Contestaţie la executare. Cheltuieli de executare

Sentinţă civilă 15 din 27.11.2008


Contestaţie la executare. Cheltuieli de executare

Asociaţia Agricolă “P” a solicitat in contradictoriu cu AFP Vaslui anularea somaţiei emise de organul de executare pentru suma de 962 lei.

În motivare se arată că acest act a fost emis nelegal întrucât nu are la baza un titlu executoriu legal si nici nu poarta semnătura si stampila organului de control conform art. 172-173 din codul fiscal.

Prin întâmpinare, AFP a solicitat respingerea contestaţiei  arătând că suma pentru care s-a pornit executarea silită a debitoarei reprezintă cheltuieli de executare în cadrul unei executări silite a debitoarei în temeiul sentinţei penale 1502/31.05.2000, precum şi din executarea unui debit de 1080 lei reprezentând o amendă de TVA stabilită prin procesul verbal de control 838/20.02.1996, executarea făcându-se pentru suma cumulată.

În urma analizării actelor instanţa a reţinut următoarele:

La data de 27.06.2008 AFP a emis somaţia nr. 37 către Asociaţia Agricolă “P” în temeiul titlului executoriu 1/6.11.2007 reprezentând impozit pe alte venituri în suma de 962 lei. Titlul executoriu menţionează că obligaţia de plată rezultă din declaraţia de impunere 3476/31.01.2006 cu termen de plată tot la 31.01.2006.

Nici unul din cele două acte nu poartă ştampila organului emitent, însă instanţa a reţinut că acest lucru nu este obligatoriu dată fiind dispoziţia art.1 din Ordinul 1364/2007 care prevede că actele emise prin mijloace informatice sunt valabile fără ştampila organului emitent şi semnătură.

Referitor la obligaţia de plată stabilită în sarcina debitoarei instanţa a reţinut că nu există o concordanţă între natura reală a obligaţiei de plată şi natura ei stabilită prin titlu executoriu.

Astfel, deşi organul de executare susţine că suma reprezintă cheltuieli de executare, în titlul executoriu se menţionează că reprezintă impozit pe alte venituri rezultând din decizia nr. 3476/31.06.2006.

O asemenea decizie nu a fost depusă la dosar. Actul cu nr. 3476/31.06.2006 este de fapt un borderou de debitare care atestă un debit al debitoarei în sumă de 962 lei reprezentând cheltuieli de publicitate.

De fapt, primul act care atestă această obligaţie de plată îl constituie procesul verbal privind cheltuielile de executare nr. 26590/24.06.2004 şi care reprezintă de fapt titlul executoriu pentru acest debit conform art. 168 Cod procedură fiscală.

În consecinţă, din punct de vedere al legalităţii titlului executoriu, instanţa a reţinut că atât timp cât s-a indicat un alt obiect al actului administrativ, respectiv impozit pe alte venituri în loc de cheltuieli de executare şi un alt titlu de creanţă, respectiv decizia nr. 476/31.06.2006 care nici nu există, titlul executoriu astfel emis este nul conform art. 46 Cod procedură fiscală.

O altă cauză de nelegalitate a actelor de executare o constituie cumularea unor cheltuieli de executare a două titluri executorii diferite ce vizează persoane diferite.

Astfel, sentinţa penală 1502/31.05.2000 stabileşte obligaţii de plată către DGFP Vaslui, în sarcina unor persoane fizice şi nu a Asociaţiei Agricole.

Prin urmare, Asociaţia nu putea fi legal executată pentru sumele respective şi ca efect nu poate fi executată nici pentru cheltuielile de executare făcute de AFP cu ocazia acelei executări.

În consecinţă, contestaţia a fost admisă de instanţă şi au fost anulate toate formele de executare.