Ordin de protecţie

Sentinţă civilă 431 din 06.05.2016


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Gura Humorului, sub nr. 862/237/2016, reclamanţii VZC şi GM au solicitat emiterea unui ordin de protecţie împotriva pârâtului VN, solicitând obligarea pârâtului să le respecte dreptul de folosinţă asupra curţii până la gardul de pe vechiul amplasament şi la păstrarea de către pârât a unei distanţe de la intrarea în locuinţa sa la intrarea în locuinţa reclamanţilor, cât şi faţă de reclamanţi, de copiii şi ginerele acestora.

Instanţa a reţinut următoarele :

Din ancheta socială întocmită în cauză se reţine că reclamanţii au 8 copii, toţi locuiesc în imobilul situat în str. Cîmpului, nr. 6 din oraşul Gura Humorului, jud. Suceava, iar pârâtul are trei copii şi locuiesc în acelaşi imobil cu reclamanţii, dar că au intrări separate şi că există posibilitatea de a împărţi curtea printr-un gard. Tot din ancheta socială se mai reţine că de aproximativ 1 an de zile există conflicte permanente cu violenţe fizice şi psiho-emoţionale din partea pârâtului VN, violare de domiciliu şi violenţe fizice asupra fratelui său, reclamantul, iar copii acestuia sunt foarte speriaţi de ameninţările cu violenţă ale unchiului lor şi evită să părăsească locuinţa neînsoţiţi.

Din adresa Poliţiei oraşului Gura Humorului rezultă că pe numele pârâtului există dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe înaintat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului cu propunerea de emiterea rechizitoriului şi trimiterea în judecată. De asemenea din aceeaşi adresă rezultă că la data de 3 mai 2016 reclamantul a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că în data de 2 mai 2016 pârâtul a sărit la scandal şi i-a adresat injurii şi ameninţări.

Instanţa reţine că pârâtul a manifestat faţă de reclamanţi şi familia acestora violenţă fizică şi verbală, astfel cum sunt aceste noţiuni definite de art. 4 lit. a şi b din L217/2003, motiv pentru care va admite cererea şi va emite un ordin de protecţie prin care va obliga pârâtul să respecte dreptul de folosinţă al reclamanţilor asupra curţii commune, până la gardul de pe vechiul amplasament şi la păstrarea unei distanţe de minim 10 m de la intrarea în locuinţa sa faţă de intrarea în locuinţa reclamanţilor şi faţă de reclamanţi şi de copiii şi ginerele acestora.

Instanţa apreciază că, la momentul actual, se impune această măsură, pentru a se evita accentuarea situaţiei conflictuale şi producerea unor consecinţe mai grave, ca pârâtul să conştientizeze asupra modul său necorespunzător de comportare faţă de reclamanţi, în mod repetat, fapt care a condus la promovarea acestei cereri, precum şi la admiterea cererii,  apreciindu-se de către instanţă, ca fiind întemeiată şi, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Potrivit art. 29 din aceeaşi lege, prezentul ordin de protecţie este executoriu de drept, fără somaţie sau fără trecerea vreunui termen.

În temeiul art. 31, prezentul ordin se va comunica la IPJ Suceava -  Poliţia oraşului Gura Humorului.

Aceste cereri sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru şi , în temeiul art. 451-453 NCPC, instanţa urmează a lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată de către reclamanţi.

 În temeiul dispoziţiilor legale mai sus menţionate, ale art. 27 alin. 4 din Legea nr.217 din 22 mai 2003, dată fiind admiterea acţiunii, instanţa urmează să-l oblige pe pârât la plata către stat a sumei de 260 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, constând în onorariul pentru avocatul din oficiu.