data publicării Ordinului în Monitorul Oficial al României, s-a adoptat un alt Ordin, cu nr. 118/24.02.2014 (publicat în Monitorul Oficial al României la data de 04.03.2014), prin care s-a abrogat Ordinul  nr. 76/2014. Aşadar, Ordinul nr. 76/2014 nu a intrat niciodată în vigoare şi nu a produs niciodată efecte.

În aceste condiţii, nu se poate reţine că ar fi fost abrogat Ordinul anterior nr. 3283/2012, prin care se stabilea preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data săvârşirii faptei.

Nu poate fi primit nici argumentul că, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 187/2012, de punere în aplicare a noului Cod penal, ar fi fost abrogat implicit Ordinul nr. 3283/2012, deoarece în legea menţionată se prevede că preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior se va stabili anual, prin lege, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Acest text de lege se referă la modalităţile ulterioare de stabilire a preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior şi nu abrogă implicit norma legislativă anterioară. Dimpotrivă, aceasta din urmă rămâne în vigoare până când se va stabili, prin lege, un alt preţ mediu al unui metru cub de masă lemnoasă. Astfel, nu a operat o dezincriminare a  infracţiunilor la regimul silvic, acestea fiind în continuare în vigoare şi existând totodată în vigoare un act normativ prin care se stabileşte care este acest preţ.

Pentru a putea opera o abrogare implicită, este nevoie ca cele două norme să reglementeze acelaşi domeniu şi între ele să existe o imposibilitate de conciliere. Or, cele două norme în discuţie pot fi conciliate, în sensul că Ordinul nr. 3283/2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor se aplică în continuare, iar pe viitor, preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior se va stabili prin lege. Prin faptul că legea de punere în aplicare a noului Cod penal stabileşte obligativitatea stabilirii prin lege a acestui lucru, nu a devenit ilegal Ordinul nr. 3283/2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor. Acesta din urmă a fost legal adoptat la momentul adoptării sale, iar până în prezent nu a fost anulat nici printr-o acţiune directă în contencios administrativ şi nici pe calea unei excepţii de nelegalitate. Nu există, aşadar, niciun motiv pentru a nu fi aplicat Ordinul nr. 3283/2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor în calculul prejudiciului produs prin fapta inculpatului de tăiere şi sustragere nelegală a materialului lemnos.

Aşadar, în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori, prevăzută de art. 108 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008 şi de furt de arbori tăiaţi fără drept, prevăzută de art. 110 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008, reţinute în sarcina inculpatului M.J..

În cauză însă, având în vedere modul concret de comitere a faptelor, prejudiciul produs, care depăşeşte cu foarte puţin pragul minim prevăzut de lege pentru ca faptele să constituie infracţiuni (respectiv de 5,3 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă) precum şi persoana inculpatului, care nu are antecedente penale şi a recunoscut săvârşirea faptelor, Curtea apreciază că se impune renunţarea la aplicarea pedepsei, faţă de inculpatul M.J., sub aspectul săvârşirii acestor infracţiuni. Faptele nu au fost comise într-un mod care să le imprime un grad deosebit de pericol social, ci dimpotrivă, inculpatul a apreciat că nu aduce o atingere deosebită ordinii publice, prin tăierea şi sustragerea arborilor respectivi, de pe domeniul aparţinând Comunei B..

La adoptarea acestei soluţii s-a ţinut cont şi de faptul că prejudiciul produs a fost recuperat în întregime, materialul lemnos tăiat şi sustras fiind dat persoanei vătămate, care nu s-a constituit parte civilă în dosar.

În consecinţă, în temeiul art. 396 alin. 3 Cod procedură penală, raportat la art. 80 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, se va dispune renunţarea la aplicarea pedepsei faţă de inculpatul M.J. (cu datele personale la dosar), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăiere fără drept de arbori, prevăzută de art. 108 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008, iar în temeiul art. 396 alin. 3 Cod procedură penală, raportat la art. 80 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, se va dispune renunţarea la aplicarea pedepsei faţă de acelaşi inculpat, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt de arbori tăiaţi fără drept, prevăzută de  art. 110 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008.

În temeiul art. 81 alin. 2 şi 3 Cod penal, se va aplica inculpatului M.J. un avertisment, constând în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunţarea la aplicarea pedepsei şi atenţionarea acestuia asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni.

Întrucât asupra materialului lemnos, lăsat în custodia proprietarului, nu s-a dispus până în prezent vreo soluţie de restituire, în temeiul art. 404 alin. 4 lit. f) Cod procedură penală, se va dispune restituirea materialului lemnos, tăiat şi sustras fără drept de inculpatul M.J., către proprietarul acestuia, Comuna B., prin primar.

Având în vedere că măsura de siguranţă a confiscării speciale nu este condiţionată de adoptarea unei soluţii de condamnare, iar din probele administrate rezultă indiscutabil că inculpatul a folosit la săvârşirea infracţiunii de tăiere de arbori fără drept un motofierăstrău mecanic, ridicat de organele de urmărire,  în temeiul art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal, se va dispune confiscarea de la inculpatul M.J. a motofierăstrăului mecanic, introdus în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Covasna, potrivit dovezii seria H nr. 0070188, din 12.08.2013.