Măsura de siguranţă a confiscării extinse în cazul condamnării pentru infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal.

Sentinţă penală 67 din 06.05.2014


Prin sentinţa penală nr. 67/6.05.2014 a Curţii de Apel Braşov, definitivă prin decizia penală nr. 129/30.03.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, inculpatul S.G.C. a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării acesteia pe un termen de supraveghere de 4 ani. Totodată, în baza art. 1122 Cod penal, s-a dispus confiscarea extinsă de la acest inculpat a sumei de 80.450 euro, 114.600 lei şi 500 USD.

Pentru a se hotărî astfel s-au reţinut următoarele:

(…)

Fapta inculpatului S.G.C, care în perioada ianuarie-martie 2013 a aderat la grupul infracţional organizat constituit de inculpaţii H.V, K.S şi M.C.I. în scopul de a produce clandestin ţigarete, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal.

(…)

Având în vedere condamnarea inculpatului S.G.C. la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzut de art. 367 alin. 1 Cod penal, văzând sumele de bani deţinute de inculpat, sume care depăşesc în mod vădit veniturile obţinute de acesta în mod licit, precum şi faptul că instanţa are convingerea că bunurile dobândite provin din activităţi infracţionale de natura celei de care a fost condamnat, în temeiul art. 112 Cod penal, se va dispune confiscarea extinsă de la inculpatul S.G.C. a sumei de 80.450 euro, 14.600 lei şi 500 USD. Astfel cum rezultă din procesele-verbale de percheziţie efectuate la domiciliul inculpatului şi de la căsuţa de valori deschisă de martorul O.V. pe numele său, dar pentru depozitarea banilor inculpatului S.G.C., acest din urmă deţine sume mari de bani, în condiţiile în care nu are ocupaţie, inculpatul afirmând însă că este jucător de […]. Modalitatea de implicare a inculpatului în activitatea grupului infracţional organizat, împrejurarea că acesta s-a implicat alături de H.V., K.S. şi M.C.I. în operaţiunile de relocare a utilajelor de producere a ţigaretelor, dovedindu-se că a avut un rol determinant în luarea deciziilor şi executarea acestora de către M.C.I., sunt elemente de fapt pe baza cărora instanţa şi-a format convingerea că sumele de bani provin din activităţi infracţionale,. Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât se constată eforturile inculpatului S.G.C. de a ascunde sume de bani într-o căsuţă de valori deschisă de cumnatul său, O. V., care acţiona sub îndrumarea inculpatului.

În acest sens sunt relevante procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice purtate în datele de 11.02.2013, ora 11:58:38 şi 11.02.2013, ora 13:53:40 între martorul O.V. şi inculpatul S.G.C. (filele  35 şi 44 vol. IV u.p.), în aceeaşi zi în care contestatorul a închiriat caseta de valori. Astfel, în data de 11.02.2013, ora 11:58:38, martorul O.V. ia legătura cu inculpatul S.G.C. pe care îl întreabă dacă trebuie să mai meargă în locul despre care au discutat cu o zi înainte, iar inculpatul îi spune „te duci şi faci”. Aproximativ o oră mai târziu, contestatorul O.V a încheiat contractul de punere la dispoziţie caseta de valori, la BCR, din adresa băncii rezultând că acesta a avut acces la caseta de valori în data de 11.02.2013, orele 13,30-13,33 (fila  202 vol. V u.p., fila  33 dosar asociat). La scurt timp după ce a părăsit sediul băncii, contestatorul a luat din nou legătura cu inculpatul S.G.C., căruia îi spune că a „rezolvat”. Instanţa apreciază că declaraţia martorului O.V. este subiectivă, în scopul ascunderii sumelor de bani obţinute de către inculpat în mod ilicit. Acest fapt este dovedit cu procesul-verbal de interceptare a convorbirilor telefonice dintre inculpat şi martor din data de 11.02.2013 şi contractul de punere la dispoziţie a casetei de valori. Explicaţia dată de martor (fila  92-94 vol. III dosar Curtea de Apel Braşov)  în sensul că solicita deseori sfatul inculpatului, astfel cum s-a întâmplat şi în cazul banilor primiţi ca dar de nuntă în luna septembrie 2012, ce ar fi chiar suma găsită în căsuţa de valori, este neverosimilă, în contextul convorbirii telefonice purtate de cei doi în luna februarie 2013. Este evident că martorul O.V. a acţionat din dispoziţia inculpatului S.G.C. de a asigura depozitul sumelor de bani ale acestuia din urmă, iar nu ale martorului. De altfel, inculpatul S.G.C. a încercat în permanenţă să evite expunerea sa în desfăşurarea activităţilor infracţionale, deci să ascundă şi sumele provenite din acestea.

Notă:  Prin decizia penală nr. 129/30.03.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sentinţa a rămas definitivă, modifcându-se doar cuantumul pedepselor aplicate inculpaţilor H.V., K.S. şi M.C.I.