Contestatie la executare – deducere arest executat în perioada extrădării

Sentinţă penală 220 din 29.04.2010


MATERIA PENAL

DOMENIUL ASOCIAT : CONTESTATIE LA EXECUTARE

CONTESTATIE LA EXECUTARE – DEDUCERE AREST  EXECUTAT ÎN PERIOADA EXTRADARII

Dosar nr.1771/324/2010

Sentinta penala nr.220/  29 aprilie 2010

Prin  contestatia  înregistrata  la  aceasta  instanta  sub  nr.1771/324/2010  din  12.04.2010,  contestatorul -  condamnat  E  N a  solicitat  sa i  se  deduca  din  pedeapsa  aplicata  pe  care  în  prezent a  executa în  Penitenciarul  Braila  perioada  restului  la  domiciliu  si a  retinerii  pe  teritoriul  altor  state, pâna  la  momnentul  încarcerarii  în  penitenciar, în temneiul  art.461  lit.d  C.p.p.

Din actele  si  lucrarile  dosarului  rezulta  urmatoarele:

In  fapt,  motiveaza  contestatorul  ca  prin sentinta penala  nr.978/2003 a  Judecatoriei  Tecuci a  fost  condamnat  la  o  pedeapsa  de 2  ani  închisoare privativa  de  libertate pentru savârsirea infractiunii  prev. de art.13  din Legea  87/1994, întregul proces  desfasurându-se  în  lipsa  sa,  el  fiind  plecat  în Italia  la  munca.

In  baza  mandatului  de  executare emis  pe  numele  sau  a  fost  arestat la  domiciliul  sau  si  obligat a  executa  din  pedeapsa de 2  ani  închisoare,  o  perioada  cuprinsa  între  29.09.2005 -  08.03.2009,  dupa  care  a fost  eliberat  prin sentinta  penala  din data de  1.03.2009 a  Curtii  de  Apel Firenze.

De  asemenea,  mai  arata  ca  urmeaza  sa  se deduca  ca fiind  executata  perioada  retinerii de  autoritatile franceze  pâna la  momentul încarcerarii  din data  de  29.01.2010.

Considera  ca în  cauza  sunt  incidente  disp.art.461  lit.d  C.p.p., în sensul  ca a  intervenit  o  alta  cauza  de reducere  a  pedepsei,  situatie recunoscuta  si  de  Legea  nr.302/2004, în  care  se recunoaste  faptul ca  arestul  la  domiciliu, precum si  retinerea  în  vederea  extradarii, realizate  în baza  unui  mandat de  executare, se deduc  din  pedeapsa  ce urmeaza a  fi  executata.

In drept, se  invoca  disp.art.461 lit.d  C.p.p.

In sustinerea  contestatiei,  contestatorul -  condamnat a  depus  la  dosar  urmatoarele  înscrisuri în  limba  italiata  si  traduse  în  linba  româna:  certificat  eliberat de  Curtea  de  Apel Firenze  la  data  de 4.03.2010  din care  rezulta  ca a  fost  arestat  în scop  de  extradare la  data  de  29 septembrie  2005, i-a  fost acordat  arest  la  domiciliu la  data  de 3  octombrie  2005  pâna  la  data  de 8  martie  2006;

-  hotarârea  nr.27/2010 a  Curtii de  Apel  din Chambery  prin care s-a  autorizat  predarea  lui  Epure Nicusor la  cererea autoritatilort  românesti;

-  hotarârea Curtii de  Apel Firenze  din  3 octombrie  2005  prin  care s-a  dispus  arestul la  domiciliuu a  lui  Epure  Nicusor.

In  cauza s-a efectuat de  catre  Biroul  Executari Penale  al  Judecatoriei  Tecuci  un referat complet  privind sentinta  penala  nr.974/2003 a  Judecatoriei  Tecuci  privind  pe  E N.

Instanta  examinând  actele  si  lucrarile  dosarului, retine  urmatoarea  situatie  de  fapt:

Prin sentinta  penala  nr.974/28.11.2003 a  Judecatoriei  Tecuci, modificata  în parte prin  decizia penala  nr.327/5.04.2004  a  Tribunalului  Galati,  i  s-a  aplicat  inculpatului  E  N  pedeapsa de  2 ani  închisoare.  In  baza  acestei  hotarâri  judecatoresti s-a  emis  mandatul  de  executare  a pedepsei  închisorii  nr.1763/2003/3.05.2004, condamnatul începând  executarea  pedepsei la  data  de  23.02.2010.

Ulterior,  condamnatul  E  N a  fost  arestat  în scop de  extradare  la  data  de 29 septembrie  2005  de  catre autoritatile italiene, apoi i  s-a  acordat  arest  la  domiciliu de  la  data  de  3  octombrie  2005 pâna  la  data  de  8  martie  2006 ( conform certificatului de la  fila  4 dosar)  când  cererea  de extradare a  fost  respinsa  de catre  Curtea  de  Apel  din  Firenze ( filele 12-13-14,  fila 4, referatul de  la  fila  17  verso).

Ulterior,  condamnatul E  N a fost  arestat pe teritoriul Frantei la  data  de  28 ianuarie  2010 (  conform hotarârii  nr.27/2010 a  Curtii de  Apel  din Chambery – filele 10-11-12-13-14  dosar)  si  ulterior a  fost  predat  autoritatilor  românesti, astfel  încât a  fost încarcerat  în Penitenciar  la  data  de  23.02.2010.

Conform  art.461  lit.d C.p.p., contestatia  la  executare  se  poate  face  si în  cazul  în care  se invoca  vreo  cauza  de  micsorare a  pedepsei.

In cauza, instanta  retine  ca  s-a  facut  dovada ca petentul -  condamnat a  fost  privat de  libertate  în perioadele  29 septembrie  2005 -  8  martie  2006, respectiv  28  ianuarie  2010 – 22  februarie  2010, în executarea  mandatului  de executare a  pedepsei  închisorii  1763/2003  din  3.05.2004,  perioada  ce  urmeaza a  fi dedusa  din  pedeapsa  ce i-a  fost  aplicata.

Ca  urmare, instanta  va  admite  contestatia  la  executare  si  va  deduce  din  durata  pedepsei  aplicate  prin  sentinta penala nr.974/28 noiembrie 2003 a Judecatoriei Tecuci, modificata prin decizia penala nr.327/05.04.2004 a Tribunalului Galati, definitiva la data de 20.04.2004 (mandatul de executare a pedepsei nr.1763/2003/03.05.2004), timpul arestarii în vederea extradarii pe teritoriul Italiei, respectiv Frantei, de la 29 septembrie 2005 – 8 martie 2006, respectiv de la 28 ianuarie 2010 – 27 februarie 2010.

Cheltuielile judiciare în suma de 150 lei urmeaza  a ramâne în sarcina statului.